Το LIFE Clean Energy Transition Call 2022 έλαβε 225 προτάσεις