Ανακοίνωση σχετικά τα κριτήρια Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Διδακτορικό στη Βιομηχανία»