ΙδΕΚ: Νέα Πρόσκληση €900.000 για κοινά έργα Ε&Κ μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ