Πρόγραμμα Χορηγιών 2023

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

SPONSORSHIPS/0323

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Πρόγραμμα Χορηγιών 2023

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Πρόγραμμα Χορηγιών του ΙδΕΚ προωθεί το στρατηγικό στόχο του Ιδρύματος για καλλιέργεια κουλτούρας Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο οικοσύστημα και το ευρύ κοινό μέσα από δράσεις οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά για την Ε&Κ.

Μέσω του Προγράμματος, επιδιώκεται η υποστήριξη φορέων που διοργανώνουν υψηλής ποιότητας και αντικτύπου εκδηλώσεων με κύριο αντικείμενο την προώθηση και προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM στο ευρύ κοινό.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει επίσης την ενίσχυση μαθητικών και φοιτητικών ομάδων για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς με στόχο:

 • την ενθάρρυνση της επαφής και την ενασχόλησης τους με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,
 • την ενίσχυση της προσπάθειάς τους να συμμετάσχουν με επιτυχία σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο διεθνώς, και
 • την συμβολή, μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη κοινωνία και ειδικότερα στη νέα γενιά.

Κατηγορία Α & Β
1η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης:
€150,000

€80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλίμακας)
€50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
€20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

2η Περίοδος – Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €150,000

€80,000 για την Κατηγορία Α (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεγάλης Κλιμάκας)
€50,000 για την Κατηγορία Β1 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας)
€20,000 για την Κατηγορία Β2 (Διοργάνωση Εκδηλώσεων Μεσαίας Κλίμακας για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων)

Κατηγορία Γ

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €40,000

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τρεις κατηγορίες εκδηλώσεων ως ακολούθως:

Κατηγορία Α – Εκδηλώσεις Μεγάλης Κλίμακας:

Η Κατηγορία Α καλύπτει εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος, οι οποίες προβάλλουν και προωθούν την Κύπρο στο εξωτερικό ως κόμβο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού ενώ μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων.

Η κάθε εκδήλωση στην Κατηγορία Α θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 750 ατόμων,
 • έχει συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τις €80,000 (μη συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών προσωπικού),
 • έχει διεθνή διάσταση και/ή απήχηση και να στοχεύει στην προσέλκυση συμμετεχόντων και/ή συν-διοργανωτών από το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό και δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνοντας σε επαφή τοπικούς και διεθνείς φορείς και επιχειρήσεις και/ή να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με Ε&Κ
 • εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων:
  • Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα (ΕΕ) και/ή μέλος του Δ.Σ. και/ή τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
  •  Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ.
  • Περίπτερο του ΙδΕΚ στο χώρο της εκδήλωσης στο οποίο θα φιλοξενούνται στελέχη του Ιδρύματος και startups και/ή άλλοι φορείς οι οποίοι έλαβαν χρηματοδότηση και/ή υπηρεσίες από το Ίδρυμα

Κατηγορίες Β1 και Β2 – Εκδηλώσεις Μεσαίας Κλίμακας:

Οι Κατηγορίες Β1 και Β2 καλύπτουν εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας με κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος και/ή μερική χρηματοδότηση εκδηλώσεων οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με Ε&Κ, προσελκύοντας κοινό από τον κυπριακό χώρο συμπεριλαμβανομένου του τοπικού οικοσυστήματος Ε&Κ. Η εκδήλωση μπορεί να τύχει της στήριξης περισσότερων από ενός χορηγού ενώ μέρος των εσόδων μπορεί να προέρχεται από πωλήσεις εισιτηρίων. Επιπρόσθετα, η Κατηγορία Β2 αφορά αποκλειστικά εκδηλώσεις που σχετίζονται με την προώθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM, καθώς και την χρήση τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Η κάθε εκδήλωση στις Κατηγορίες Β1 και Β2 θα πρέπει να:

 • απευθύνεται σε κοινό μεγαλύτερο των 200 ατόμων,
 •  έχει συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τις €30,000 (μη συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών προσωπικού),
 • περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντική παρουσία διακεκριμένων ομιλητών/τριών σε θέματα Ε&Κ από την Κύπρο και το εξωτερικό,
 • περιλαμβάνει δράσεις κινητοποίησης και δικτύωσης του οικοσυστήματος Ε&Κ της Κύπρου φέρνονται σε επαφή τους τοπικούς φορείς ή αποτελεί θεσμό που διοργανώνεται σε πέραν των δέκα χωρών
 •  εντάσσει στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, το οποίο υποβάλλεται στο Ίδρυμα εκ των προτέρων:
  •  Χαιρετισμό/keynote ομιλία από τον Επικεφαλής Επιστήμονα (ΕΕ) και/ή μέλος του Δ.Σ. και/ή τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος,
  • Πάνελ συζήτησης με θέμα επιλογής του ΕΕ/ΙδΕΚ με συντονιστή και καλεσμένους που θα ορίζονται από τον ΕΕ/ΙδΕΚ ή παραχώρηση χώρου παροχής πληροφόρησης (info-corner) και/ή χώρου για παρουσίαση/προβολή του ρόλου και των δραστηριοτήτων του ΙδΕΚ στο πλαίσιο διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Κατηγορία Γ
Η Κατηγορία Γ καλύπτει χρηματοδότηση ομάδων για Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς επιστήμης, έρευνας και καινοτομίας στο εξωτερικό.

Χρόνος και Διαδικασία Υποβολής

Κατηγορίες Α, Β1 και Β2:
Η Υποβολή Αιτήσεων θα πρέπει να αφορά μία από τις δύο Περιόδους που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και εντός της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας, όπως αναφέρονται παρακάτω.
1η Περίοδος: Υποβολή αίτησης μέχρι τις 31/03/2023
Υλοποίησης: 15/04/2023 – 15/11/2023

2η Περίοδος: Υποβολή αίτησης μέχρι τις 31/10/2023
Υλοποίησης: 16/11/2023 – 15/06/2024

Κατηγορία Γ
Η Υποβολή Αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 31/05/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

Κατηγορία Α & Β: €150,000 / Κατηγορία Γ: €40,000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Κατηγορίες Α και Β:

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Α μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι €40,000.

Οι εκδηλώσεις στην Κατηγορία Β μπορούν να τύχουν χορηγίας μέχρι €10,000.

Κατηγορία Γ:

Η χορηγία ανά άτομο ανέρχεται στα €500 (εφάπαξ ποσό) για κάθε μέλος της ομάδας (συμπ. του υπευθύνου). Κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να λάβει χορηγία μόνο μία φορά για συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Κατηγορίες Α, Β1 και Β2 – Δικαιούχοι:

Αίτηση Λήψης Χορηγίας μπορεί να υποβάλουν Φορείς οι οποίοι είναι νόμιμα εγκαταστημένοι και δραστηριοποιούνται σε περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή Αίτησης από φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Όλοι οιφορείς Ιδιωτικού Δικαίου έχουν υποχρέωση καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων στα αρμόδια εθνικά Μητρώα και θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό.

Η Αίτηση θα πρέπει να αφορά στη διοργάνωση Εκδήλωσης που:

 • έχει ως κύριο αντικείμενο την προβολή θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενισχύοντας σχετικές δράσεις του Ιδρύματος,
 • στοχεύει στη γνωριμία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και στην παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο,
 • απευθύνεται σε μεγάλο αριθμητικά κοινό, ανεξάρτητα από την ομάδα στόχο (με βάση την ηλικία, φύλο κ.ά.), και θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο κάλυψης δραστηριοτήτων για την οποία θα υποβληθεί η αίτηση (1η Περίοδος: 15/04/2023 – 15/11/2023 , 2η Περίοδος: 16/11/2023 – 15/06/2024).

Σημειώνεται ότι, ειδικά για την Κατηγορία Β2, η εκδήλωση αφορά την προώθηση απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων STEM, καθώς και την χρήση τους στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Επιτρέπεται στο πλαίσιο μιας Αίτησης να περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε μία μόνο εκδήλωση (π.χ. φεστιβάλ).

Ειδικοί Περιορισμοί:

 • Η ίδια εκδήλωση ή μέρος της εκδήλωσης μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο μόνο μίας Κατηγορίας (Α, Β1 ή Β2),
 • Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν εκδηλώσεις όπου η μία πραγματοποιείται εντός της άλλης.
 • Δεν μπορεί να υποβληθεί αίτηση για μία εκδήλωση που υλοποιείται μεταξύ 15/04/2023 – 01/09/2023 και έχει ήδη εγκριθεί για λήψη χορηγίας από το Πρόγραμμα Χορηγιών 2022 του ΙδΕΚ.
 • Για μεσαίας κλίμακας εκδήλωση με θέμα την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων STEM θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση μόνο στην Κατηγορία Β2.

Κατηγορία Γ – Δικαιούχοι:

Η Χορηγία δίνεται σε μαθητική ή φοιτητική ομάδα τα μέλη της οποίας φοιτούν σε δημόσια και/ή ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία έχουν νόμιμη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, ή των κατεχομένων, εφόσον λειτουργούν υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στο πλαίσιο αυτής της Κατηγορίας, η ομάδα περιλαμβάνει:

 • τους μαθητές ή φοιτητές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό,
 • τον/την υπεύθυνο/η ομάδας, δηλαδή ενήλικα που έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή των μαθητών/φοιτητών στο διαγωνισμό.

Για ατομικούς διαγωνισμούς, δικαιούχοι είναι οι τρεις (3) πρώτοι/τες νικητές/τριες στην τελική κατάταξη του Εθνικού Διαγωνισμού (ή σε κατηγορία του Εθνικού Διαγωνισμού).

Για ομαδικούς διαγωνισμούς, δικαιούχοι είναι μέλη των τριών πρώτων ομάδων στην τελική κατάταξη του Εθνικού Διαγωνισμού (ή σε κατηγορία του Εθνικού Διαγωνισμού), με μέγιστο αριθμό τα έξι (6) μέλη ανά ομάδα.

Η αίτηση για τη λήψη Χορηγίας υποβάλλεται από τον/την υπεύθυνο/η της ομάδας.

Η κάθε αίτηση στην Κατηγορία Γ θα πρέπει να:

 • αφορά στην συμμετοχή της ομάδας στις διαγωνιστικές δραστηριότητες και στην τελετή βράβευσης καθιερωμένου, σημαντικής εμβέλειας και υψηλής προβολής διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό, με θέμα σχετικό με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, και
 •  είναι επακόλουθο της επιλογής των ατόμων ή των ομάδων από ανταγωνιστική διαδικασία σε αντίστοιχο εθνικό διαγωνισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή χορηγίας αποτελεί ο εθνικός διαγωνισμός να έχει ολοκληρωθεί κατά την υποβολή της αίτησης και να υπάρχει ξεκάθαρη αντιστοίχιση εθνικού με διεθνή διαγωνισμό.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/03/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

11/08/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του ΙδΕΚ

Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@research.org.cy