Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» – Διαδικτυακή Έρευνα για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στις Προσκλήσεις του «Διαστήματος»