Ορίζοντας Ευρώπη – Ευκαιρίες Δικτύωσης για Συμμετοχή στις Προσκλήσεις του 2024 της Πολυθεματικής Προτεραιότητας «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» (Cluster 6)