Ανακοινώσεις

15 Φεβρουαρίου, 2024

Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα Στήριξης Υποστηρικτικών Δομών Καινοτομίας

Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των επιδιώξεων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024-2026, για σύνδεση της Ε&Κ με τις Επιχειρήσεις και ενίσχυση της επιχειρηματικής επιτυχίας, προτίθεται να […]
15 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση CONCEPT/0823 του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων CONCEPT/0823 του προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής […]
6 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του «Προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη», η […]
6 Φεβρουαρίου, 2024

Ανακοίνωση σχετικά τα κριτήρια Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία»

Σε συνέχεια αναφορών του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Έρευνας και Καινοτομίας σχετικά με την δραστηριοποίηση στη Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα Προγράμματα του ΙδΕΚ και κατ’ […]
25 Ιανουαρίου, 2024

Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης – Υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για τα Σχέδια Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της Νεολαίας (Erasmus+) & Σχέδια Εθελοντισμού και Έργα Αλληλεγγύης (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2024, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει  διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για τα Σχέδια […]
18 Ιανουαρίου, 2024

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Aνάληψη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τη Νεολαία και του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Aνάληψη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τη Νεολαία και του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης To Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση ημερομηνίας 08/02/2023, […]
16 Ιανουαρίου, 2024

Centres of Vocational Excellence 2024 call: what you need to know to apply!

Η πρόσκληση για τα Centres of Vocational Excellence 2024 είναι πλέον ανοιχτή για υποβολή. Μάθετε τις καινοτομίες για τις κλήσεις, πώς να κάνετε αίτηση και άλλους […]
16 Ιανουαρίου, 2024

Erasmus+ Alliances for Innovation 2024: how to apply?

Το Alliances for Innovation 2024 είναι πλέον ανοιχτό για υποβολή. Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και πού μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στο Αγγλικό κείμενο.
12 Ιανουαρίου, 2024

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST 2024

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο της Ανοικτής […]
12 Ιανουαρίου, 2024

Προεπισκόπηση προτάσεων Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες για υπηρεσίες προεπισκόπησης πρότασης, στο πλαίσιο των προσκλήσεων 2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Πολιτισμός, […]
12 Ιανουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Νέων Προσκλήσεων ERA 2024 στο Πλαίσιο του της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Widening Participation and Strengthening the European Research Area» του Horizon Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 06 Δεκεμβρίου 2023 τις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το 2024 στο πλαίσιο του Destination «Reforming and enhancing the EU research […]
10 Ιανουαρίου, 2024

ΙδΕΚ: €6 εκατ. σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη λύσεων σε ενεργειακές προκλήσεις σε συνεργασία με οργανισμούς έρευνας

Είσαι επιχείρηση και αναζητείς καινοτόμες λύσεις σε ενεργειακές προκλήσεις; Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) «CO-DEVELOP- REPowerEU» εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό, προσφέροντας ευκαιρίες χρηματοδότησης […]
4 Ιανουαρίου, 2024

Εθνική Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων 2024 στα πλαίσια της πρόσκλησης της ΕΕ 2024 — EAC/A11/2023

Το πρόγραμμα Erasmus+: Η παρούσα Εθνική Πρόσκληση ανακοινώνεται συμπληρωματικά της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της ΕΕ η οποία βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/888 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Νέων Προσκλήσεων ERA 2024 στο Πλαίσιο του της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Widening Participation and Strengthening the European Research Area» του Horizon Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 06 Δεκεμβρίου 2023 τις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το 2024 στο πλαίσιο του Destination «Reforming and enhancing the EU research […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων BRIDGE2HORIZON/0823C

Tο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την δυνατότητα Υποβολής Προτάσεων μέχρι την 3η καταληκτική ημερομηνία, 15 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 13.00. Η υποβολή […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία – MSCA» (OPPORTUNITY – MSCA/1223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει τις νέες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία -MSCA» (OPPORTUNITY – MSCA/1223). Ο προϋπολογισμός της […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Cluster 3: Civil Security for Society Νέα πλατφόρμα αναζήτησης συνεργατών

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες για τη δυνατότητα εγγραφής τους στην ανανεωμένη πλατφόρμα αναζήτησης συνεργατών για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Cluster 3: […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Ανακοίνωση Νέων Προσκλήσεων του Προγράμματος Εργασίας «Ερευνητικές Υποδομές» 2024 του Προγράμματος Πλαίσιο Horizon Europe

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για την ανακοίνωση των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Εργασίας «Ερευνητικές […]
3 Ιανουαρίου, 2024

Έργο SynergistEIC: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα EIC Accelerator

To Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι το Ευρωπαϊκό Έργο SynergistEIC πρόκειται να ανακοινώσει εντός του Ιανουαρίου 2024 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τον εντοπισμό […]
14 Δεκεμβρίου, 2023

Erasmus+ Programme – 2024 – EAC/A07/2023

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας Erasmus+ για το 2024, ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο.
13 Δεκεμβρίου, 2023

Info Days – Διαδικτυακές Ενημερωτικές Ημερίδες – Πρόσκληση 2024

To Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει τη διεξαγωγή διαδικτυακών ενημερωτικών Ημερίδων για τα Προγράμματα Erasmus+, Πρόσκληση 2024, Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Αθλητισμού […]
12 Δεκεμβρίου, 2023

2η Eτήσια Eκδήλωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ως Συντονιστική Αρχή για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κύπρου, διοργανώνει τη 2η Ετήσια Εκδήλωση για το ΣΑΑ. Ημερομηνία: Πέμπτη […]
8 Δεκεμβρίου, 2023

Δημοσίευση Πρόσκλησης Αρ. ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 για συγχρηματοδότηση έργων απο το Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως η Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, προκηρύσσει την 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Αριθμός Πρόσκλησης: ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023), για την […]
5 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ENTERPRISES/ENERGY/1123»

Προϋπολογισμός €4 εκατ. Μέγιστη χρηματοδότηση / έργο €200,000 Απευθύνεται σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ΈρευναςΑνάδοχος Φορέας πρέπει να είναι Επιχείρηση (Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη). Αντικείμενο Ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων […]
5 Δεκεμβρίου, 2023

Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και […]
5 Δεκεμβρίου, 2023

Πρόσκληση 2024 – Πιστοποίηση με το Χάρτη Erasmus (ECHE) Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

H πρόσκληση για πιστοποίηση με το Χάρτη Erasmus στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, ώστε τα […]
5 Δεκεμβρίου, 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΙδΕΚ: 10 προτάσεις στο πρόγραμμα Disrupt

ΙδΕΚ: 10 προτάσεις στο πρόγραμμα Disrupt  Νέα καταληκτική ημερομηνία στις 22 Μαρτίου 2024 Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Disrupt, το Ίδρυμα Έρευνας και […]
5 Δεκεμβρίου, 2023

ΙδΕΚ: €10 εκατ. για ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που θα ενισχύσουν τον τομέα της Ενέργειας

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς, με στόχο την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων Συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία επίτευξης στόχων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης […]
17 Νοεμβρίου, 2023

Ορίζοντας Ευρώπη – Ευκαιρίες Δικτύωσης για Συμμετοχή στις Προσκλήσεις του 2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment» (Cluster 6)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις πιο κάτω ευκαιρίες δικτύωσης που προσφέρονται για συμμετοχή στις Προσκλήσεις του 2024 της […]
16 Νοεμβρίου, 2023

Προαναγγελία Πρόσκλησης Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις – Ενέργεια»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» θα προχωρήσει εντός των επόμενων ημερών σε προκήρυξη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων […]
16 Νοεμβρίου, 2023

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» – Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων 2024 στον τομέα της υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου 2023 το νέο και τελευταίο κύκλο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 της Πολυθεματική Προτεραιότητα για την Υγεία […]
16 Νοεμβρίου, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «BRIDGE2HORIZON» (BRIDGE2HORIZON/0823B)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε συνέχεια της ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων τους Προγράμματος BRIDGE2HORIZON κατά την 1η καταληκτική ημερομηνία, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για την δυνατότητα […]
16 Νοεμβρίου, 2023

Erasmus+ World Wide Webinar 2023: Recordings of the presentations are now available!

Το Erasmus+ World Wide Webinar 2023 πραγματοποιήθηκε στις 18-19 Οκτωβρίου 2023. Η εκδήλωση έριξε φως στις ευκαιρίες ανταλλαγής και συνεργασίας του Erasmus+ που είναι ανοιχτές σε […]
7 Νοεμβρίου, 2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Εθνικά Εργαστήρια eTwinning

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προώθησης της Δράσης eTwinning στα Κυπριακά σχολεία και σε συνεργασία με την Ομάδα Πρεσβευτών eTwinning της […]
25 Οκτωβρίου, 2023

Ορίζοντας Ευρώπη» – Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2024 για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει στις 17 Οκτωβρίου 2023 τις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το 2024 για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» (Cluster […]
25 Οκτωβρίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Horizon Europe Travel Grants

Το ’Ιδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει για την ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Horizon Europe Travel Grants”, η οποία ανακοινώθηκε στις 29/08/2023 και δίνει […]
24 Οκτωβρίου, 2023

ΙδΕΚ: Προαναγγελία Πρόσκλησης Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»

Στόχος η εντατικοποίηση των συνεργειών μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες» θα προχωρήσει εντός […]
16 Οκτωβρίου, 2023

«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη» Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για τις Προσκλήσεις 2024 του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024

Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για τις Προσκλήσεις 2024 του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 Συνεργάτιδες και Συνεργάτες, Επικοινωνούμε μαζί σας γιατί έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για να λαμβάνετε ενημέρωση σε σχέση […]
13 Οκτωβρίου, 2023

Νέα και εκδηλώσεις Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Horizon Europe

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, θα διοργανωθεί διαδικτυακό εργαστήριο ελέγχου προτάσεων (Online Pre–Proposal Check event), κατά τη διάρκεια του οποίου οι αιτητές/αιτήτριες που έχουν έτοιμο ένα προσχέδιο της πρότασής τους, το οποίο […]
9 Οκτωβρίου, 2023

Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση Erasmus+

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Ευρωπαική Επιτροπή ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+. Σύμφωνα με τις […]
9 Οκτωβρίου, 2023

Αναθεώρηση πρότυπου Part B – Technical Annex της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων CODEVELOP-AG-SH-HE/0823 του Προγράμματος «Συνεργατική Ανάπτυξη – CO-DEVELOP» ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι […]
29 Σεπτεμβρίου, 2023

CETPartnership (Clean Energy Transition) Partnership Joint Call 2023

Η Εταιρική Σχέση Μετάβασης για Καθαρή Ενέργεια (CETPartnership) στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το […]
29 Σεπτεμβρίου, 2023

Nature-based solutions for biodiversity, human well-being and transformative change – BiodivNBS 2023-2024

Η πρόσκληση πραγματεύεται θέματα που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του εμβληματικού προγράμματος Biodiversa+ «Καλύτερη γνώση για την ανάπτυξη, ανάπτυξη και αξιολόγηση λύσεων που βασίζονται στη φύση». Συγκεκριμένα, […]
26 Σεπτεμβρίου, 2023

GREENCOMP: Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κοινό πλαίσιο ικανοτήτων βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο να αποτελεί κοινή βάση για την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων. Η […]
26 Σεπτεμβρίου, 2023

Οδηγός Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) στην Κύπρο

Την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, το European Researchers’ Night 2023 θα λάβει μέρος ταυτόχρονα σε 26 χώρες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Το European Researchers’ […]
21 Σεπτεμβρίου, 2023

Μεταφορά έργων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης

Η Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης eTwinning ανακοινώνει πρόσκληση για αιτήσεις μεταφοράς eTwinning έργων στην νέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2023. Σε […]
21 Σεπτεμβρίου, 2023

4 Οκτωβρίου 2023: Δεύτερη καταληκτική ημερομηνία Πρόσκλησης 2023 για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210)

Η δεύτερη καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση Σχεδίων Βασικής Δράσης 2, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2023, πλησιάζει! Η εν λόγω καταληκτική ημερομηνία αφορά μόνο Συμπράξεις […]
21 Σεπτεμβρίου, 2023

Ενημερωτικό Webinar του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0823)

Tο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας του ενημερωτικού webinar που διοργάνωσε την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα την νέα Πρόσκληση του […]
15 Σεπτεμβρίου, 2023

Webinar για τη Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRE-SEED» (PRE-SEED/0823)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με την ευκαιρία της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRE-SEED» (PRE-SEED/0823), διοργάνωσε σχετικό […]
15 Σεπτεμβρίου, 2023

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ΕΕ για το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΥΡΩΠΗ»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι, τον επόμενο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) θα διοργανώσει τις ακόλουθες διαδικτυακές ενημερωτικές εκδηλώσεις που […]
12 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο […]
6 Σεπτεμβρίου, 2023

Erasmus+ Days 2023: organise your event and celebrate with us!

Οι Ημέρες Erasmus+ επέστρεψαν! Ελάτε μαζί μας μεταξύ 9 και 14 Οκτωβρίου για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο. Οι Ημέρες Erasmus+ γιορτάζουν […]
6 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions (DUT)» (EP/DUT/0923)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Driving Urban Transitions (DUT)» (EP/DUT/0923). Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης […]
6 Σεπτεμβρίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0823)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0823). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €1.150.000 με μέγιστη χρηματοδότηση […]
6 Σεπτεμβρίου, 2023

BRIDGE2HORIZON: Νέο πρόγραμμα ύψους €6 εκατ. για ενίσχυση των ικανοτήτων του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ

Πιστό στην αποστολή του για συνεχή υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήματος, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους €6 εκατ., με στόχο […]
4 Σεπτεμβρίου, 2023

BΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ» ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΟΡΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Tο Βιωματικό Εργαστήρι με τίτλο «Προβλέποντας» το Μέλλον: Στρατηγική Προόραση και ο Ρόλος της Διάστασης Φύλου στο Οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας του Αύριο, με ομιλητή τον Δρα Επανεινώνδα […]
4 Σεπτεμβρίου, 2023

NextGenerationEU: Η Κύπρος υποβάλλει αίτημα για την αναθεώρηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και την προσθήκη κεφαλαίου για το REPowerEU

Βρυξέλλες, 04 Σεπτεμβρίου 2023 Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου, η Κύπρος υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή για την τροποποίηση του εθνικού της σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο οποίο επιθυμεί επίσης να […]
4 Σεπτεμβρίου, 2023

ΙδΕΚ: Εργαστήρια δικτύωσης για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας

19 και 25 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Cleopatra στη Λευκωσία Σειρά εργαστηρίων δικτύωσης μεταξύ της ερευνητικής και της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου διοργανώνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας […]
1 Σεπτεμβρίου, 2023

Αποτελέσματα επιλογής: Erasmus+ Sport 2023

Τα αποτελέσματα επιλογής για τα έργα Erasmus+ Sport που προτείνονται για χρηματοδότηση είναι πλέον διαθέσιμα. Περισσότερες πληροφορίες στο Αγγλικό κείμενο και στο πιο κάτω link. https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/news/selection-results-erasmus-sport-2023-2023-08-31_en
30 Αυγούστου, 2023

ΙδΕΚ: €100.000 για συμμετοχή κυπριακών φορέων σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη

Μέσω του Horizon Europe Travel Grants δίνεται η ευκαιρία στο κυπριακό οικοσύστημα Ε&Κ να αναπτύξει συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού με στόχο την από κοινού υποβολή Προτάσεων στον Ορίζοντα Ευρώπη Την ευκαιρία να […]
29 Αυγούστου, 2023

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια και Σεμινάρια Επαφών

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εργαστήρια (Professional Development Workshops) και Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια της Δράσης eTwinning. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει […]
25 Αυγούστου, 2023

Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” – Εκδηλώσεις ενημέρωσης, δικτύωσης και υποστήριξης στην ετοιμασία πρότασης

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Οκτωβρίου 2023, […]
25 Αυγούστου, 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222” του προγράμματος […]
24 Αυγούστου, 2023

Webinars για τις Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης της νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων των προγραμμάτων «BRIDGE2HORIZON», «CO-DEVELOP», «PRE-SEED» και «PROOF OF CONCEPT», διοργανώνει σειρά […]
21 Αυγούστου, 2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για την Πρόσκληση STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222 του «Προγράμματος Ερευνητικές Υποδομές»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων “STRATEGIC INFRASTRUCTURES/1222” του […]
21 Αυγούστου, 2023

Εξάντληση Προϋπολογισμού Πρόσκλησης SPONSORSHIPS/0323 – Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνής Διαγωνισμούς (Κατηγορία Γ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει ότι λόγω εξάντλησης του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323) δε θα δέχεται πλέον αιτήσεις για […]
11 Αυγούστου, 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΙδΕΚ: €1,2 εκατ. για τη δημιουργία και ανάπτυξη startups μέσω του προγράμματος PRE-SEED

Δελτίο Τύπου 11 Αυγούστου 2023   ΙδΕΚ: €1,2 εκατ. για τη δημιουργία και ανάπτυξη startups μέσω του προγράμματος PRE–SEED   Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα […]
11 Αυγούστου, 2023

Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην Κλιματική Αλλαγή

Το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου ανακοινώνει μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 27/7/2023, το «Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρμογή των Κοινοτήτων στην […]
11 Αυγούστου, 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΙδΕΚ «Co-Develop»: Πρόσκληση €7.3 εκατ. για ενίσχυση των τομέων Αγροδιατροφής, Ναυτιλίας και Υγείας

Δελτίο Τύπου 10 Αυγούστου 2023   ΙδΕΚ «Co–Develop»: Πρόσκληση €7.3 εκατ. για ενίσχυση των τομέων Αγροδιατροφής, Ναυτιλίας και Υγείας   Στόχος η ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και […]
10 Αυγούστου, 2023

INNOVATION FACTORY – New Product Development (NPD) Seminar

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων – New Product Development (NPD)», το οποίο απευθύνεται σε στελέχη κυπριακών επιχειρήσεων και […]
10 Αυγούστου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Eurostars-3» (EP/EUROSTARS-3/0823). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €1.150.000 με μέγιστη χρηματοδότηση […]
3 Αυγούστου, 2023

BRIDGE2HORIZON: Νέο πρόγραμμα ύψους €6 εκατ. για ενίσχυση των ικανοτήτων του κυπριακού οικοσυστήματος Ε&Κ

Πιστό στην αποστολή του για συνεχή υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήματος, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους €6 εκατ., με στόχο […]
3 Αυγούστου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0823)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας / Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0823). Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι […]
24 Ιουλίου, 2023

European Institute of Innovation & Technology (EIT): Deep Tech Talent Training Prize

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσφατη ανακοίνωση από τo European Institute of Innovation and Technology (EIT) αναφορικά με την […]
24 Ιουλίου, 2023

ΕΙΤ Food: InfraBooster: Ξεκλειδώνοντας την Κρυμμένη Αξία των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών Ευκαιρίες για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Το Ίδρυμα ΄Έρευνας και Καινοτομίας, επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι μέσα από το ΕΙΤ Food, την Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) του European Institute of […]
20 Ιουλίου, 2023

ERC Work Programme 2024 – Ανακοίνωση προσκλήσεων ERC Starting Grant 2024 και ERC Synergy Grant 2024

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε επίσημα στις 10 Ιουλίου 2023 το Πρόγραμμα Εργασίας 2024, με τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων να έχουν ήδη ανοίξει: η Πρόσκληση ERC Starting Grant 2024 (ERC-2024-StG) […]
17 Ιουλίου, 2023

Pathways2Resilience programme

Το πρόγραμμα Pathways2Resilience ξεκίνησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για τις περιφέρειες και τις κοινότητες να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο Προσαρμογής Αποστολών (Mission […]
14 Ιουλίου, 2023

Call for submissions of cities and regions – Good practices on high quality architecture and built environment

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη, άνοιξε η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων πόλεων και περιφερειών «Καλές πρακτικές για αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας και δομημένο περιβάλλον». Περισσότερες πληροφορίες στο […]
14 Ιουλίου, 2023

Δελτίο Τύπου: Πιο ανανεωμένο και ανατρεπτικό επέστρεψε το 3ο «The Bash! 2023»

Παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 40+ καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες Το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού οικοσυστήματος καινοτομίας προσέλκυσε για 3η συνεχή χρονιά […]
12 Ιουλίου, 2023

SALTO awards

Τα βραβεία SALTO θεσπίστηκαν το 2021 από το SALTO Participation & Information για να αναδείξουν τα καλύτερα σχέδια που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ και […]
11 Ιουλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «PATHWAYS TO SYNERGIES» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Pathways to Synergies» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-04-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση […]
11 Ιουλίου, 2023

Αυξάνεται στα €50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 – Σχέδια «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω του μεγάλου […]
11 Ιουλίου, 2023

Αυξάνεται στα €50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 – Σχέδια «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω του μεγάλου […]
11 Ιουλίου, 2023

Unlocking the Power of Collaboration: The #SmartEnergyCluster Driving the Smart Energy Transition

Η τεχνολογία blockchain εξοικονόμησης ενέργειας, η αντικατάσταση των ξεπερασμένων ηλεκτροκινητήρων και η ενσωμάτωση έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών είναι μεταξύ των έργων LIFE που διαμορφώνουν ένα νέο #SmartEnergyCluster […]
7 Ιουλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TWINNING ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «WIDENING PARTICIPATION & STRENGTHENING THE ERA» ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Twinning» (Call: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση Συμμετοχής […]
4 Ιουλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Συμμετοχή Κυπριακών Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στο Εθνικό Περίπτερο στο Πλαίσιο της Εκδήλωσης «Slush 2023»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο του Ιδρύματος στην Εκδήλωση Slush 2023 (https://slush23.com/), η οποία θα […]
27 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων HOP-ON FACILITY του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the ERA» του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Hop–on Facility» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-06-01), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια Προτεραιότητα «Διεύρυνση […]
27 Ιουνίου, 2023

MSCA Postdoctoral Fellowships 2023: Πρόσκληση για συμμετοχή σε συνάντηση με τα Εθνικά Σημεία Επαφής και Προεπισκόπηση Προτάσεων

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνει την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, και κάθε Παρασκευή μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης για τη  Δράση Marie Skłodowska-Curie Actions […]
23 Ιουνίου, 2023

Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» – Youth Inspire Podcast

Στα πλαίσια της Σειράς Youth Inspire, ο Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, Νέναντ Μπογκντάνοβιτς παρουσιάζει το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και […]
21 Ιουνίου, 2023

Σχέδιο Χορηγιών για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2024

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Minimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, […]
8 Ιουνίου, 2023

Ενημέρωση για Aλλαγή στη Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων και Καταληκτική Ημερομηνία του Προγράμματος «EIC Accelerator»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), ενεργώντας μέσω του European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023 του […]
8 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): Doctoral Networks

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους/ις ενδιαφερόμενους/ες ότι η προκήρυξη της Δράσης MSCA Doctoral Networks 2023 (Διδακτορικά Δίκτυα) ανακοινώθηκε στις 30 Μαΐου 2023 και έχει καταληκτική […]
8 Ιουνίου, 2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την Ενδιάμεση Αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ανακοίνωσε στις 15 Μαΐου 2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Η […]
30 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών – Training Cooperation Activity (TCA)

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των Δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεργασίας (Training and Cooperation Activities – TCAs) του Προγράμματος Erasmus+, ανακοινώνει πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων […]
30 Μαΐου, 2023

«Ορίζοντας Ευρώπη»: Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Υγεία» Εκδήλωση Ενημέρωσης για τις Προσκλήσεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα την 1η Ιουνίου 2023 κατά την οποία θα παρουσιαστούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες για το 2024, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητα «Υγεία» […]
24 Μαΐου, 2023

Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2022 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST

Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology), καθώς συμμετέχει σε τριάντα […]
24 Μαΐου, 2023

Ορίζοντας Ευρώπη – Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC 2024 και Σημαντικές Αλλαγές

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του European Research Council (ERC) ανακοίνωσε το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων του 2024, το οποίο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Τονίζεται ότι, το χρονοδιάγραμμα θα […]
16 Μαΐου, 2023

Ενημερωτικές Ημερίδες για τα European Innovation Council “Prizes”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και προώθησης του Προγράμματος Εργασίας (Work Programme) 2023 του European Innovation Council, που εντάσσεται στον Πυλώνα ΙΙΙ του Προγράμματος Πλαίσιο για […]
9 Μαΐου, 2023

Τα αποτελέσματα της επιλογής Αθλητικών Πιλοτικών Έργων και Προπαρασκευαστικών Δράσεων είναι διαθέσιμα

Τα επιλεγμένα έργα της δεύτερης έκδοσης Πιλοτικών Έργων και Προπαρασκευαστικών Δράσεων που σχετίζονται με τον αθλητισμό στον EACEA μόλις ενημερώθηκαν. Στις 25 Απριλίου 2023, ο EACEA […]
5 Μαΐου, 2023

Πρόσκληση: Twin Cities

Ανοιχτή πρόσκληση για Δίδυμες Πόλεις (Twin Cities) για την επιτάχυνση της κλιματικής ουδετερότητας. Περισσότερες πληροφορίες στο Αγγλικό κείμενο.  Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Δελτίο Τύπου εδώ.
4 Μαΐου, 2023

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμπερίληψη των εκτοπισθέντων στους δικαιούχους αυξημένης χορηγίας του Σχεδίου Χορηγιών «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»

Την Πέμπτη, 4 Μαΐου 2023, η έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Σχεδίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΕΠΙΣΗΣ το Σχέδιο «Εξοικονομώ- Αναβαθμίζω στις Κατοικίες […]
2 Μαΐου, 2023

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 του Προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας»

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, η διαδικασία υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση SMALL SCALE INFRASTRUCTURES/1222 που αφορά στο Πρόγραμμα «Ερευνητικές Υποδομές – Ερευνητικές Υποδομές Μικρής Εμβέλειας» […]
2 Μαΐου, 2023

Ευκαιρία δικτύωσης: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Cluster 1 – Υγεία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για επικείμενη εκδήλωση δικτύωσης (Brokerage Event) με τίτλο “Health & Social Sciences and […]
2 Μαΐου, 2023

ERC Journalism Initiative: το ERC επέλεξε δίκτυο συνεργασίας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC) επέλεξε το δίκτυο οργανισμών που θα υποστηρίξει δημοσιογράφους ώστε να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε ερευνητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη […]
27 Απριλίου, 2023

Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – 6 μήνες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει στους ενδιαφερόμενους και στις ενδιαφερόμενες ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία νέων Δράσεων COST στο πλαίσιο της Ανοικτής […]
26 Απριλίου, 2023

Πρόσκληση συμμετοχής: Εργαστήρια ΙδΕΚ για τη Οικονομική Διαχείριση Έργων Restart 2016-2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη διεξαγωγή μονοήμερων εργαστηρίων με αντικείμενο την Οικονομική Διαχείριση Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Τα εργαστήρια […]
21 Απριλίου, 2023

RENEWFM: Ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΕ δημοσιεύει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Μηχανισμού Χρηματοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ΕΕ ξεκίνησε στις 18 Απριλίου 2023. Η πρόσκληση θα υποστηρίξει νέα έργα ηλιακών φωτοβολταϊκών […]
20 Απριλίου, 2023

LIFE 2023 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: 611 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για να ζωντανέψουν τις πράσινες ιδέες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τις προσκλήσεις για προτάσεις έργων για το 2023 του Προγράμματος LIFE. Φέτος, υπάρχουν 611 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για έργα διατήρησης της φύσης, […]
20 Απριλίου, 2023

ΕΙΤ Health: Ευκαιρίες για startups

Μέσα από τρία νέα προγράμματα του EIT Health δίνεται η ευκαιρία σε startups να λάβουν χρηματοδότηση, εκπαίδευση, συμβουλευτικές υπηρεσίες & ευκαιρίες δικτύωσης στον τομέα της υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι […]
20 Απριλίου, 2023

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society

Στις 31 Μαρτίου 2023, υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) το νέο Πρόγραμμα Εργασίας 2023-2024 για το Cluster 3: Civil Security for Society (Πολυτομεακή Προτεραιότητα 3: «Πολιτική Προστασία για την Κοινωνία») του Προγράμματος-Πλαίσιο για την […]
20 Απριλίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συμπληρωματική χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τη δημιουργία ή αναβάθμιση Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο στο πλαίσιο της Δράσης Teaming for Excellence του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση πρόθεσης δέσμευσης εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας για παραχώρηση […]
19 Απριλίου, 2023

Ενημερωτική Διαδικτυακή Παρουσίαση Περιήγηση στην Πύλη Χρηματοδότησης της ΕΕ

Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με περιήγηση στην Πύλη Χρηματοδότησης της ΕΕ και τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ημερομηνία […]
12 Απριλίου, 2023

Ανακοίνωση PRIMA WEFE Nexus Award

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής συμμετοχής στο πλαίσιο του PRIMA WEFE Nexus Award, που διοργανώνεται από το δίκτυο συνεργασίας PRIMA. Το […]
6 Απριλίου, 2023

Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτόμου Διδασκαλίας 2023

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας για το 2023. Η θεματική του Βραβείου […]
6 Απριλίου, 2023

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Οριζόντιας Προτεραιότητας «Διεύρυνση της Συμμετοχής και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Widening Participation and Strengthening the European Research Area)» του Προγράμματος “Horizon Europe”

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Οριζόντιας Προτεραιότητας ‘Widening Participation & Strengthening the ERA’ του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και […]
24 Μαρτίου, 2023

Σημαντικές αλλαγές στις προσκλήσεις ERC 2024

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε δύο σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο των προσκλήσεων […]
24 Μαρτίου, 2023

Nέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη «Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU)» 2023

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Circular Bio-based Europe Joint Entertainment (CBE JU) αποτελεί μια συνεργασία ύψους €2 δις. μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βιομηχανικής Κοινοπραξίας BIC που χρηματοδοτεί έργα που προωθούν […]
23 Μαρτίου, 2023

Πρόγραμμα R&I Internships 2023 – Ευκαιρίες Καλοκαιρινής Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές/τριες

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τον κατάλογο επιχειρήσεων Ε&Κ στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν για πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης […]
23 Μαρτίου, 2023

Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση του Προγράμματος Χορηγιών – (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της διενέργειας της διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, με θέμα το νέο Πρόγραμμα Χορηγιών , […]
22 Μαρτίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» (OPPTY_EIC/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη – 2η Ευκαιρία EIC» (OPPTY_EIC/0323). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €1,500,000. Η […]
21 Μαρτίου, 2023

#BeActive Awards 2023, τώρα ανοιχτό για υποβολή

Υποβολή της πρότασης για τα βραβεία #BeActive! – Τα βραβεία #BeActive δημιουργήθηκαν ως κεντρικό μέρος της ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού. Στοχεύουν στην υποστήριξη έργων και ατόμων […]
21 Μαρτίου, 2023

Ανακοίνωση του Προγράμματος Εργασίας για το Πρόγραμμα EURATOM 2023-2025 & Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Euratom Research in Action and Opportunities for Europe» (04 Απριλίου 2023)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Φορείς και πρόσωπα για την ανακοίνωση του τριετούς Προγράμματος Εργασίας 2023-2025 για το Πρόγραμμα Έρευνας και Κατάρτισης […]
21 Μαρτίου, 2023

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Εuropean Innovation Council Info Days»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει μεταξύ 4-5 Απριλίου 2023, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «European Innovation Council Info Days». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Cleopatra […]
16 Μαρτίου, 2023

Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»: Ημερολόγιο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων 2023

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υπηρεσιών που προσφέρουν τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» περιλαμβάνεται και η διοργάνωση σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών δράσεων, […]
16 Μαρτίου, 2023

Webinar για τις Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), σε συνέχεια της ανακοίνωσης των νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223), […]
16 Μαρτίου, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Teaming for Excellence του Προγράμματος «Widening Participation & Strengthening the Era» του Ορίζοντα Ευρώπη

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να υπενθυμίσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής Προτάσεων στην Πρόσκληση Υποβολής «Teaming for Excellence» (Topic ID: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), η οποία εντάσσεται στην Οριζόντια […]
13 Μαρτίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Χορηγιών (SPONSORSHIPS/0323)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει το Πρόγραμμα Χορηγιών 2023 (SPONSORSHIPS/0323). Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας […]
7 Μαρτίου, 2023

Σε τροχιά υλοποίησης το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας

Δημιουργία νέων ή επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας Κάλυψη αναγκών παιδιών και ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας Χρηματοδότηση ύψους €18 εκ. μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης […]
7 Μαρτίου, 2023

Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει δύο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2). Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων είναι […]
6 Μαρτίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/ SBEP /0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – SBEP» (EP/SBEP/0223). Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι €2.000.000, με […]
3 Μαρτίου, 2023

Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τρεις (3) νέες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» (EP/KDT-IA/0223, EP/KDT-IA-FT/0223, EP/KDT-RIA/0223). Ο συνολικός […]
24 Φεβρουαρίου, 2023

Δύο νέες προσκλήσεις €6 εκατ. για ενίσχυση των κυπριακών επιχειρήσεων

«Έρευνα στις Επιχειρήσεις»: Στόχος η εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες Ε&Κ, με προϋπολογισμό ειδικά για επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή   Δύο νέες […]
24 Φεβρουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ New European Bauhaus για ευρωπαϊκά startups και scaleups

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology – EIT) ανακοίνωσε την Πρόσκληση New European Bauhaus με προϋπολογισμό 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η […]
24 Φεβρουαρίου, 2023

Εκδήλωση Διεθνούς Συνάντησης Δικτύωσης σε τομείς τεχνολογιών υγείας «HealthTech Summit 2023»

  Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο μεγαλύτερο Δίκτυο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη Enterprise Europe […]
16 Φεβρουαρίου, 2023

Προκηρύχθηκε το Σχέδιο Χορηγιών για Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (2 προκήρυξη)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης […]
9 Φεβρουαρίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «PRIMA» (P2P/PRIMA/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «PRIMA». Το Πρόγραμμα «PRIMA» στοχεύει στην αντιμετώπιση προκλήσεων της περιοχής της Μεσογείου, […]
2 Φεβρουαρίου, 2023

Προκήρυξη Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού για την Περίοδο 2023 – Επιχορήγηση ύψους μέχρι και €500 για αγορά Αερόσακου Σώματος Μοτοσικλετιστή

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη της Δεύτερης Προκήρυξης Σχεδίου Επιχορήγησης Προστατευτικού Εξοπλισμού για την Περίοδο 2023 σήμερα, Τετάρτη, στις 12:00μ. Αιτήσεις θα […]
24 Ιανουαρίου, 2023

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει τη νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «DISRUPT» (DISRUPT/0123). Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι €10,000,000, με μέγιστη χρηματοδότηση τις […]
4 Ιανουαρίου, 2023

«Ορίζοντας Ευρώπη» – Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2023 για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Πρόγραμμα Εργασίας (Work Programme) 2023-2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον» (Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, […]
4 Ιανουαρίου, 2023

Αλλαγές στη διαδικασία αξιολόγησης και στις αιτήσεις του ERC για τις Προσκλήσεις 2024

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council – ERC), αποφάσισε την εφαρμογή αλλαγών στη διαδικασία αξιολόγησης και στις φόρμες αιτήσεων για τις προσκλήσεις […]
4 Ιανουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ERC ADVANCED GRANT 2023

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council-ERC) ανακοίνωσε την Πρόσκληση ERC Advanced Grant 2023 (ERC-2023-AdG) με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 23η Μαΐου 2023. Το ERC αποτελεί μέρος του Πυλώνα Ι […]