Ευκαιρία συνεισφοράς στις δραστηριότητες του European Innovation Council (EIC) Scaling Club