Προαναγγελία Πρόσκλησης Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις – Ενέργεια»