Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU)

Περίληψη

Η IHI JU βασίζεται στην ιδέα ότι η διακλαδική και διατομεακή συνεργασία θα επιτρέψει προόδo και πρωτοποριακές καινοτομίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας αλλά και νέους τομείς όπως τα βιοφαρμακευτικά, οι ιατρικές τεχνολογίες και οι βιοτεχνολογίες. 

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 9,280,000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Σημείο Επαφής EE

Όλες οι ερωτήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις της JU JU πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση infodesk@ihi.europa.eu.

Ιστοσελίδα

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital efficiency

  Κλειστή

  Κωδικός: 25981 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-03 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Οι ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε εκλεκτικές ή μη επεμβάσεις συνήθως απαιτούν ανάκαμψη και αποκατάσταση για να επιστρέψουν στην κανονική ζωή. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσεγγίσεις, τοπικές επεμβάσεις, νέες απεικονιστικές και διαγνωστικές τεχνικές, συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων και ρομποτική έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις επιπλοκές, να διευκολύνουν την ταχύτερη ανάρρωση και να βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων.
  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση παρουσιάζοντας πώς οι υπάρχουσες νοσοκομειακές παρεμβάσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες μπορούν να συνδυαστούν βέλτιστα για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των ασθενών, να βελτιώσουν τις διαδρομές των ασθενών, να δημιουργήσουν κέρδη αποτελεσματικότητας, να μειώσουν τις προκλήσεις στελέχωσης του νοσοκομείου, να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους και τη μείωση της κοινωνικής βάρος.

 • Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation

  Κλειστή

  Κωδικός: 25979 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Ο όγκος των δεδομένων υγείας που παράγονται από τους ίδιους τους πολίτες αυξάνεται ραγδαία. Τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν μέτρα έκβασης που αναφέρθηκαν από τον ασθενή (PROMs), πληροφορίες προτιμήσεων ασθενών (PPI) και μέτρα εμπειρίας που αναφέρθηκαν από ασθενείς (PREM), καθώς και άλλα ψηφιακά δεδομένα υγείας/ψηφιακούς βιοδείκτες. Αυτά τα δεδομένα είναι συχνά κατακερματισμένα μεταξύ πολλών παρόχων, έτσι ώστε ούτε ο πολίτης ούτε το οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης να έχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση, και επομένως είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν πλήρως αυτά τα δεδομένα για την παροχή αξιόπιστων στοιχείων στους λήπτες αποφάσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας.

 • Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products (ATMPs) for rare diseases

  Κλειστή

  Κωδικός: 25977 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-04 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι να βελτιστοποιήσει και να εξορθολογίσει τη μελλοντική ανάπτυξη των ATMP και άλλων σχετικών καινοτόμων θεραπευτικών τρόπων για σπάνιες ασθένειες ενισχύοντας το οικοσύστημα που διευκολύνει τη μετάβαση της πρώιμης προκλινικής έρευνας απόδειξης της ιδέας στην κλινική ανάπτυξη. Αυτό το θέμα εστιάζει στα επιστημονικά, τεχνολογικά και ρυθμιστικά εμπόδια που περιορίζουν τη μεταφραστική έρευνα στην ταχεία και οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη των ATMP και άλλων συναφών καινοτόμων θεραπευτικών τρόπων για σπάνιες ασθένειες.

 • Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

  Κλειστή

  Κωδικός: 25975 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Καθώς ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γερνά, το αυξανόμενο βάρος των ασθενειών αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Ο εντοπισμός των ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν μια ασθένεια, ώστε να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία πριν την ανάπτυξη της νόσου είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
  Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτήν την πρόκληση αναπτύσσοντας μια ανοιχτή πλατφόρμα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο ατόμων με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ασθένειας.

 • Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their long-term health consequences

  Κλειστή

  Κωδικός: 25973 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-03-05 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2023

  Το αντικείμενο αυτού του θέματος είναι να διερευνήσει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες υγείας (DHT) μπορεί να επηρεάσουν θετικά την πορεία της υγειονομικής περίθαλψης για άτομα με ψυχικές διαταραχές.

 • Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

  Κλειστή

  Κωδικός: 23701 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-02-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα επιδιώκει να αναπτύξει και να επικυρώσει μια μεθοδολογία για το EFS που είναι συμβατή με τους κανονισμούς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας μεθοδολογίας εργασίας, εύκολα προσβάσιμης στο διαδίκτυο, με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τέτοιων μελετών, τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και να εκπληρωθούν.
  Στοχεύει επίσης να συγκεντρώσει τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς που θα μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για το EFS και να διευκολύνει περιπτώσεις χρήσης όπου οι τεχνολογίες θα έτρεχαν το πρόσφατα αναπτυγμένο μεθοδολογικό πλαίσιο EFS προκειμένου να το δοκιμάσουν και να προτείνουν τυχόν προσαρμογές στη μεθοδολογία.

 • Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 23699 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-02-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο γενικός στόχος του έργου είναι να παράσχει εργαλεία για την έγκαιρη διάγνωση της αθηροσκλήρωσης και της καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και την έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών σε κίνδυνο. Αυτό περιλαμβάνει βιοδείκτες ή αλγόριθμους πρόβλεψης για την αξιολόγηση των αλλαγών στον κίνδυνο και τη διαστρωμάτωση των ασθενών σύμφωνα με τις ατομικές απαντήσεις στη θεραπευτική παρέμβαση.

 • Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 23697 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Η συγκεκριμένη πρόκληση που πρέπει να επιλυθεί με αυτό το θέμα της πρόσκλησης είναι η παροχή έγκαιρων αποδεικτικών στοιχείων βελτιωμένης φροντίδας ασθενών με καρκίνο κατά τη χρήση τεχνολογιών απεικόνισης επόμενης γενιάς και λύσεων καθοδηγούμενων με εικόνα ως μέρος συνδυασμένων θεραπειών καρκίνου. Μια βελτιστοποιημένη διαδρομή φροντίδας βάσει εικόνας από την έγκαιρη διάγνωση και τον έλεγχο έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της έκβασης των καρκινοπαθών και τη βελτιστοποίηση των κλινικών ροών εργασίας και του ταξιδιού των καρκινοπαθών.

 • Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

  Κλειστή

  Κωδικός: 23695 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-04 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Αυτό το θέμα στοχεύει να παρέχει μια κλιμακούμενη πλατφόρμα για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση ή σύνδεση αυτών των διαφορετικών δεδομένων σε κλίμακα και να αναπτύξει εργαλεία που θα επιτρέψουν τη χρήση των δεδομένων στην κλινική περίθαλψη, την αυτοδιαχείριση ασθενών και την έρευνα σε τομείς ασθενειών με υψηλή μη ικανοποιητική δημόσια υγεία.

 • Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 23687 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-03 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο στόχος αυτού του θέματος της πρόσκλησης είναι η καθοδηγούμενη από βιοδείκτες πολυτροπική ογκολογία ακριβείας που βασίζεται σε απεικόνιση, φαινότυπο, γονιδιωματική, in vitro διάγνωση, συννοσηρότητες, κλινικά και δεδομένα πραγματικού κόσμου.

 • An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities

  Κλειστή

  Κωδικός: 23684 | Κωδικός Ταυτοποίησης: HORIZON-JU-IHI-2022-01-01 | Όνομα Προγράμματος: Καινοτόμος Πρωτοβουλία Υγείας (IHI JU) | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/09/2022

  Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του θέματος είναι να αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την ενίσχυση των ιατρικών αποφάσεων με στοχευμένες κλινικές γνώσεις, πληροφορίες ασθενών και άλλες πληροφορίες υγείας για μια πιο ολιστική προσέγγιση (καλύτερη ενσωμάτωση διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας και διάσπασης σιλό μεταξύ ειδικοτήτων) διαχείριση και θεραπεία ασθενών με νευροεκφυλιστική νόσο και συννοσηρότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σήμερα, δημιουργώντας παράλληλα ετοιμότητα για μια μελλοντική αλλαγή παραδείγματος στη θεραπεία.