«Πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη», Πολυθεματική Προτεραιότητα 4 «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία, Διάστημα» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για τις Προσκλήσεις 2024 του Προγράμματος Εργασίας 2023-2024