Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «BRIDGE2HORIZON» (BRIDGE2HORIZON/0823B)