Αναθεώρηση Προγράμματος Εργασίας 2023-2024 του Προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη & Εκδήλωση Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας των Ευρωπαϊκών Αποστολών