Η πρόσκληση για την πολιτική συνοχής €90 εκατομμυρίων, ενισχύει την αστική καινοτομία σε ολόκληρη την ΕΕ