Προγράμματα Υπουργείου Εσωτερικών

Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Θεματικές Κατηγορίες

Δικαιούχοι

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Προκήρυξη 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33589 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Υπουργείου Εσωτερικών | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2024

  Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

 • Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

  Κλειστή

  Κωδικός: 22219 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Υπουργείου Εσωτερικών | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2022

  Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.
  Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση περιοχών στόχου.

 • Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας - 1η προκήρυξη

  Κλειστή

  Κωδικός: 22215 | Όνομα Προγράμματος: Προγράμματα Υπουργείου Εσωτερικών | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2022

  Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών Λευκωσία.

  Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας. Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από την 1 Ιουνίου 2022 και μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2022. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο:https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission