Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 1. Δημόσια υγεία και πολιτική προστασία – διδάγματα από την πανδημία

Περίληψη

O πρώτος Άξονας Πολιτικής περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας. Δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές, εξοπλισμό και διαδικασίες, θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικές κρίσεις υγείας. Ο Άξονας περιλαμβάνει επίσης επενδύσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και, συγκεκριμένα, τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 74.1 εκ

Θεματικές Κατηγορίες

 • Δημόσια Διοίκηση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Άλλοι Δικαιούχοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Επενδυτικά Ταμεία
 • Επιμελητήρια
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Συμπράξεις ΑΤΑ

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου