SESAR Joint Undertaking

Περίληψη

Η κοινή επιχείρηση SESAR 3 είναι μια θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δημιουργήθηκε για να επιταχύνει μέσω της έρευνας και της καινοτομίας την παράδοση του Ψηφιακού Ευρωπαϊκού Ουρανού.

Περιγραφή Προγράμματος

Για να γίνει αυτό, αξιοποιεί, αναπτύσσει και επιταχύνει την υιοθέτηση των πιο προηγμένων τεχνολογικών λύσεων για τη διαχείριση συμβατικών αεροσκαφών, drones, αεροταξί και οχημάτων που πετούν σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μεταφορές
 • Πληροφορική

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • ATM Excellent science and outreach for Artificial Intelligence (AI) for aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 29995 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-8 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Η αυριανή αεροπορική υποδομή θα είναι πιο εντατική σε δεδομένα και χάρη στην εφαρμογή της Μηχανικής Μάθησης (ML), της βαθιάς μάθησης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, οι επαγγελματίες της αεροπορίας θα μπορούν να σχεδιάζουν ένα σύστημα ΑΤΜ που είναι πιο έξυπνο και ασφαλές, αναλύοντας συνεχώς και μαθαίνοντας από το Οικοσύστημα ATM. Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για την υπέρβαση των σημερινών περιορισμών στο σύστημα ATM. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να μεταμορφώσει ριζικά την αλυσίδα αξίας του κλάδου των αερομεταφορών/ATM, επηρεάζοντας δυνητικά όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και των επιχειρηματικών μοντέλων τους. Ο αντίκτυπος της μετασχηματιστικής τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει αισθητός σε όλη τη βιομηχανία και πέρα από αυτήν. Η πρόκληση είναι να αναπτυχθούν πιθανές καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων χωρητικότητας στα ΑΤΜ, επιτρέποντας καλύτερη χρήση δεδομένων, οδηγώντας σε ακριβέστερες προβλέψεις και πιο εξελιγμένα εργαλεία, αυξημένη παραγωγικότητα και ενισχύοντας τη χρήση του εναέριου χώρου και των αεροδρομίων. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση αυτών των προκλήσεων, οι προτάσεις θα καθορίσουν και θα αναπτύξουν πιθανές καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη που ενδέχεται να προκύψουν καινοτόμες απαντήσεις βασισμένες σε μη άμεσες συσχετίσεις παραμέτρων, βελτιώνοντας παράλληλα την επεκτασιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος.

 • ATM Excellent science and outreach for air–ground integration and autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 29993 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το όραμα του Digital European Sky προβλέπει την προοδευτική εξέλιξη προς την αυτόνομη πτήση, αυξάνοντας την παγκόσμια απόδοση του ATM όσον αφορά τη χωρητικότητα, την επιχειρησιακή απόδοση και τη στέγαση νέων ή/και πιο αυτόνομων μορφών κινητικότητας και αεροπορικών οχημάτων, δηλαδή υποστηρίζοντας την εξελισσόμενη ζήτηση από άποψη ποικιλομορφίας , πολυπλοκότητα από εναέριο χώρο πολύ χαμηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου. Η πρόκληση είναι να προταθούν και να αναπτυχθούν πιθανές καινοτόμες ή πρωτοποριακές λύσεις που θα επιτρέψουν τη στέγαση ή την πλήρη ενσωμάτωση αυτών των αεροπορικών οχημάτων, τα οποία θα έχουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και θα χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και πλοήγησης. Αυτό απαιτεί στενότερη ολοκλήρωση και προηγμένα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των δυνατοτήτων του οχήματος και της υποδομής, έτσι ώστε η υποδομή να μπορεί να λειτουργεί ως ψηφιακό δίδυμο – Ένα ψηφιακό δίδυμο είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός προβλεπόμενου ή πραγματικού πραγματικού φυσικού προϊόντος, συστήματος ή διαδικασίας (φυσικό twin) που χρησιμεύει ως το ουσιαστικά δυσδιάκριτο ψηφιακό αντίστοιχο του για πρακτικούς σκοπούς, όπως προσομοίωση, ενσωμάτωση, δοκιμή, παρακολούθηση και συντήρηση – του αεροσκάφους. Ως εκ τούτου, οι μελλοντικές λειτουργίες θα πρέπει να βασίζονται σε άμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτοματισμού αέρα και εδάφους, με τον ανθρώπινο ρόλο να εστιάζεται στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων κατά την παρακολούθηση του αυτοματισμού. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τόσο τα επανδρωμένα όσο και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα λειτουργούν σε ένα απρόσκοπτο και ασφαλές περιβάλλον χρησιμοποιώντας κοινές υποδομές και υπηρεσίες που υποστηρίζουν μια κοινή αντίληψη πτήσεων με βάση την τροχιά.

 • ATM Excellent science and outreach for connected and automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 29985 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το μελλοντικό περιβάλλον ATM που προβλέπεται από το όραμα Digital European Sky θα είναι όλο και πιο περίπλοκο, ενσωματώνοντας τις ανάγκες νέων χρηστών του εναέριου χώρου, νέα οχήματα εναέριου χώρου με διαφορετικές επιδόσεις από τα συμβατικά αεροσκάφη, π.χ. διαφορετικές ταχύτητες και ύψη κ.λπ. αντισυμβατικές ιδέες για την αύξηση του επιπέδου αυτοματισμού (δηλαδή, επιπέδου 4 (υψηλός αυτοματισμός) και επιπέδου 5 (πλήρης αυτοματισμός) και ψηφιοποίησης στο ΑΤΜ της Ευρώπης και σχεδιασμός μιας μελλοντικής υποδομής ΑΤΜ που θα συμβάλει στη μείωση της ακαμψίας στο σύστημα ΑΤΜ και θα το καταστήσει ακόμα πιο ασφαλές από το σημερινό βελτιώνοντας την επεκτασιμότητα και την ανθεκτικότητά του. Η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ όλων των στοιχείων της υποδομής ATM και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών που δεν είναι ATM είναι ένας άλλος ακρογωνιαίος λίθος αυτού του οράματος. Οι ερευνητικές προτάσεις στοχεύουν στη μόχλευση και αξιοποίηση αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο μετασχηματισμό του τομέα, για την υποστήριξη νέων χρηστών του εναέριου χώρου και τον σχεδιασμό μιας μελλοντικής υποδομής ATM ανάλογης με τις επιδόσεις που απαιτούνται από κάθε τύπο και περιβάλλον χρήστη του εναέριου χώρου. Αυτό περιλαμβάνει εκείνα τα περιβάλλοντα στις περιοχές μετάβασης μεταξύ της Ευρώπης και των γειτονικών περιοχών του ICAO, τα οποία ενδέχεται να έχουν συγκεκριμένους κανονισμούς και προκλήσεις.

 • ATM Excellent science and outreach for the aviation Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 29982 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-7 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει ως στόχο τις καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται να επιταχυνθεί η στροφή προς την πιο έξυπνη και πιο βιώσιμη κινητικότητα. Η πρόκληση είναι να επιτευχθούν μηδενικές αναποτελεσματικότητα λόγω της ATM έως το 2040: αυτό σημαίνει όχι μόνο την εξάλειψη των αναποτελεσματικών στο τρέχον σύστημα αλλά και στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ATM και U-space. Οι προτάσεις ορίζουν και αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις που θα μπορούσαν να καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία πτυχών π.χ. πιο αποτελεσματικές τροχιές, προσαρμογή του συστήματος χρέωσης για την παροχή κινήτρων για φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες, κ.λπ. Το θέμα αυτό καλύπτει επίσης καινοτόμες ιδέες για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα των ΑΤΜ και τη μείωση των εκπομπών CO2 και μη CO2, μέσω της ενσωμάτωσης πλατφορμών ενέργειας, μεταφορών και ψηφιοποίησης που είναι στη βάση της πράσινης μετάβασης.

 • ATM Excellent science and outreach for capacity on demand and dynamic airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 29980 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το μελλοντικό σύστημα ATM θα απαιτήσει αυξημένη ευελιξία στην παροχή χωρητικότητας όπου και όταν θα χρειαστεί σε όλο το δίκτυο, ιδιαίτερα για τη μεγιστοποίηση της χρήσης και της απόδοσης περιορισμένων πόρων, π.χ. εναέριου χώρου και ATCO. Η πρόκληση είναι να προτείνουμε καινοτόμες πιθανές λύσεις που θα παρέχουν την απαιτούμενη χωρητικότητα κατόπιν ζήτησης με δυναμικό, ευέλικτο και ανθεκτικό τρόπο, βελτιώνοντας το κόστος και την αποτελεσματικότητα της πτήσης διατηρώντας (ή βελτιώνοντας) την ασφάλεια. Αυτές οι λύσεις θα επιτρέπουν τη δυναμική αναδιαμόρφωση των πόρων και την παροχή νέων υπηρεσιών χωρητικότητας κατ’ απαίτηση για τη διατήρηση ασφαλών, ανθεκτικών, ομαλών και αποτελεσματικών αεροπορικών μεταφορών, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη βελτιστοποίηση των τροχιών ακόμη και σε περιόδους αιχμής. Οι προτεινόμενες καινοτόμες λύσεις θα στοχεύουν στην ανταπόκριση στις αναδυόμενες επιχειρηματικές ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω τυποποιημένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας ένα εξαιρετικά διασυνδεδεμένο, ψηφιακό και ανθεκτικό δίκτυο.

 • ATM Excellent science and outreach for for U-space and urban air mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 29977 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το όραμα Digital European Sky περιλαμβάνει την απρόσκοπτη ενοποίηση του U-space με το σύστημα ATM για τη διασφάλιση ασφαλούς και δίκαιης πρόσβασης στον εναέριο χώρο για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων πτήσεων εναέριας κινητικότητας (IAM[1]) που αναχωρούν από αεροδρόμια. Η πρόκληση είναι να καθοριστούν και να αναπτυχθούν πρωτοποριακές λύσεις που θα επιτρέψουν στο U-space να παρέχει τα μέσα για την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας υψηλής πυκνότητας σε χαμηλά υψόμετρα που περιλαμβάνουν ετερογενή οχήματα (μικρά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ηλεκτρικά κάθετη απογείωση και προσγείωση – eVTOLs – και συμβατικά επανδρωμένα αεροσκάφη), συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές και εντός ελεγχόμενου εναέριου χώρου. Η έρευνα στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων που θα υποστηρίξουν την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του U-space με το σύστημα ATM για τη διασφάλιση ασφαλούς και δίκαιης πρόσβασης στον εναέριο χώρο για όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων UAM που αναχωρούν από αεροδρόμια.

 • ATM application-oriented research for air–ground integration and autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 29975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA2-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  O τομέα εργασίας 2 (έρευνα προσανατολισμένη στην εφαρμογή ATM) περιλαμβάνει τις διερευνητικές ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη γεφύρωση των αποτελεσμάτων της άριστης επιστήμης και προσέγγισης της ATM και της έρευνας ATM υψηλότερης ωριμότητας που διεξάγεται με μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ως μέρος των δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας SESAR 3 JU. Στοχεύει επίσης στην παροχή της απαραίτητης επιστημονικής υποστήριξης για την αλλαγή των ΑΤΜ. Το WA2 καλύπτει περιεχόμενο που έχει ήδη ολοκληρώσει το TRL1 σε προηγούμενες ερευνητικές δραστηριότητες και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το TRL2.

  Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων καινοτόμων εφαρμογών (που είναι ήδη TRL1, επιτυγχάνονται εντός του προγράμματος SESAR ή εκτός) που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου ολοκλήρωσης αέρα-εδάφους, υποστηριζόμενες από υψηλά επίπεδα αυτοματισμού και που θα επιτρέψουν τη μετάβαση σε λειτουργίες βασισμένες στην τροχιά (TBO). Οι προτεινόμενες λύσεις θα στοχεύουν στην υλοποίηση του οράματος για τον ψηφιακό ευρωπαϊκό ουρανό που προβλέπει την πλήρη ενσωμάτωση ενός αυξανόμενου αριθμού νέων μορφών κινητικότητας και αεροπορικών οχημάτων, τα οποία έχουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και πλοήγησης. Οι προτεινόμενες λύσεις θα υποστηρίξουν την εξέλιξη προς το μελλοντικό σύστημα ΑΤΜ, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες τεχνολογίες όσο το δυνατόν περισσότερο και αναπτύσσοντας νέες προκειμένου να αυξηθεί η παγκόσμια απόδοση της ΑΤΜ όσον αφορά τη χωρητικότητα, τη λειτουργική απόδοση και τη στέγαση νέων ή/και πιο αυτόνομων αεροσκαφών , δηλαδή υποστήριξη της εξελισσόμενης ζήτησης όσον αφορά την ποικιλομορφία, την πολυπλοκότητα από τον εναέριο χώρο πολύ χαμηλού επιπέδου στις επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου. Η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση πιστοποιημένων drones σε όλες τις κατηγορίες εναέριου χώρου, πλήρεις υπηρεσίες U-space και λειτουργίες απλού χειριστή χάρη στον αυξημένο αυτοματισμό και την ανάθεση ευθύνης διαχωρισμού στα συστήματα.

 • ATM application-oriented research for the aviation Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 29973 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA2-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  O τομέα εργασίας 2 (έρευνα προσανατολισμένη στην εφαρμογή ATM) περιλαμβάνει τις διερευνητικές ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη γεφύρωση των αποτελεσμάτων της άριστης επιστήμης και προσέγγισης της ATM και της έρευνας ATM υψηλότερης ωριμότητας που διεξάγεται με μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ως μέρος των δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας SESAR 3 JU. Στοχεύει επίσης στην παροχή της απαραίτητης επιστημονικής υποστήριξης για την αλλαγή των ΑΤΜ. Το WA2 καλύπτει περιεχόμενο που έχει ήδη ολοκληρώσει το TRL1 σε προηγούμενες ερευνητικές δραστηριότητες και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το TRL2.

  Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων καινοτόμων εφαρμογών (που είναι ήδη TRL1, που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος SESAR ή εκτός) που στοχεύουν στην επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σύμφωνα με την ΕΕ δέσμευση για παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Οι προτεινόμενες λύσεις θα αποδείξουν τις δυνατότητές τους να επιταχύνουν τη στροφή προς πιο έξυπνη και πιο βιώσιμη κινητικότητα, να βελτιώσουν την απόδοση καυσίμου και να μειώσουν τις εκπομπές (τόσο CO2 όσο και μη CO2) που παράγονται από τις λειτουργίες ATM και να αυξήσουν την κατανόηση των κλιματικών επιπτώσεων της αεροπορίας σε καλύτερα να τις προβλέψετε και να λάβετε μέτρα προσαρμογής. Η πρόκληση περιλαμβάνει την προσαρμογή του συστήματος χρέωσης δρομολογίων για να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της πράσινης συμφωνίας και πώς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός παγκόσμιων εναρμονισμένων πολιτικών και κανονισμών για την υποστήριξη πτήσεων φιλικών προς το κλίμα. Η πρόκληση περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές των ΑΤΜ μέσω της ενσωμάτωσης πλατφορμών ενέργειας, μεταφορών και ψηφιοποίησης που βρίσκονται στη βάση της πράσινης μετάβασης.

 • ATM application-oriented research for Artificial Intelligence (AI) for aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 29951 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA2-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  O τομέα εργασίας 2 (έρευνα προσανατολισμένη στην εφαρμογή ATM) περιλαμβάνει τις διερευνητικές ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη γεφύρωση των αποτελεσμάτων της άριστης επιστήμης και προσέγγισης της ATM και της έρευνας ATM υψηλότερης ωριμότητας που διεξάγεται με μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ως μέρος των δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας SESAR 3 JU. Στοχεύει επίσης στην παροχή της απαραίτητης επιστημονικής υποστήριξης για την αλλαγή των ΑΤΜ. Το WA2 καλύπτει περιεχόμενο που έχει ήδη ολοκληρώσει το TRL1 σε προηγούμενες ερευνητικές δραστηριότητες και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το TRL2.

  Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (που είναι ήδη TRL1, επιτυγχάνονται εντός του προγράμματος SESAR ή εκτός) που στοχεύουν:

  • Ενεργοποίηση καλύτερης χρήσης των δεδομένων, που οδηγεί σε ακριβέστερες προβλέψεις και πιο εξελιγμένα εργαλεία
  • Εμπλουτισμός συνόλων δεδομένων αεροπορίας με νέους τύπους συνόλων δεδομένων που ξεκλειδώνουν εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη αέρα/εδάφους, ενισχύοντας την κοινή χρήση δεδομένων και δημιουργώντας μια περιεκτική συνεργασία AI αεροπορίας/ATM για την καλύτερη υποστήριξη των ιθυνόντων, των πιλότων, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.
  • Υποστήριξη (δηλαδή βοηθοί τεχνητής νοημοσύνης) όλων των παραγόντων ATM από τον σχεδιασμό έως τις επιχειρήσεις και σε όλους τους χρήστες του εναέριου χώρου.
  • Επιτρέποντας την εικονικοποίηση της υποδομής και της παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας σε όλους τους τύπους εναέριου χώρου, που κυμαίνονται από επιχειρήσεις πολύ χαμηλού έως μεγάλου υψομέτρου.
  • Με αυτόν τον τρόπο, η τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στο σύστημα να γίνει πιο αρθρωτό και ευέλικτο, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις διακοπές, την αύξηση της κυκλοφορίας και τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία των χρηστών του εναέριου χώρου.
  • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ATM/U-space.

 • ATM Excellent science and outreach for virtualisation and cybersecure data-sharing

  Κλειστή

  Κωδικός: 29949 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-5 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το Digital European Sky στοχεύει στην άρση της στενής σύζευξης της παροχής υπηρεσιών ATM με τα συστήματα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες ATS. Η πρόκληση είναι να προτείνουμε καινοτόμες (ή μη συμβατικές) ιδέες που θα επιτρέψουν την κοινή χρήση δεδομένων, θα προωθήσουν μια πιο δυναμική και ανθεκτική διαχείριση εναέριου χώρου και παροχή υπηρεσιών ATM, επιτρέποντας στις μονάδες υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας (ATSU) να βελτιώσουν τη χωρητικότητα σε τμήματα του εναέριου χώρου όπου η ζήτηση κυκλοφορίας υπερβαίνει τη διαθέσιμη χωρητικότητα. Μια πιο ευέλικτη χρήση εξωτερικών υπηρεσιών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιότητες δεδομένων και τα δικαιώματα πρόσβασης, θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό της υποδομής, μειώνοντας το σχετικό κόστος. Οι προτεινόμενες λύσεις θα στοχεύουν στον εξορθολογισμό και την εναρμόνιση της υποδομής ATM με ταυτόχρονη μείωση της ανασυγκρότησης. Οι λύσεις εικονικοποίησης θα στοχεύουν στην πλήρη αποσύνδεση της παροχής υπηρεσιών ATM από τη φυσική θέση του προσωπικού και του εξοπλισμού, με παράλληλη κλιμάκωση της απόδοσης του συστήματος σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως και όταν απαιτείται.

 • ATM Excellent science and outreach for civil–military interoperability and coordination

  Κλειστή

  Κωδικός: 29947 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-9 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Το όραμα του Digital European Sky απαιτεί επαρκές επίπεδο πολιτικής/στρατιωτικής διαλειτουργικότητας και συντονισμού, ιδίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών τροχιάς και εναέριου χώρου, καθώς και τη χρήση διαλειτουργικών τεχνολογιών CNS. Η πρόκληση είναι να εντοπιστούν και να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου πολιτικοστρατιωτικής διαλειτουργικότητας, μεγιστοποιώντας επίσης τις συνέργειες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων έρευνας.

 • ATM application-oriented research for connected and automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 29943 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA2-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  O τομέα εργασίας 2 (έρευνα προσανατολισμένη στην εφαρμογή ATM) περιλαμβάνει τις διερευνητικές ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη γεφύρωση των αποτελεσμάτων της άριστης επιστήμης και προσέγγισης της ATM και της έρευνας ATM υψηλότερης ωριμότητας που διεξάγεται με μια ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, ως μέρος των δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας SESAR 3 JU. Στοχεύει επίσης στην παροχή της απαραίτητης επιστημονικής υποστήριξης για την αλλαγή των ΑΤΜ. Το WA2 καλύπτει περιεχόμενο που έχει ήδη ολοκληρώσει το TRL1 σε προηγούμενες ερευνητικές δραστηριότητες και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το TRL2.

  Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συγκεκριμένων καινοτόμων εφαρμογών που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου αυτοματοποίησης και συνδεσιμότητας του μελλοντικού επίγειου συστήματος ATM και να καταστήσουν αυτές τις εφαρμογές έτοιμες για μετάβαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

 • ATM Excellent science and outreach for multimodality and passenger experience

  Κλειστή

  Κωδικός: 29941 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2023-DES-ER2-WA1-6 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2023

  Ο τομέα εργασίας 1 (ATM άριστη επιστήμη και προσέγγιση) περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες διερεύνησης που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη νέων ιδεών για το ATM πέρα από αυτές που προσδιορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ATM και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη αναδυόμενων τεχνολογιών και μεθόδων στο επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για την τροφοδοσία της εφαρμοσμένης έρευνας που διεξάγεται από την SESAR 3 JU. Το WA1 καλύπτει καινοτόμο περιεχόμενο σε επίπεδο ωριμότητας πριν από το TRL1 (TRL0) και το ελάχιστο επίπεδο ωριμότητας στόχου είναι η ολοκλήρωση του TRL1.

  Ο ρόλος του ATM στην αλυσίδα από πόρτα σε πόρτα του ταξιδιού ενός επιβάτη μπορεί να φαίνεται μικρός, αλλά η ακρίβεια των πτήσεων και η αντίληψη των επιβατών για τις πτήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία ολόκληρου του ταξιδιού. Θεωρώντας ότι το ATM αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός συστήματος διατροπικών μεταφορών, οι προτεινόμενες λύσεις θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και την καλύτερη συνεργασία για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης τόσο του συνολικού συστήματος μεταφορών όσο και του ταξιδιού D2D.

  Το SESAR 3 JU  έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της πρόκλησης που περιγράφεται παραπάνω και την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

  • Κατανόηση των προσδοκιών των επιβατών.
  • Διαχείριση της πρόσβασης των επιβατών στο αεροδρόμιο.
  • Πολυτροπικό αεροδρόμιο.
  • Συνεισφορά ΑΤΜ στην Ευρωπαϊκή Κινητικότητα ως Υπηρεσία (MaaS).
  • Απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ αεροδρομίων όλων των μεγεθών, vertiports και ελικοδρόμων.
  • Ψηφιακά δίδυμα (Digital twins) για αεροδρόμια.

 • ATM application-oriented Research for Multimodality and Passenger Experience

  Κλειστή

  Κωδικός: 21223 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-6 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU  έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που καθορίζονται στο SRIA για τη ναυαρχίδα της πολυτροπικότητας και της εμπειρίας επιβατών.

 • Fundamental Science and Outreach for Capacity-on-demand and Dynamic Airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 21221 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ικανότητα κατ’ απαίτηση και τη δυναμική ναυαρχίδα του εναέριου χώρου.

 • ATM application-oriented Research for Artificial Intelligence (AI) for aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 21217 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-8 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος δεν προορίζεται να είναι περιοριστικός. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας &καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την τεχνητή νοημοσύνη για την αεροπορία.

 • Fundamental Science and Outreach for U-space and Urban Air Mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 21210 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU  έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για το U-space και το UAM ναυαρχίδα.

 • Fundamental Science and Outreach for Virtualisation and Cyber-secure Data Sharing

  Κλειστή

  Κωδικός: 21201 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ο κατάλογος δεν προορίζεται να είναι περιοριστικός. προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ναυαρχίδα της εικονικοποίησης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κοινής χρήσης δεδομένων.

 • ATM application-oriented Research for Air-Ground Integration and Autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 21195 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ενοποίηση αέρα-εδάφους και την ναυαρχίδα της αυτονομίας.

 • Fundamental Science and Outreach for Artificial Intelligence (AI) for Aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 21193 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-7 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την τεχνητή νοημοσύνη για την αεροπορία.

 • ATM application-oriented Research for Capacity-on-demand and Dynamic Airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 21190 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ικανότητα κατ’ απαίτηση και τη δυναμική ναυαρχίδα του εναέριου χώρου.

 • ATM application-oriented Research for Connected and Automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 21187 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για τη ναυαρχίδα των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων ATM.

 • Fundamental Science and Outreach for Aviation Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 21185 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-6 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει τα ακόλουθα καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας&καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ναυαρχίδα της Πράσινης Συμφωνίας των αερομεταφορών.

 • Industrial Research & Validation for Air-Ground Integration and Autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 21183 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το τρέχον σύστημα και οι τεχνολογίες ATM δεν έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη στέγαση ή την πλήρη ενσωμάτωση ενός αυξανόμενου αριθμού νέων μορφών κινητικότητας και αεροπορικών οχημάτων που έχουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και πλοήγησης. Αυτό το θέμα καλύπτει τη βιομηχανική έρευνα που απαιτείται για την εξέλιξη των τεχνολογιών και των επιχειρησιακών εννοιών προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ανάγκη.

 • Industrial Research & Validation for Artificial Intelligence for Aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 21181 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  • Περιβάλλον.
  • Χωρητικότητα.
  • Κόστους αποδοτικότητας.
  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα.
  • Ασφάλεια.

 • ATM application-oriented Research for Virtualisation and Cyber-secure Data Sharing

  Κλειστή

  Κωδικός: 21102 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-5 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για την ναυαρχίδα της εικονικοποίησης και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο κοινής χρήσης δεδομένων.

 • ATM application-oriented Research for U-space and urban Air Mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 21100 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για το U-space και το UAM ναυαρχίδα.

 • Fundamental Science and Outreach for Civil/military Interoperability and Coordination

  Κλειστή

  Κωδικός: 21098 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-8 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που καθορίζονται στο SRIA για τη ναυαρχίδα πολιτικής-στρατιωτικής διαλειτουργικότητας και συντονισμού.

 • Knowledge Transfer Network

  Κλειστή

  Κωδικός: 21094 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA3-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

 • ATM application-oriented Research for Aviation Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 21091 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA2-7 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες Ε&Κ που ορίζονται στο SRIA για την ναυαρχίδα της πράσινης συμφωνίας για την αεροπορία.

 • Fundamental Science and Outreach for Multimodality and Passenger Experience

  Κλειστή

  Κωδικός: 21087 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-5 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που παρατίθενται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για τη ναυαρχίδα της πολυτροπικότητας και της εμπειρίας επιβατών.

 • Fundamental Science and Outreach for Connected and Automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 21081 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-ER-01-WA1-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το SESAR 3 JU έχει εντοπίσει καινοτόμα ερευνητικά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι προτάσεις για εργασίες σε τομείς διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται παρακάτω είναι ευπρόσδεκτες, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνουν επαρκές υπόβαθρο και αιτιολόγηση για τη διασφάλιση σαφούς ιχνηλασιμότητας με τις ανάγκες έρευνας και καινοτομίας που ορίζονται στο SRIA για τη ναυαρχίδα των συνδεδεμένων και αυτοματοποιημένων ATM.

 • Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Civil-military Interoperability & Coordination

  Κλειστή

  Κωδικός: 21079 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA6-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Ο βασικός στόχος αυτού του θέματος είναι να επιτευχθεί επίπεδο ωριμότητας TRL6 για πολιτικοστρατιωτικούς στόχους στο πλαίσιο της φάσης Γ του Γενικού Σχεδίου ATM 2020, υποστηρίζοντας υψηλότερα επίπεδα πολιτικοστρατιωτικού συντονισμού και διαλειτουργικότητας.

  • Περιβάλλον.
  • Χωρητικότητα.
  • Ασφάλεια.
  • Κόστος-αποτελεσματικότητα.
  • Πολιτικοστρατιωτικός συντονισμός.

 • Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 21075 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA6-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Ο βασικός στόχος αυτού του θέματος είναι να επιτευχθεί επίπεδο ωριμότητας TRL6 για λύσεις στο πλαίσιο της φάσης Γ του Γενικού Σχεδίου ΑΤΜ 2020 που σχετίζεται με τη χωρητικότητα κατ’ απαίτηση και τη δυναμική διαχείριση του εναέριου χώρου.

  • Χωρητικότητα.
  • Ασφάλεια.
  • Αποδοτικότητα.
  • Κόστος-αποτελεσματικότητα.
  • Προβλεψιμότητα.
  • Ευκαμψία.

 • Fast Track Innovation and Uptake Artificial Intelligence for Aviation

  Κλειστή

  Κωδικός: 21072 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA5-4 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  • Περιβάλλον.
  • Χωρητικότητα.
  • Κόστος-αποτελεσματικότητα.
  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα.
  • Ασφάλεια.

 • Industrial Research & Validation for Civil-military Interoperability & Coordination

  Κλειστή

  Κωδικός: 21068 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-5 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  • Περιβάλλον.
  • Χωρητικότητα.
  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα.
  • Ασφάλεια.
  • Πολιτικοστρατιωτικός συντονισμός.

 • Performance Management & Network impact Assessment

  Κλειστή

  Κωδικός: 21065 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA1-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Η διαδικασία διαχείρισης απόδοσης SESAR κατευθύνει το συνολικό έργο έρευνας και καινοτομίας, με αναφορά στις φιλοδοξίες απόδοσης SESAR που καθορίζονται στο Ευρωπαϊκό Γενικό Σχέδιο ΑΤΜ. Η διαδικασία διαχείρισης απόδοσης SESAR συμβιβάζει και χαρτογραφεί τις αξιολογήσεις απόδοσης και τα αποτελέσματα που παρέχονται από τα έργα Ε&Κ με τις φιλοδοξίες απόδοσης SESAR. Εξασφαλίζει επίσης τη συγκέντρωση αυτών των αποτελεσμάτων μέσω της προσομοίωσης των σχετικών λύσεων SESAR με διπλό στόχο την παροχή μιας άποψης απόδοσης σε επίπεδο ECAC και την υποστήριξη για την ανάπτυξη, την ανάπτυξη των στόχων υλοποίησης επιπέδου 3 του Master Plan με βάση αυτά τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης απόδοσης.

 • Industrial Research & Validation for Master Plan Phase C Air-ground Integration and Autonomy

  Κλειστή

  Κωδικός: 21041 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA6-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει τη βιομηχανική έρευνα που απαιτείται για την επίτευξη του επιπέδου ωριμότητας TRL6 για την εξέλιξη της υποδομής επικοινωνίας αέρα-εδάφους, τις τεχνολογίες υποστήριξης και τις επιχειρησιακές έννοιες, όπως αναμένεται στη φάση Γ του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού σχεδίου ATM 2020.

 • Industrial Research & Validation for Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 21037 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Αυτό το θέμα καλύπτει τη βιομηχανική έρευνα που απαιτείται για την υποστήριξη της έννοιας της κλιμακούμενης χωρητικότητας, η οποία απαιτεί ευελιξία και ευελιξία στην παροχή χωρητικότητας όπου και όταν χρειάζεται, ιδιαίτερα για τη μεγιστοποίηση της χρήσης και της απόδοσης περιορισμένων πόρων (π.χ. εναέριος χώρος και ATCO). Περιλαμβάνει τόσο αύξηση του όγκου εναέριας κυκλοφορίας που μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια ανά όγκο εναέριου χώρου όσο και αυξημένη ευελιξία στην κατανομή του εργατικού δυναμικού των ελεγκτών ώστε να προσφέρει χωρητικότητα ATC όπου χρειάζεται μέσω της εικονικοποίησης της παροχής ATC.

 • Master Planning & Monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 21015 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA1-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το Γενικό Σχέδιο ΑΤΜ αποτελείται από τρία επίπεδα: επίπεδο 1, εκτελεστική άποψη. Επίπεδο 2, αναπτυξιακός σχεδιασμός και αναφορά. και επίπεδο 3, προγραμματισμός ανάπτυξης και αναφορά. Το έργο κύριου σχεδιασμού θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της ΚΕ του SESAR 3 για τον σχεδιασμό και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες εγκατάστασης τόσο στην εκβιομηχάνιση όσο και στην εφαρμογή. Το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να επεκταθεί στην υποστήριξη της JU SESAR 3 στην εκστρατεία ενημέρωσης του ευρωπαϊκού γενικού σχεδίου ATM 2020 επιπέδου 1, εάν αποφασιστεί να γίνει κάτι τέτοιο.

 • Fast Track Innovation and Uptake Virtualisation and Cybersecure Data-Sharing

  Κλειστή

  Κωδικός: 21010 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA5-2 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Περιβάλλον. Η βελτιωμένη τομεακοποίηση θα εξασφαλίσει πιο αποτελεσματικές διαδρομές πτήσεων και πιο βέλτιστα προφίλ και θα μειώσει τις καθυστερήσεις σε επίπεδο δικτύου. Σε τοπικό επίπεδο, οι απαιτήσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό και συνεπώς την παροχή ρεύματος και την ψύξη θα μειωθούν.
  Χωρητικότητα. Ευελιξία μετατόπισης τομέα για προσαρμογή στη ζήτηση κυκλοφορίας και βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας σε επίπεδο δικτύου.
  Κόστος-αποτελεσματικότητα. Πιθανή μείωση των υποδομών και πιθανή δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ μελλοντικών προμηθευτών δεδομένων, που θα μείωνε το κόστος.
  Ασφάλεια. Τα επίπεδα ασφάλειας θα διατηρηθούν, καθώς η εικονικοποίηση δεν θα έχει καμία επίδραση σε αυτά.

 • Industrial Research & Validation for Connected and Automated ATM

  Κλειστή

  Κωδικός: 21005 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA3-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται την έρευνα που απαιτείται για την επίτευξη του επιπέδου αυτοματισμού 4 (υψηλός αυτοματισμός) στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες ATC. Αυτό το υψηλό επίπεδο αυτοματισμού υποστηρίζει τον ανθρώπινο χειριστή στην απόκτηση και ανταλλαγή πληροφοριών, ανάλυση πληροφοριών, επιλογή ενεργειών και υλοποίηση ενεργειών για όλες τις εργασίες/λειτουργίες. Ο αυτοματισμός μπορεί επίσης να ξεκινήσει δράση για τις περισσότερες εργασίες.

 • Industrial Research & Validation for Aviation Green Deal

  Κλειστή

  Κωδικός: 21002 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA2-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Περιβάλλον. Η προτεινόμενη ιδέα θα ανοίξει την πόρτα για την καλύτερη κατανόηση του κλιματικού αντίκτυπου των εκπομπών μη CO2, ιδίως σε σχέση με την αντιστάθμιση με το CO2. Θα καταστήσει επίσης δυνατό τον μετριασμό μέρους των επιπτώσεων εκτός CO2 με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχηματισμού contrail.
  Χωρητικότητα. Ένα υψηλό επίπεδο αυτοματισμού θα καταστήσει δυνατή την εισαγωγή των προτεινόμενων ιδεών χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στη χωρητικότητα.
  Ασφάλεια. Η ανάπτυξη επαρκούς υποστήριξης συστήματος για τις νέες ιδέες, με βάση ένα υψηλό επίπεδο αυτοματισμού και την επικύρωσή τους σε λειτουργικό περιβάλλον, θα εγγυηθεί ότι τα επίπεδα ασφάλειας είτε διατηρούνται είτε αυξάνονται.

 • Fast Track Innovation and Uptake U-space and Urban Air Mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 20999 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA4-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Το U-space παρέχει μια απαράμιλλη ευκαιρία πειραματισμού, δοκιμής και επικύρωσης ορισμένων από τις βασικές αρχιτεκτονικές αρχές και τεχνολογικούς παράγοντες του μελλοντικού ψηφιακού ευρωπαϊκού ουρανού προτού τις ενσωματώσει στο ευρύτερο οικοσύστημα ATM. Αυτό το θέμα έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει την ανάπτυξη έργων υψηλού κινδύνου και υψηλού κέρδους, με σκοπό τη συντόμευση του χρόνου διάθεσης στην αγορά για ανατρεπτικές και εξαιρετικά καινοτόμες λύσεις.

 • Fast Track Innovation and Uptake Multi-modality and Passenger Experience

  Κλειστή

  Κωδικός: 20982 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA5-3 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Περιβάλλον.
  • Εμπειρία επιβατών.
  • Χωρητικότητα.
  • Κόστος-αποτελεσματικότητα.
  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα.
  • Ασφάλεια.

 • Fast Track Innovation and Uptake Capacity-on-Demand and Dynamic Airspace

  Κλειστή

  Κωδικός: 20971 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-SESAR-2022-DES-IR-01-WA5-1 | Όνομα Προγράμματος: SESAR Joint Undertaking | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/10/2022

  Η εισαγωγή δυναμικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου και η υπηρεσία χωρητικότητας κατ’ απαίτηση θα ξεκλειδώσει τα οφέλη απόδοσης στους ακόλουθους τομείς.

  • Περιβάλλον.
  • Χωρητικότητα.
  • Κόστος-αποτελεσματικότητα.
  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα.
  • Ασφάλεια.