ΙδΕΚ: Προαναγγελία Πρόσκλησης Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες»