Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη στήριξη της συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την προώθηση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανικής αμυντικής βάσης.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 8 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Άμυνας
Λεωφόρος Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία,
website: https://mod.gov.cy/
Τηλέφωνο: 22 807500
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: defence@mod.gov.cy

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας
Τηλέφωνα: 22 807755, 22 807754
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: research.innovation@mod.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Eυρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS)
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en

DEFIS-EDF-PROPOSALS@EC.EUROPA.EU

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • European command and control system

  Κλειστή

  Κωδικός: 23349 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-C4ISR-EC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Naval Collaborative Surveillance

  Κλειστή

  Κωδικός: 23347 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-NAVAL-NCS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Airborne electronic warfare

  Κλειστή

  Κωδικός: 23344 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-AIR-AEW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Space-based missile early warning

  Κλειστή

  Κωδικός: 23342 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SPACE-SBMEW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Deployable special operations forces multi-environment command post and C2 System

  Κλειστή

  Κωδικός: 23340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-C4ISR-SOFC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic research actions by SMEs and research organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 23332 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-SMERO-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Collaborative combat for land forces

  Κλειστή

  Κωδικός: 23318 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-GROUND-CGC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Medium-size semi-autonomous surface vessel

  Κλειστή

  Κωδικός: 23315 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-NAVAL-MSAS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Cybersecurity and systems for improved resilience

  Κλειστή

  Κωδικός: 23313 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-CYBER-CSIR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Modelling, simulation and simulator integration contributing to decision-making and training

  Κλειστή

  Κωδικός: 23310 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SIMTRAIN-MSSI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Smart and multifunctional textiles

  Κλειστή

  Κωδικός: 23170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-MATCOMP-SMT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Innovative multi-sensor space-based Earth observation capabilities towards persistent and reactive ISR

  Κλειστή

  Κωδικός: 23168 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SPACE-ISR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European defence medical countermeasures alliance

  Κλειστή

  Κωδικός: 23094 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-FPA-MCBRN-MCM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic development actions by SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 23093 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-DA-SME-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Innovative technologies for adaptive camouflage

  Κλειστή

  Κωδικός: 23091 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-AC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Camouflage is an important measure to protect soldiers and military platforms. The adaptation of the camouflage characteristics to the conditions, such as encountered sensors, environment and threat level, could bring this protection to a new level. Both the performance of the adaptive camouflage and material characteristics, including its passive properties (e.g., fire/electric shock protection and camouflage), will influence the impact of this technology on military capabilities. This topic complements ongoing projects, in particular following the PADR call on research in technology and products in the context of Force Protection and Soldier Systems.

 • Electromagnetic artillery demonstrator

  Κλειστή

  Κωδικός: 23088 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-EAD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 23084 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Cyber and information warfare toolbox

  Κλειστή

  Κωδικός: 23082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-CYBER-CIWT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Η διαρκώς και ταχέως αυξανόμενη ροή πληροφοριών στο πληροφοριακό περιβάλλον, που διευκολύνεται μέσω των δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο, είναι ένα καλά τεκμηριωμένο γεγονός. Γινόμαστε μάρτυρες ενός αυξανόμενου αριθμού κακόβουλων ενεργειών που στοχεύουν το περιβάλλον πληροφοριών. Στον ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο χώρο μάχης, οι τομείς του Κυβερνοχώρου και της Πληροφορίας γίνονται αποφασιστικοί για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων απειλών, από παρεμβολές υπό κατώφλι έως ανοιχτό πόλεμο.

 • Support to the National Focal Point (NFP) network

  Κλειστή

  Κωδικός: 23079 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-CSA-NFP-SNFPN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection – Organisation of a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 23076 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HTDO | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection – Participation to a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 23073 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HTDP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Single European Sky interoperability

  Κλειστή

  Κωδικός: 23071 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-C4ISR-AIRC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Packaging technologies for critical defence components

  Κλειστή

  Κωδικός: 23068 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-MATCOMP-PACOMP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Diagnostics, treatment, transport and monitoring of highly contagious, injured and/or contaminated personnel

  Κλειστή

  Κωδικός: 23065 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-MCBRN-HICP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Responsive space system

  Κλειστή

  Κωδικός: 23063 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SPACE-RSS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Ο γενικός στόχος αυτού του ερευνητικού θέματος είναι να ανοίξει το δρόμο προς ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό ανταποκρινόμενο διαστημικό σύστημα ικανό να τοποθετεί μικρούς δορυφόρους σε διάφορους τύπους τροχιών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων τακτικές και κενά ικανότητας που προκύπτουν από έλλειψη, αστοχίες και ζημιές υφιστάμενων διαστημικών πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) και δορυφορικών επικοινωνιών (SATCOM) όπου τα διαστημικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να είναι συνεχώς λειτουργικά και διαθέσιμα για παρακολούθηση και αντίδραση σε κινδύνους και γεγονότα.

  Ένα τέτοιο ανταποκρινόμενο διαστημικό σύστημα θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των κρατών μελών, της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της «πρόσβασης στο διάστημα» και των «διαστημικών δυνατοτήτων για αμυντικές εφαρμογές».

 • Underwater manned-unmanned teaming and swarms

  Κλειστή

  Κωδικός: 23060 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-UWW-UTS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Sustainable components for underwater applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 23057 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-ENERENV-CUW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Future mid-size tactical cargo aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 23053 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-PROTMOB-FMTC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Τα τακτικά μεταφορικά αεροσκάφη είναι τα άλογα εργασίας των πεδίων μάχης, που εκπληρώνουν αποστολές όπως η παράδοση με αλεξίπτωτο, η ρίψη αλεξιπτωτιστών, η επιμελητεία, η ιατρική εκκένωση (MEDEVAC), ο ανεφοδιασμός από αέρα σε αέρα, ειδικές αποστολές υπό σκληρές και αντίξοες συνθήκες, που είναι κρίσιμες για την επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις σε εχθρικά περιβάλλοντα απαιτούν, π.χ., ενσωματωμένα συστήματα αυτοπροστασίας ηλεκτρονικού πολέμου και καθορίζουν απαιτήσεις για την απόδοση/συγκρότηση της πλατφόρμας προκειμένου να είναι κατάλληλη για την εργασία, και επιπλέον να λειτουργεί με περιορισμένη επίγεια υποδομή (π.χ. απροετοίμαστους διαδρόμους).

 • Underwater observation, detection, acquisition and communications

  Κλειστή

  Κωδικός: 23050 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-UWW-ODAC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Η έγκαιρη και ισχυρή ανίχνευση και παρακολούθηση κινούμενων υποβρύχιων απειλών (όπως υποβρύχια, οχήματα παράδοσης κολυμβητών (SDV), δύτες μάχης, υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα (UUV)) σε ανοιχτή θάλασσα και παράκτια ύδατα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ελέγχου της θάλασσας, για τη διασφάλιση της ελευθερίας λειτουργίας δικές τους δυνάμεις, για επιχειρήσεις A2AD, για προστασία του λιμανιού, για προστασία δυνάμεων και για προστασία εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας.

 • Shared databases and integrated systems for image recognition

  Κλειστή

  Κωδικός: 23048 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-DIGIT-DBIR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Οι τεχνολογίες αναγνώρισης εικόνων γίνονται απαραίτητες για αμυντικές εφαρμογές. Υπάρχει ιδιαίτερα μια αυξανόμενη ανάγκη οι δυνάμεις να αναλύουν το περιβάλλον τους πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, την ικανότητα απόκρισης και τη βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της παρατήρησης. Αυτή η ανάγκη ενισχύεται από την εμφάνιση νέων μορφών απειλών όπως υπερηχητικά, σμήνη, μικροσκοπικά ή stealth όπλα, που απαιτούν αυξημένη ταχύτητα, ευαισθησία ή ακρίβεια των συστημάτων αναγνώρισης. Αυτή η ανάγκη ισχύει για επανδρωμένες και μη επανδρωμένες πλατφόρμες καθώς και για ευρεία ή μακροχρόνια επιτήρηση.

 • Advanced radar technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 23046 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SENS-ART | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Τα παθητικά και ενεργητικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) γενικά και τα συστήματα ραντάρ επιτήρησης ειδικότερα παραμένουν ζωτικής σημασίας στοιχεία για την υποστήριξη λειτουργιών πολλαπλών τομέων: συμπ. αποστολές αεράμυνας και αεράμυνας, καθώς και χερσαίες/θαλάσσιες επιχειρήσεις.

 • Covert sensing

  Κλειστή

  Κωδικός: 23044 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SENS-CSENS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας, οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα υποχρεωθούν να συμμετάσχουν σε απαιτητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων όπως η διασφάλιση εναέριας υπεροχής, έλεγχος ξηράς και θάλασσας, επιτήρηση συνόρων, διαχείριση κυκλοφορίας, ασφάλεια κρίσιμων υποδομών κ.λπ. Η υπεροχή των στρατιωτικών πληροφοριών είναι το κλειδί σε αυτές τις επιχειρήσεις, επειδή βασίζονται στην καλύτερη δυνατή επίγνωση του πεδίου μάχης, η οποία δημιουργείται από την εκμετάλλευση δεδομένων που αποκτώνται από σύγχρονους αισθητήρες, ενσωματωμένους τόσο σε μια σειρά πλατφόρμας όσο και σε μια σειρά από έννοιες χρήσης που επιτρέπονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πεδίο μάχης.

 • Adapting cyber situational awareness for evolving computing environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 23039 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-CYBER-CSACE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Ο γενικός στόχος είναι η διερεύνηση νέων εννοιών και επιχειρησιακών ευκαιριών για την παροχή στον Διοικητή βασικών πληροφοριών σχετικά με τον αντίπαλο, τις ικανότητες και τους στόχους του ενώ επιχειρεί μέσα και μέσω του κυβερνοχώρου. Το CTI ενισχυμένο με μια ενότητα Εμπλουτισμού Σημασιολογικών Απειλών ικανή να αναλύει δεδομένα που προέρχονται από δημόσια αποθετήρια και τον σκοτεινό ιστό για τη δημιουργία δεικτών συμβιβασμού (IoC) και δεικτών επιθέσεων (IoAs) θα υποστηρίζει Λειτουργίες Κυβερνοχώρου.

 • European protected waveform and accompanying technologies for resilient satellite communications against jamming

  Κλειστή

  Κωδικός: 13483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SPACE-D-EPW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη γεφύρωση ενός κοινού και αναγνωρισμένου χάσματος όσον αφορά την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα προστατευμένη κυματομορφή για δορυφορικές επικοινωνίες σε στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων. Το πεδίο αφορά επίσης συμπληρωματικές βοηθητικές τεχνολογίες για την παροχή ενσωματωμένη πολυεπίπεδη προσέγγιση ασφάλειας και ανθεκτικότητας για στρατιωτικά δορυφορικά δίκτυα. Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν θετικές εξωτερικότητες στην πρωτοβουλία GovSatCom.

 • Infrared detectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 13477 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SENS-R-IRD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος της Πρόσκλησης, πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ROIC για ανιχνευτές υπερύθρων, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ. Αυτή η επόμενη γενιά ROIC θα βασιστεί σε μια προηγμένη τεχνολογία πυριτίου (συμβατή με τρισδιάστατη αρχιτεκτονική) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελλοντικές αρχιτεκτονικές ανιχνευτές IR με ψύξη και απόψυξη.

 • Advanced radar technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SENS-R-RADAR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη νέων εννοιών, τεχνολογικών στοιχείων, υποσυστημάτων και/ή συστημάτων, προκειμένου να υλοποιηθεί μια νέα κατηγορία αισθητήρων με αξιοσημείωτα βιώσιμα χαρακτηριστικά σε όλους τους τομείς (θάλασσα, ξηρά και αέρας). Αυτά τα στοχευμένα επιτεύγματα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε διάφορα είδη ενεργών ή παθητικών συστημάτων ραντάρ (επιθυμητή ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών) και πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αντιμετωπίσουν νέες γενιές απρόβλεπτων και αδιανόητων απειλών.

 • Space and ground-based NAVWAR surveillance

  Κλειστή

  Κωδικός: 13472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SPACE-D-SGNS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας συνολικής ικανότητας NAVWAR της ΕΕ, βασισμένη σε διαστημική και επίγεια επιτήρηση, και να συμπληρώσει τις τρέχουσες ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της μελλοντικής αντοχής της υπηρεσίας Galileo PRS για στρατιωτικές εφαρμογές και την ανάπτυξη του τμήματος χρηστών που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν το συνολικό σύστημα NAVWAR, συμπεριλαμβανομένου ενός αρθρωτού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών NAVWAR, δικτυωμένο με υποσυστήματα NAVWAR και αισθητήρες PRV NAVWAR. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συνολική παγκόσμια ικανότητα που να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα, την επιτήρηση και τα επιθετικά μέτρα.

 • Development of full-size demonstrators for soldier systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-PROTMOB-D-SS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Τα Στρατιωτικά Συστήματα υποστηρίζουν την προστασία της δύναμης, αυξάνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την αντοχή μεμονωμένων στρατιωτών και σχηματισμών. Περιλαμβάνουν τον ουδέτερο ως προς το φύλο εξοπλισμό του μεμονωμένου στρατιωτικού προσωπικού για να μπορούν να λειτουργούν με επαρκές επίπεδο προστασίας σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα Στρατιωτικά Συστήματα είναι ένας πρωταρχικός πολλαπλασιαστής δύναμης. Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής είναι το κλειδί για τις δυνάμεις.

 • Development of a digital system for the secure and quick exchange of information related to military mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 13464 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-PROTMOB-D-DMM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Απαιτείται έγκαιρη και ακριβής υλικοτεχνική πληροφόρηση και ανταλλαγή για την αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό πολυεθνικών δικτύων και κόμβων εφοδιασμού. Η διαχείριση πληροφοριών για πολυεθνικές εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη Στρατιωτική Κινητικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, κυρίως στη μείωση του συνολικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της ευελιξίας των δυνάμεων, της βελτιωμένης διαλειτουργικότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών μεταξύ των κρατών μελών ή της διατήρησης των σπάνιων τοπικών πόρων.

 • Quantum technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13462 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-QSENS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι κβαντικές επιστήμες έχουν τη δυνατότητα να είναι μια διαταρακτική τεχνολογία για ένα ευρύ φάσμα τομέων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας. Στον πυρήνα αυτής της «δεύτερης κβαντικής επανάστασης» βρίσκεται η πληροφορία: η απόκτησή της (κβαντικοί αισθητήρες, κβαντική απεικόνιση), η μετάδοσή της (κβαντικές επικοινωνίες) ή η επεξεργασία της (κβαντικός υπολογισμός).
  Μακροπρόθεσμα, οι κβαντικές επικοινωνίες ή η ψηφιακή υπεροχή μέσω του κβαντικού υπολογισμού είναι δύο παραδείγματα για το πώς οι κβαντικές τεχνολογίες μπορούν να ωφελήσουν τις αμυντικές εφαρμογές. Βραχυπρόθεσμα, οι κβαντικοί αισθητήρες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσφορά πρωτοφανών πλεονεκτημάτων σε αμυντικό πλαίσιο.

 • Next generation electrical energy storage for military forward operation bases

  Κλειστή

  Κωδικός: 13380 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-NGES | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη αποθήκευτικών συστημάτων ενέργειας που είναι αξιόπιστα, σταθερά, συμπαγή, ελαφριά, υψηλής ισχύος (SWaP), κινητά, ασφαλέστερα, έξυπνη διαχείριση, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη “εφέ μνήμης” και με υψηλό χρόνο λειτουργίας (αριθμός κύκλων εκφόρτισης / φόρτισης).

 • Energy independent and efficient systems for military camps

  Κλειστή

  Κωδικός: 13376 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-EEMC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη ιδεών, διαδικασιών και προϊόντων για αυτόνομο στρατιωτικό στρατόπεδο που ενσωματώνει μια ευρεία προσέγγιση πηγής ενέργειας, με πολλά διαφορετικά τεχνολογικά υλικά (καύσιμο κυψέλες, μπαταρίες, συνθετικά καύσιμα μικρό διυλιστήριο, υβριδική ηλεκτρική γεννήτρια, δυνατότητα ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας πάνελ κ.λπ.) με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια, τη μείωση των απορριμμάτων θερμότητας και την αποδοτικότητα.

 • High-altitude platform systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13372 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-C4ISR-D-HAPS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”ISR και προηγμένες επικοινωνίες” (EDF-2021-C4ISR-D).

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα πρέπει να στοχεύουν στην επικύρωση λύσεων HAPS, αναπτύσσοντας τουλάχιστον δύο δείκτες πτήσεων διαφορετικών ειδών για να δοκιμάσουν σωστά τις επιχειρησιακές και τεχνικές προκλήσεις των διαφόρων τύπων πλατφόρμας HAPS, και ως εκ τούτου να συμβάλουν ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. 

 • Enhanced pilot environment for air combat

  Κλειστή

  Κωδικός: 13368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-D-EPE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αβιονική και προηγμένη αεροπορική μάχη” (EDF-2021-AIR-D).

  Η βελτίωση της απόδοσης των τελεστών και των πλατφορμών και η δικτύωση διάφορων συστήματα σε έναν όλο και πιο συνεργατικό τρόπο μάχης έχουν ως αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο ποικιλομορφία και μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών προς αντιμετώπιση, ενώ απαιτεί ακόμη υψηλότερη ανταπόκριση του πιλότου. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί το πιλοτήριο με ουδέτερο φύλο περιβάλλον και να παρέχει στον πιλότο των συστημάτων αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς ενισχυμένα εργαλεία και αεροηλεκτρονικά προκειμένου να διατηρηθεί ο πιλότος αποτελεσματικά επικεντρωμένος στην αποστολή που πρόκειται να εκτελέσει, π.χ. μέσω πιλοτικής υποστήριξης που βασίζεται σε AI, ολοκληρωμένη διαχείριση αισθητήρων, εύρεση διαδρομής βελτιωμένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας ή επανδρωμένης-μη επανδρωμένης ομάδας (MUM-T).

 • Robust defence multi-dimensional communications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13366 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-C4ISR-D-COMS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”ISR και προηγμένες επικοινωνίες” (EDF-2021-C4ISR-D).

  Αυτό το θέμα αφορά δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης από αυτή την άποψη, χρησιμοποιώντας εμπορικό και στρατιωτικό ασφαλές υλικό, λογισμικό και αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένου του LTE 5G και πέρα, ψηφιακό πομποδέκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα πολυλειτουργικά συστήματα ψηφιακών κεραιών, όλα με προσέγγιση SWAP-C (Μέγεθος, Βάρος, Ισχύς και Κόστος).
  Η συγκεκριμένη πρόκληση αυτού του θέματος είναι η αξιολόγηση εντοπισμένων περιπτώσεων χρήσης, όπου το 5G θα φέρει βελτιωμένες επιχειρησιακές ικανότητες και θα δημιουργήσει αντίστοιχες διαλειτουργικές λύσεις 5G που θα ταιριάζουν με τους στρατιωτικούς περιορισμούς όσον αφορά την ευρωστία, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την κυριαρχία και τη διαχειρισιμότητα και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα διαλειτουργικότητα των λύσεων 5G με τεχνολογίες στρατιωτικής δικτύωσης.

 • Non-line-of-sight optical sensors applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-NLOS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ώθηση της ανάπτυξης νέων συσκευών κβαντικής ανίχνευσης, τεχνολογιών λέιζερ και υπολογιστικών αλγορίθμων, όπως η γεωμετρική ανακατασκευή και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για να καταστεί δυνατή η ανακάλυψη στην οπτική αίσθηση και επίγνωση της κατάστασης. Έτσι, θα μπορούσε να διερευνηθεί η ανασυγκρότηση και η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να επεκταθεί το εύρος αντίληψης των δυνάμεων και επομένως αυξάνουν την επιβίωση και την υπεροχή τους στο πεδίο της μάχης.
  Οι εφαρμογές NLOS μπορούν να επεκτείνουν το εύρος αντίληψης των οπτικών αισθητήρων σε περιοχές που είναι κρυμμένη η άμεση προβολή διατηρώντας την υψηλή χωρική οπτική ανάλυση.

 • Over-the-horizon radars applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13361 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-OTHR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται τις τεχνολογίες για μια έννοια δικτύου ραντάρ OTH της ΕΕ που προσφέρει βαθιά συνεργατική στρατηγική παρακολούθηση και ανταλλαγή δεδομένων. Από αυτή την άποψη, τόσο το HF Surface- όσο και το ”Οι τεχνολογίες ραντάρ Sky-Wave”, ενδεχομένως σε συνδυασμό με αισθητήρες υψηλότερης συχνότητας, πρέπει να διερευνηθούν σχετικά με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά την καλυπτόμενη περιοχή σε μεγάλες αποστάσεις και πληρωτικό κενό.

 • New materials and technologies for additive manufactured defence applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-AMD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον προσδιορισμό και την ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών, όπως ενισχυμένα κράματα(super alloys)  ή σύνθετα σκυρόδεμα (concrete composites), πλήρως λειτουργικά τρισδιάστατα, εκτυπωμένες ηλεκτροδομές, νέες τεχνολογίες για περαιτέρω βελτίωση της στρατιωτικής πρόωσης, εξαρτήματα ή κατασκευές ΑΜ για βελτιωμένη προστασία στρατιωτών και εξοπλισμού, εξειδικευμένα υλικά ΑΜ για λειτουργία και δομή σε πυρομαχικά και πυραύλους επόμενης γενιάς ή τεχνολογίες ΑΜ για βαλλιστικές λειτουργικές δομές καθώς και νέες προσεγγίσεις σε ελαφρές εφαρμογές.

 • European interoperability standard for collaborative air combat

  Κλειστή

  Κωδικός: 13350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-D-CAC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αβιονική και προηγμένη αεροπορική μάχη” (EDF-2021-AIR-D).

  ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις βασίζονται σε μια μεγάλη ποικιλία ετερογενών συστημάτων οδηγεί στην πρόκληση της διαλειτουργικότητας σε λειτουργικό επίπεδο, λογισμικό και υλικό. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί από κοινού μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική συνεργατικό εναέριο πόλεμο, μέσω α κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο που πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τρέχουσες δραστηριότητες στην Ευρώπη σεβασμό και με το ΝΑΤΟ επίσης.

 • Future modular ground vehicles and enabling technologies, including green technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-FMGV | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).
  Το εξελισσόμενο λειτουργικό περιβάλλον απαιτεί την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών θωρακισμένων πλατφορμών με βελτιωμένη στιβαρότητα, ευκινησία, ευελιξία και διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, τα μελλοντικά χερσαία οχήματα θα απαιτούν την ικανότητα να λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες, σε ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα πεδίου μάχης και δικτύου, και να αποκτήσουν κλιμακούμενα αποτελέσματα, ενώ διασφαλίζεται αποτελεσματική συντηρησιμότητα και υποστήριξη, υψηλό επίπεδο λειτουργίας ετοιμότητα και βελτιστοποιημένο κόστος κύκλου ζωής. Αυτό το θέμα αφορά κυρίως τη βελτίωση των τεχνολογιών την κινητικότητα των πλατφορμών εδάφους, καθιστώντας τις πιο ικανές, αρθρωτές και ενεργειακής απόδοσης.

 • Unmanned ground vehicle technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-UGVT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).

  Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας στην Ένωση όσον αφορά τα μη επανδρωμένα συστήματα, η οποία θα μπορούσε να βασιστεί σε μια κοινή επιχειρησιακή αντίληψη και στην επακόλουθη εναρμόνιση των απαιτήσεων. Επιπλέον, η ανάλυση CDP προσδιορίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μη επανδρωμένα συστήματα και να μειωθεί ο κίνδυνος για το ανθρώπινο προσωπικό και τις επανδρωμένες πλατφόρμες, καθώς και να αυξηθεί στιβαρότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων εδάφους. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο μη επανδρωμένων τα συστήματα θα πρέπει να συμβάλλουν στην ικανότητα ελιγμών εδάφους στο κοινό περιβάλλον επιχείρησης για να αποκτήσει πλεονέκτημα θέσης σε σχέση με τον αντίπαλο.

  Καθαρά μη επανδρωμένο τα οχήματα που παρακολουθούνται όπως χρηματοδοτούνται από το EDIDP δεν θα ληφθούν υπόψη σε αυτό το θέμα.

 • BLOS collaborative close combat architecture

  Κλειστή

  Κωδικός: 13329 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-3CA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).

  Η διαθεσιμότητα κινητών συστημάτων ακριβείας ικανών να παρέχουν τον απαραίτητο υψηλό βαθμό ακρίβειας και αποτελεσματικότητας, αποφεύγοντας τις εκτεταμένες παράπλευρες ζημιές και τη μείωση της έκθεσης των φιλικών δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών.
  Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, ορισμένες απαιτήσεις γίνονται όλο και πιο σημαντικές, π.χ. να παρέχει στις χερσαίες και ναυτικές μονάδες μάχης την ικανότητα να νικά σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, και με πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, απαιτούνται ερευνητικές δραστηριότητες σε μια συνεργατική αρχιτεκτονική στενής μάχης Beyond Line Of Sight (BLOS).

 • Alternative propulsion and energy systems for next generation air combat systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13310 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-PES | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε αποτελεσματικά υπο-υπερηχητικά ενισχυμένα συστήματα προώθησης σε συνδυασμό με ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας επί του σκάφους που προέρχεται κυρίως από τη μετατροπή της ενέργειας καυσίμου από τον κινητήρα σε πρόωση, ισχύ, πεπιεσμένο αέρα κλπ.
  ενσωματωμένο σύστημα ώθησης και ισχύος, τα οποία είναι βασικά για τα συστήματα αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς και τα οποία είναι πιθανό να απαιτούν πιο προωθητικές και μη προωθητικές ενέργειες.

 • Advanced RF components

  Κλειστή

  Κωδικός: 13300 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MATCOMP-R-RF | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προηγμένα υλικά και δομές και κρίσιμα ηλεκτρονικά” (EDF-2021-MATCOMP-R).

  Αυτή η κλήση στοχεύει στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού για κορυφαίες εφαρμογές αμυντικών ραδιο-συχνοτήτων. Βασίζεται σε μια πλούσια κληρονομιά έργων έρευνας και καινοτμίας που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο εθνικές δραστηριότητες, ΕΔΑ και ΕΕ.
  Υπάρχουν δύο βασικές πτυχές για την οικοδόμηση μιας αλυσίδας εφοδιασμού GaN για αμυντικές εφαρμογές στην Ευρώπη, και οι δύο έχουν αναπτυχθεί παράλληλα μέσω των προαναφερθέντων έργων. Ακολουθώντας αυτά τα δύο σκέλη εργασίας, οι προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάγκη εξασφάλισης εφοδιασμού επιταξιακών όστεων με δομές GaN-HEMT και ανάπτυξη βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής GaN.

 • Materials and structures for enhanced protection in hostile environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 13296 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MATCOMP-R-PHE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προηγμένα υλικά και δομές και κρίσιμα ηλεκτρονικά” (EDF-2021-MATCOMP-R).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης προστατευτικών υλικών έναντι βαλλιστικών και νέων απειλών σε διαφορετικές στρατιωτικές εφαρμογές. Το χρηματοδοτούμενο έργο θα πρέπει να αφορά πτυχές που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό και τη δοκιμή νέων και παλαιωμένων υλικών και να προετοιμάσει μια πλατφόρμα για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των τρεχόντων και μελλοντικών έργων (που χρηματοδοτούνται από εθνικά, EDA Cat. B, PADR, EDF αλλά και άλλα προγράμματα έρευνας και κανοτομίας) απόδοσης και βελτιωμένης λειτουργικότητας.

 • Development of innovative and future-oriented defence solutions.

  Κλειστή

  Κωδικός: 13290 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-D-SME | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ανοιχτή πρόσκληση αφιερωμένη στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων και προσανατολισμένων στο μέλλον αμυντικών λύσεων” (EDF-2021-OPEN-D).

  Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να βελτιώσουν την ετοιμότητα, την ικανότητα ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δυνάμεων της ΕΕ σε όλα τα φάσματα καθηκόντων και αποστολών, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό, τη βάση, τις ενεργειακές λύσεις, τα νέα συστήματα επιτήρησης. 

 • Ship Structural Health Monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 13285 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-R-SSHM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έξυμνα πλοία” (EDF-2021-NAVAL-R).

  Ο στόχος σχετίζεται με την έρευνα σχετικά με τις τεχνικές παρακολούθησης της δομικής υγείας και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ειδικό σύστημα ειδικών για τα ναυτικά σκάφη.
  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση βελτιωμένης λειτουργικής ικανότητας των ναυτικών πλοίων μέσω έρευνας για την προώθηση της χρήσης δεδομένων από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ή/και τη βελτίωση καινοτόμων συστημάτων δομικής παρακολούθησης της υγείας του πλοίου, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επιστήμης δεδομένων, όπως η μηχανική εκμάθηση , τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα μοντέλα ή άλλα.

 • Digital ship and ship digital architecture

  Κλειστή

  Κωδικός: 13280 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-R-DSSDA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έξυπνα πλοία” (EDF-2021-NAVAL-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση υψηλότερων βαθμών αυτοματισμού σε πλοία και συστήματα μάχης χρησιμοποιώντας ανάλυση μεγάλων δεδομένων, σύντηξη δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης και της τεχνολογίας πολλαπλών πρακτόρων και άλλων τεχνολογιών για την απόκτηση υψηλότερης ταχύτητας στον βρόχο OODA, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακή αδελφοποίηση. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω του ορισμού μιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής με επίκεντρο τα δεδομένα και κοινών προτύπων δεδομένων/διεπαφής, επιτρέποντας νέες υπηρεσίες.

 • Improved warheads

  Κλειστή

  Κωδικός: 13270 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-R-IW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό, άνοιξε στο πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ικανότητες απεργίας ακριβείας” (EDF-2021-GROUND-R).

  Η κατάργηση των βελτιωμένων συστημάτων προστασίας των κύριων πλατφορμών μάχης, των ενισχυμένων στόχων και των ενισχυμένων (κρίσιμων) υποδομών παραμένει μια εστιακή πρόκληση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Απαιτούνται ενισχυμένες επιδράσεις σε στόχους, όπως έκρηξη, διάτρηση, διείσδυση, κρούση, εφέ φυσαλίδων ή ηλεκτρομαγνητικός παλμός, για να νικηθούν τέτοια προηγμένα συστήματα προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται η ανάπτυξη νέων τύπων κεφαλών με υψηλότερη απόδοση.

 • Next generation rotorcraft technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13266 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-R-NGRT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό την πρόσκληση ”Σύστημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης επόμενης γενιάς” (EDF-2021-AIR-R).

  Το πεδίο αυτού του θέματος αφορά την έρευνα για τις μελλοντικές τεχνολογίες και το μελλοντικό περιβάλλον λειτουργίας (FOE) και τις μελλοντικές λειτουργικές έννοιες (FOC) των στρατιωτικών συστημάτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

 • Improving cyber defence and incident management with artificial intelligence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-CYBER-R-CDAI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Aυτό το θέμα άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Πληροφορίες για κυβερνοαπειλή και βελτιωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο” (EDF-2021-CYBER-R).

  Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο θέμα θα απαιτήσει διεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπου οι ομάδες διεξάγουν εργασίες τόσο τεχνικής όσο και μη τεχνικής φύσης. Απαιτείται ανάλυση τεχνικών, τακτικών, επιχειρησιακών, στρατηγικών και πολιτικών θεμάτων.

 • Frugal learning for rapid adaptation of AI systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIGIT-R-FL | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Τεχνητή νοημοσύνη” (EDF-2021-DIGIT-R).

  Ο σκοπός αυτού του θέματος είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ευρωστίας και της λιτότητας στα στρατιωτικά στοιχεία λογισμικού AI για να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων συστημάτων και την προσαρμογή τους στην εξέλιξη του περιβάλλοντός τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των χρηστών, με λογικό κόστος, με ελάχιστη παρέμβαση από έμπειρους προγραμματιστές και χωρίς παλινδρόμηση. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η υπερσύγχρονη έρευνα σχετικά με τη μεταπτυχιακή μάθηση, τη μηδενική ή ελάχιστη λήψη, την ενεργή μάθηση, την προσαρμογή του τομέα, το υβριδικό AI και άλλα σχετικά θέματα για να προτείνει νέες μεθόδους για τη βελτίωση των μεθόδων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές επιδόσεις. Το Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη βελτίωση της γνώσης, των προϊόντων και των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαταρακτικών τεχνολογιών για την άμυνα, οι οποίες μπορούν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της άμυνας.

 • Military multi-domain operations cloud

  Κλειστή

  Κωδικός: 13254 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIGIT-D-MDOC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Τεχνολογίες cloud” (EDF-2021-DIGIT-D).

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής cloud τομέων για την άμυνα και μιας σχετικής τεχνολογικής επίδειξης, παρέχοντας έναν κοινό κοινόχρηστο χώρο πληροφοριών και ομοσπονδιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν λειτουργίες πολλών τομέων. Φιλοδοξία είναι ο συνδυασμός δεδομένων υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων μέσω ενός ομοσπονδιακού δικτύου, κοινών διεπαφών cloud και εφαρμογής των σχετικών κοινών υπηρεσιών. Φιλοδοξία είναι επίσης να καταστούν τα δεδομένα ασφαλή διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση στον πολλά υποσχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

 • Improved efficiency of cyber trainings and exercises

  Κλειστή

  Κωδικός: 13248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-CYBER-D-IECTE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Βελτιωμένη ικανότητα για εκπαίδευση και ασκήσεις στον κυβερνοχώρο” (EDF-2021-CYBER-D).

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει σημαντικά αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εκπαίδευσης και άσκησης στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας στο συγκεκριμένο θέμα (οι προκλήσεις μπορεί θα βρείτε επίσης στη σελίδα της χρηματοδότησης & προσφορών για το συγκεκριμένο θέμα).

 • Research on innovative and future-oriented defence solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 13246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-R-SME | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ανοιχτή πρόσκληση επικεντρωμένη στις ΜΜΕ για έρευνα σε καινοτόμες και προσανατολισμένες στο μέλλον αμυντικές λύσεις” (EDF-2021-OPEN-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες και λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να βελτιώσουν την ετοιμότητα, την ικανότητα ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δυνάμεων της ΕΕ σε όλα τα φάσματα καθηκόντων και αποστολών, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό, τη βάση, τις ενεργειακές λύσεις, τα νέα συστήματα επιτήρησης. Οι προτάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέροντος για άμυνα.

 • Modular and multirole patrol corvette

  Κλειστή

  Κωδικός: 13240 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-D-MMPC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης Πολυλειτουργικό και αρθρωτό υπεράκτιο περιπολικό σκάφος” (EDF-2021-NAVAL-D).

  Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ως στόχο:

  • να καθορίσει ένα κοινό και κοινό σύνολο κανόνων, προτύπων και διεπαφών που ισχύουν για τη ναυτική αρχιτεκτονική και τα σχετικά συστήματα για τη βελτίωση της βιομηχανικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών ναυτικών εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού
  • δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών διαδικασιών και μεθοδολογιών και αύξηση της κοινής ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν μελλοντικά πολεμικά πλοία σε μειωμένο χρονικό διάστημα και στο μέγιστο δυνατό βελτιστοποιημένο κόστος, και έτσι να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
  • να αυξήσει τη διαθεσιμότητα μέσω της ενσωμάτωσης της αρθρωτότητας και της ευελιξίας στο σχεδιασμό των στρατιωτικών σκαφών, και τελικά να δημιουργήσει ένα νέο σπονδυλωτό σκάφος κλάσης 2500t-3500t ικανό να αυξήσει τις τρέχουσες δυνατότητες των ναυτικών κυρίως όσον αφορά τα MSA, Surface Superiority και Power Projection και επίσης να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα θαλάσσιων επιχειρήσεων που κυμαίνονται από κυβερνητικές δραστηριότητες σε καιρό ειρήνης έως επιχειρήσεις πολέμου.

 • Endo-atmospheric interceptor – concept phase

  Κλειστή

  Κωδικός: 13233 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIRDEF-D-EATMI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προστασία από εναέριες απειλές υψηλής ταχύτητας” (EDF-2021-AIRDEF-D).

  Αυτό το θέμα είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ενοποιήσει τις προσπάθειες υπό μια ευρωπαϊκή αρχή σχεδιασμού για να κατακτήσει κρίσιμες τεχνολογίες, υλικά, εξαρτήματα και βασικά εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου ενδο-ατμοσφαιρικού αναχαιτιστή. Η μελέτη εξερεύνησης ιδεών του αναχαιτιστή θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για πιθανά μελλοντικά ευρωπαϊκά χερσαία και θαλάσσια πυραυλικά αμυντικά συστήματα, ικανά να συμπληρώσουν σημαντικά και να βελτιώσουν την ευρωστία των BMD και TBMD του ΝΑΤΟ.

 • Development of defence medical countermeasures

  Κλειστή

  Κωδικός: 13227 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MCBRN-D-MCM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αμυντικά ιατρικά αντίμετρα” (EDF-2021-MCBRN-D).

  Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων (MCM) κατά των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (CBRN) καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις ένοπλες δυνάμεις. Οι προτάσεις μπορούν επίσης να παρέχουν ανάλυση της συνάφειας και της σκοπιμότητας των νέων MCM και της σχετικής τεχνολογίας, χαρτογράφηση των δυνατοτήτων CBRN MCM σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και επιλογές για τη διασφάλιση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας MCM της ΕΕ. Τα MCM μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φάρμακα ή ιατρικές συσκευές που στοχεύουν στην καταπολέμηση των απειλών CBRN. Αυτό επεκτείνεται και στα αντίμετρα που αποτρέπουν ή αντιμετωπίζουν την απειλή.

 • Research on disruptive technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13204 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-RDIS-Open | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Πρόσκληση που αντιμετωπίζει διαταρακτικές τεχνολογίες για την άμυνα” (EDF-2021-OPEN-RDIS).

  Η συγκεκριμένη πρόκληση, στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, είναι να τεθούν οι βάσεις για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες οποιουδήποτε είδους με απροσδόκητο αντίκτυπο που στοχεύει να φέρει ριζική τεχνολογική υπεροχή έναντι των δυνητικών αντιπάλων. Αυτό το θέμα ενθαρρύνει επίσης τον καθοδηγητικό ρόλο νέων παραγόντων στην αμυντική έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικών ερευνητών, φιλόδοξων ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας και οραματιστικών ερευνητικών κέντρων μεγάλων εταιρειών, πανεπιστημίων ή οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας.

 • Detection, identification and monitoring (DIM) of CBRN threats

  Κλειστή

  Κωδικός: 13200 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MCBRN-R-CBRNDIM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ικανότητες για εκτίμηση κινδύνου CBRN, ανίχνευση, έγκαιρη προειδοποίηση και επιτήρηση” (EDF-2021-MCBRN-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν τη δημιουργία γνώσης, μεθόδων και τεχνολογιών που οδηγούν σε βελτιωμένες ικανότητες για δειγματοληψία, ανίχνευση, αναγνώριση, χαρακτηρισμό και παρακολούθηση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και διαχείρισης δεδομένων. Οι προτάσεις μπορούν επίσης να καλύψουν τη δυναμική χαρτογράφηση των απειλών, των τρωτών σημείων και των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε γεωγραφικό επίπεδο, καθώς και τη χαρτογράφηση στρατηγικών τεχνολογιών ανίχνευσης CBRN και σχετικών παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ένωση.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα και τις τρέχουσες δυνατότητες, η σειρά προτεραιότητας είναι: prio 1: B-DIM; prio 2: C-DIM και prio 3 R-DIM.