Ορίζοντας Ευρώπη» – Νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του 2024 για το Cluster 6 “Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment