Πολυθεματική Προτεραιότητα 3: Πολιτική ασφάλεια για την κοινωνία – Νέα πλατφόρμα αναζήτησης συνεργατών