Νέα και εκδηλώσεις Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society” του Horizon Europe