ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Aνάληψη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ για τη Νεολαία και του Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης