Διαδικτυακές Ημερίδες Ενημέρωσης – Υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για τα Σχέδια Βασικής Δράσης 1 στον τομέα της Νεολαίας (Erasmus+) & Σχέδια Εθελοντισμού και Έργα Αλληλεγγύης (Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)