Ανακοίνωση Νέων Προσκλήσεων ERA 2024 στο Πλαίσιο του «Widening Participation and Strengthening the European Research Area» του Horizon Europe