4 Οκτωβρίου 2023: Δεύτερη καταληκτική ημερομηνία Πρόσκλησης 2023 για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210)