Ορίζοντας Ευρώπη – Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2024 για την Πολυθεματική Προτεραιότητα 6 (Cluster 6) «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον»