ΙδΕΚ: €6 εκατ. σε επιχειρήσεις για ανάπτυξη λύσεων σε ενεργειακές προκλήσεις σε συνεργασία με οργανισμούς έρευνας