Έργο SynergistEIC: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης και Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα EIC Accelerator