Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων

Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί και επίσης οργανώνει άμεσα εκστρατείες και εκδηλώσεις για την προώθηση αγροτικών προϊόντων της ΕΕ παγκοσμίως. Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ευρωπαίοι αγρότες για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Αυτές οι δραστηριότητες προώθησης συμβάλλουν στην ενίσχυση του προφίλ τους στην ΕΕ και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την πολιτική προώθησης της ΕΕ.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 185.9 εκατομ.

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αγροτική Ανάπτυξη
 • Γεωργία - Κτηνοτροφία - Δασοκομία

Δικαιούχοι

 • Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης – Ευρωπαική Επιτροπή
Wolfgang BURTSCHER
Τηλέφωνο: +32-229-96898
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: REA-AGRIGRANTS@ec.europa.eu.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/info/departments/agriculture-and-rural-development_en

 

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Support for simple programmes promoting Organic products under Union quality scheme OR Union sustainable agriculture and animal welfare in any third country/ies

  Κλειστή

  Κωδικός: 32350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Για προγράμματα παροχής πληροφοριών και προώθησης σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα στο πλαίσιο του συστήματος ποιότητας της Ένωσης,  στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Support for simple programmes targeting other geographical areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 32348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-TC-OTHERS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό των στόχων που καθορίζονται και των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αυθεντικότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός προς το περιβάλλον και αειφορία (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως το αέριο του θερμοκηπίου μείωση των εκπομπών ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή παραδόσεις.

 • Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico

  Κλειστή

  Κωδικός: 32346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-TC-AMERICAS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό των στόχων που καθορίζονται και των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αυθεντικότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός προς το περιβάλλον και αειφορία (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως το αέριο του θερμοκηπίου μείωση των εκπομπών ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή παραδόσεις.

 • Support for simple programmes targeting China (including Hong Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-east Asia or South Asia

  Κλειστή

  Κωδικός: 32344 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-TC-ASIA | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό των στόχων που καθορίζονται και των στόχων που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γεωργικών μεθόδων παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αυθεντικότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός προς το περιβάλλον και αειφορία (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως το αέριο του θερμοκηπίου μείωση των εκπομπών ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή παραδόσεις.

 • European agricultural methods and food products, and quality schemes

  Κλειστή

  Κωδικός: 32342 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-IM-CHARACTERISTICS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι να επισημανθεί τουλάχιστον ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την αυθεντικότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος οφέλη όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Fruit and vegetables in the internal market in the context of balanced and healthy dietary practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 32340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ κατά ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.

 • Union sustainable agriculture and animal welfare

  Κλειστή

  Κωδικός: 32337 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι να τονιστεί η βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τη ευεργετικό ρόλο για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

 • Union quality scheme on organic production method

  Κλειστή

  Κωδικός: 32334 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση της ποιότητας της Ένωσης σύστημα βιολογικής παραγωγής.

 • Union quality schemes

  Κλειστή

  Κωδικός: 32332 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2024-IM-EU-QS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/01/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/05/2024

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση της ποιότητας της Ένωσης συστήματα, και συγκεκριμένα:

  • συστήματα ποιότητας: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (PDO), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (PGI), εγγυημένη παραδοσιακή σπεσιαλιτέ (TSG) και προαιρετικοί όροι ποιότητας·
  • το λογότυπο για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

 • Topic 4 - Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables

  Κλειστή

  Κωδικός: 27518 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ κατά ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.

 • Topic 3 - Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture

  Κλειστή

  Κωδικός: 27516 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχος είναι να τονιστεί η βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

 • Topic 1 - Support for simple programmes - Union quality schemes

  Κλειστή

  Κωδικός: 27512 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-IM-EU-QS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση της ποιότητας της Ένωσης συστήματα, και συγκεκριμένα:

  • συστήματα ποιότητας: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), εγγυημένη παραδοσιακή σπεσιαλιτέ (TSG) και προαιρετικοί όροι ποιότητας.
  •  το λογότυπο για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

 • Topic 9 - Support for simple programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies

  Κλειστή

  Κωδικός: 27506 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι στόχοι είναι:

  • Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.
  • Να τονίσει τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

 • Topic 7 - Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico

  Κλειστή

  Κωδικός: 27487 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-TC-AMERICAS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 και τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1144/2014 επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής μεθόδους στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μείωση ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά της γεωργίας και τα προϊόντα διατροφής, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Topic 2 - Support for simple programmes – Organic production method

  Κλειστή

  Κωδικός: 27483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Topic 6 - Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia

  Κλειστή

  Κωδικός: 27481 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-TC-ASIA | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 και τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1144/2014 επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής μεθόδους στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μείωση ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά της γεωργίας και τα προϊόντα διατροφής, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Topic 5 - Support for simple programmes – European agricultural methods and food products

  Κλειστή

  Κωδικός: 27479 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-IM-CHARACTERISTICS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Στόχος είναι να τονιστεί τουλάχιστον ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωργίας μεθόδους παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, αυθεντικότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός προς το περιβάλλον και αειφορία (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως το αέριο του θερμοκηπίου μείωση των εκπομπών ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά του γεωργικά και τρόφιμα, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή παραδόσεις.

 • Topic 8 - Support for simple programmes targeting other geographical areas

  Κλειστή

  Κωδικός: 27477 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2023-TC-OTHERS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/02/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2023

  Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών πρέπει να είναι σύμφωνοι με το γενικό και το ειδικό τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 2 και τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1144/2014 επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής μεθόδους στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, σεβασμός στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών οφελών όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μείωση ή/και αύξηση των απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά της γεωργίας και τα προϊόντα διατροφής, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for simple programmes targeting other geographical areas (Topic 8)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18180 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-OTHERS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes – Information and promotion in any third country/ies (Topic 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18177 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-TC-ALL | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies (Topic 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18174 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.
  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

 • Support for simple programmes – Organic production method (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Support for simple programmes - Union quality schemes (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18165 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-EU-QS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης, και συγκεκριμένα:

  • συστήματα ποιότητας: προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (PDO), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (PGI), εγγυημένη παραδοσιακή ειδικότητα (TSG) και προαιρετικοί όροι ποιότητας·
  • το λογότυπο για ποιοτικά γεωργικά προϊόντα ειδικά για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

 • Support for simple programmes targeting Canada, USA or Mexico (Topic 7)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18143 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-AMERICAS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for simple programmes – Sustainability of Union agriculture (Topic 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18141 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον. Οι δράσεις θα πρέπει να αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το ή τα προϊόντα που προωθούνται και οι μέθοδοι παραγωγής του/των συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (π.χ. μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) ή/και προσαρμογή (π.χ. ανθεκτικές στο κλίμα καλλιέργειες και ποικιλίες καλλιεργειών).

 • Support for simple programmes promoting Union organic products OR sustainability of Union agriculture in any third country/ies (Topic 9)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18137 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ORG-SUST | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

   

 • Support for simple programmes targeting China (including Hong-Kong and Macao), Japan, South Korea, Taiwan, South-eastern Asia or Southern Asia (Topic 6)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18135 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-TC-ASIA | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι σύμφωνοι με τους γενικούς και ειδικούς στόχους που υπογραμμίζουν ιδίως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, τη γνησιότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών πλεονεκτημάτων, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα), και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for simple programmes – Fresh fruit and vegetables (Topic 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18115 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ με την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.

 • Support for simple programmes – European agricultural methods and food products (Topic 5)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18113 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-SIMPLE-2022-IM-CHARACTERISTICS | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να επισημανθεί τουλάχιστον ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την αυθεντικότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος οφέλη όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes – Union quality schemes OR merits of Union agricultural products (Topic 1)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18106 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να επισημανθεί τουλάχιστον ένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, την αυθεντικότητα, την επισήμανση, τις διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, την καλή μεταχείριση των ζώων, τον σεβασμό για το περιβάλλον και την αειφορία (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος οφέλη όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ή/και η αύξηση της απομάκρυνσης άνθρακα) και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και τροφίμων, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα, τη γεύση, την ποικιλομορφία ή τις παραδόσεις τους.

 • Support for multi programmes - Sustainability of Union agriculture (Topic 3)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18085 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-SUSTAINABLE | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Οι δράσεις θα πρέπει να τονίζουν τη βιωσιμότητα της γεωργίας της Ένωσης, τονίζοντας τον ευεργετικό της ρόλο για τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

 • Support for multi programmes – Organic production method (Topic 2)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-ORGANIC | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η αναγνώριση του ενωσιακού συστήματος ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

 • Support for multi programmes - Fresh fruit and vegetables (Topic 4)

  Κλειστή

  Κωδικός: 18079 | Κωδικός Ταυτοποίησης: AGRIP-MULTI-2022-IM-FRESH-FV | Όνομα Προγράμματος: Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/04/2022

  Στόχος είναι να αυξηθεί η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών της ΕΕ με την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με ισορροπημένες και υγιεινές διατροφικές πρακτικές.