Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε υλικό που έχει παρουσιαστεί κατά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). Πατώντας πάνω στον τίτλο κάθε εκδήλωσης μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τη σχετική λίστα.


Λεπτομέρειες: 4 Απριλίου 2019 / Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διοργανωτές: Τμήμα Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος LIFE στην Κύπρο.

Σχετικά: Η ημερίδα αποτέλεσε μέρος μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE, ενόψει των νέων προκηρύξεων του Απριλίου 2019 κάτω από το Πρόγραμμα, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Cyclamen-Cyprus Capacity Building for LIFE», με τη συνεισφορά του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Παρουσίαση Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΓΔ ΕΠΣΑ - Αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης (pdf)

Λεπτομέρειες: 27 Νοεμβρίου 2018 / Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Διοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες των Προγραμμάτων ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ERASMUS+, LIFE και CREATIVE EUROPE.

Σχετικά: Ενημερωτική εκδήλωση όπου έγινε γενική παρουσίαση των πιο πάνω Προγραμμάτων και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εμπειρίες από φορείς που ήταν συντονιστές ή εταίροι σε Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα Προγράμματα αυτά.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Γενικές παρουσιάσεις:

Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

Πρόγραμμα ERASMUS+:

Πρόγραμμα LIFE:

Πρόγραμμα CREATIVE EUROPE:

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.