Υλικό και παρουσιάσεις εκδηλώσεων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε υλικό που έχει παρουσιαστεί κατά τις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ). Πατώντας πάνω στον τίτλο κάθε εκδήλωσης μπορείτε να ανοίξετε/κλείσετε τη σχετική λίστα.


Λεπτομέρειες: 4 Απριλίου 2019 / Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία

Διοργανωτές: Τμήμα Περιβάλλοντος, Εθνικό Σημείο Επαφής Προγράμματος LIFE στην Κύπρο.

Σχετικά: Η ημερίδα αποτέλεσε μέρος μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με το Πρόγραμμα LIFE, ενόψει των νέων προκηρύξεων του Απριλίου 2019 κάτω από το Πρόγραμμα, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Cyclamen-Cyprus Capacity Building for LIFE», με τη συνεισφορά του Προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συμμετοχή εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων.

Λεπτομέρειες: 27 Νοεμβρίου 2018 / Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Διοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες των Προγραμμάτων ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ERASMUS+, LIFE και CREATIVE EUROPE.

Σχετικά: Ενημερωτική εκδήλωση όπου έγινε γενική παρουσίαση των πιο πάνω Προγραμμάτων και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν εμπειρίες από φορείς που ήταν συντονιστές ή εταίροι σε Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τα Προγράμματα αυτά.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Γενικές παρουσιάσεις:

Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020:

Πρόγραμμα ERASMUS+:

Πρόγραμμα LIFE:

Πρόγραμμα CREATIVE EUROPE:

× Για σκοπούς καλύτερης πλοήγησης, σας συνιστούμε τη χρήση του Google Chrome.