Ορίζοντας Ευρώπη – Ευκαιρίες Δικτύωσης για Συμμετοχή στις Προσκλήσεις του 2024 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας «Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment» (Cluster 6)