Προσεχείς Εκδηλώσεις

Views Navigation

Εκδήλωση Views Navigation

Σήμερα

Latest Past Εκδηλώσεις

Listen to the #LIFEis30 podcast

Η σειρά podcast #LIFEis30 γιορτάζει τα τριάντα χρόνια έργων δράσης για την προστασία της φύσης, το περιβάλλον και το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE.

European Partnerships – Key Digital Technologies

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριo (Webinar) για τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Συμπράξεις – Key Digital Technologies» Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της […]

Ενημερωτικό Διαδικτυακό Εργαστήριο (Webinar) με τίτλο «Κουπόνια Καινοτομίας – Μηχανισμός Υποστήριξης ΜμΕ για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Λύσεων»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της νέας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα «Κουπόνια Καινοτομίας» (INNOVOUCERS/0722), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την διοργάνωση του Ενημερωτικού […]

Ελληνικά