Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο.
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, καθώς και του στόχου για στήριξη και ενίσχυση περιοχών στόχου.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δαπάνες που αφορούν σε οικονομική ενίσχυση δικαιούχων για απόκτηση κατοικίας καταβάλλονται από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις.

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, όπως για την,

 • ανέγερση κατοικίας,
 • αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
 • αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας,
 • απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
 • απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη, που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000.
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό του σχεδίου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€-

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια, όπως για την,

 • ανέγερση κατοικίας,
 • αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
 • αγορά και βελτίωση νέας ή αγορά και βελτίωση υφιστάμενης κατοικίας,
 • απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας,
 • απόκτηση με άλλον τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.

Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη, που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000.
Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον οδηγό του σχεδίου.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Αστική Ανάπτυξη
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη

Δικαιούχοι

 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

04/04/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικών,
Επαρχιακές Διοικήσεις

Λευκωσία:

 • Μάριος Μιχαήλ – Τηλ. +357 22 804 201
 • Άντης Χατζηχάννας – Τηλ. +357 22 804 120

Λεμεσός

 • Χριστίνα Θεοδοσίου – Τηλ. +357 25 806 495
 • Τροοδία Γεωργίου – Τηλ. +357 25 806 509

Λάρνακα

 • Νεκταρία Λοϊζίδη – Τηλ. +357 24 801 888
 • Γαβριλιάνα Ευσταθίου – Τηλ. +357 24 801 887

Πάφος

 • Λουΐζα Ανδρέου – Τηλ. +357 26 801 145

Αμμόχωστος

 • Φωτεινή Τσιόλα – Τηλ. +357 23 200 944

Πρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται και στα τηλέφωνα του Υπουργείου Εσωτερικών (Διοίκηση): 22867600 / 22867612 / 22867879 / 22867834