Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα (2022-2023)

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Άξονας Πολιτικής 2 επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και Φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα (2022-2023)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο Χορηγιών δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. 

Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί:

  1. στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δίκαιου (ΝΠΔΔ).
  2. στην εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ
  3. στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο προνοεί την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων σε ένα ή περισσότερα κτίρια ή/και άλλες υποδομές. Για κάθε κτίριο και για κάθε άλλη υποδομή μπορεί να προταθεί η υλοποίηση συνδυασμού Επιμέρους Επενδύσεων από αυτές που καταγράφονται πιο κάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.1: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Β.1: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Β.2: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Β.3: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Γ.1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Γ.2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ Ή ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Γ.3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Γ.4: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Γ.5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ.1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ε.1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ε.2: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (NET-BILLING Ή AYTONOMA)
Ε.3: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤ.1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED
ΣΤ.2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ
Ζ.1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ζ.2: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Ή ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€9 εκατομμύρια

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το Σχέδιο προνοεί χορηγία 100% επί των επιλέξιμων δαπανών (προ ΦΠΑ) με μέγιστο ύψος Χορηγίας: €700.000 και ελάχιστο ύψος προτάσεων: €10.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια

Δικαιούχοι

  • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Συμπράξεις ΑΤΑ

Σημειώσεις για δικαιούχους

Εξαιρούνται από τους Δικαιούχους φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή/και επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/11/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Επιτροπή Διαχείρισης Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε (www.resecfund.org.cy)
και
Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Άτομα Επικοινωνίας
Γιώργος Τσιαμέττης, Ανώτ. Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 307
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 445
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sioannou@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα