Ενημερωτικό Webinar του Προγράμματος «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας» (CONCEPT/0823)