Νέα και εκδηλώσεις – Πολυθεματική Προτεραιότητα 2 “Πολιτισμός, Δημιουργικότητα και Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς” του Ορίζοντα Ευρώπη