Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων COST – Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας