Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Α-Φάσης για την Πρόσκληση PRE-SEED/0823 του «Προγράμματος Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό»