Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Ευρώπης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο