Ενημερωτικό Δελτίο – Νοέμβριος 2022


Ενημερωτικό Δελτίο – Νοέμβριος 2022

Ενημερωτικό Δελτίο – Νοέμβριος 2022

Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2023

Ο βασικός οδηγός για την κατανόηση του Erasmus+.
Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ είναι απαραίτητος για την κατανόηση του Erasmus+. Παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς και στα φυσικά πρόσωπα έναν εμπεριστατωμένο κατάλογο με τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον οδηγό.

Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο

Η Επιτροπή έχει απευθύνει πρόσκληση σε εταιρείες, δημόσιες διοικήσεις και άλλους οργανισμούς να υποβάλουν προτάσεις για καινοτόμες λύσεις κυβερνοασφάλειας και να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη».
Οι προσκλήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας των υποδομών δικτύων 5G υποστηρίζοντας ασφαλείς υπηρεσίες και βελτιώνοντας τις δυνατότητες δοκιμών και πιστοποίησης τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

Το LIFE Clean Energy Transition Call 2022 έλαβε 225 προτάσεις

Συνολικά 18 θέματα με συνολικό προϋπολογισμό 98 εκατομμυρίων ευρώ ήταν ανοιχτά στους τομείς της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, της υποστήριξης των δημόσιων αρχών στη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, της δημιουργίας δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη βιομηχανία, ενσωμάτωσης καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης και κινητοποίησης επενδυτικών έργων, δημιουργίας υπηρεσιών ανακαίνισης κατοικιών και την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας καθώς και την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

«Ορίζοντας Ευρώπη: Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» Εκδηλώσεις Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Δικτύωσης για το Πρόγραμμα Εργασίας 2023 της Πολυτομεακής Προτεραιότητας 6: «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον» του Ορίζοντα Ευρώπη.

Ειδικότερα, στις 13 – 14 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί Ενημερωτική Εκδήλωση, κατά τη διάρκειά της οποίας θα παρουσιαστεί από την ΕΕ το Πρόγραμμα Εργασίας του 2023 για την Πολυτομεακή Προτεραιότητα «Τρόφιμα, Βιοοικονομία, Φυσικοί Πόροι, Γεωργία και Περιβάλλον». Η Εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από την ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα μεταδίδεται απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της εκδήλωσης.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

Το Creative Europe MEDIA δημοσιεύει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2023!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έξι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων για το 2023, μια πρώτη δέσμη που θα συμπληρωθεί τους επόμενους μήνες.

Με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 180 εκατομμυρίων ευρώ σε επιχορηγήσεις για το 2023, το σκέλος MEDIA της Δημιουργικής Ευρώπης θα συνεχίσει να προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία για την αναβάθμιση των οπτικοακουστικών παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης θα στηρίξουν την ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση ευρωπαϊκών έργων, ενώ παράλληλα θα προωθήσουν την καινοτομία στο ψηφιακό περιβάλλον.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε περισσότερα.

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.