Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης “Driving Urban Transitions” (DUT)