Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Περίληψη

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (ΕΤΑ) είναι η πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη στήριξη της συνεργατικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και την προώθηση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανικής αμυντικής βάσης.

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 8 δις

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο. 

Θεματικές Κατηγορίες

 • Αλλη Θεματική Κατηγορία
 • Βιομηχανία
 • Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Άμυνας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 807500
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: defence@mod.gov.cy
Ιστοσελίδα: https://mod.gov.cy/

Τμήμα Έρευνας και Καινοτομίας
Τηλέφωνα: 22 807755, 22 807754
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: research.innovation@mod.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Eυρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος (DEFIS)
https://ec.europa.eu/info/departments/defence-industry-and-space_en

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: DEFIS-EDF-PROPOSALS@EC.EUROPA.EU

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Common procurement of surface-to-surface ammunition

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33276 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-EDIRPA-2024-FNLC-AMMO-S2S | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2024

  Το Όργανο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω των κοινών προμηθειών (EDIRPA) αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, και στην υποστήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών για κοινές προμήθειες των πιο επείγοντων και κρίσιμων αμυντικών προϊόντων, ειδικά αυτά που αποκαλύφθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

  Ο στόχος του Οργάνου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του EDTIB, επιταχύνοντας την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον ασφαλείας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στις διαδικασίες προμηθειών στον τομέα της άμυνας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών και συνδεδεμένων χώρων.

 • Common procurement of platforms and replacement of legacy systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33249 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-EDIRPA-2024-FNLC-LSP-PRLS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2024

  Το Όργανο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω των κοινών προμηθειών (EDIRPA) αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, και στην υποστήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών για κοινές προμήθειες των πιο επείγοντων και κρίσιμων αμυντικών προϊόντων, ειδικά αυτά που αποκαλύφθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

  Ο στόχος του Οργάνου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του EDTIB, επιταχύνοντας την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον ασφαλείας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στις διαδικασίες προμηθειών στον τομέα της άμυνας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών και συνδεδεμένων χώρων.

 • Common procurement of air and missile defence capabilities and systems

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 33206 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-EDIRPA-2024-FNLC-AMD-CS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2024

  Το Όργανο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας μέσω των κοινών προμηθειών (EDIRPA) αποσκοπεί στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, και στην υποστήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών για κοινές προμήθειες των πιο επείγοντων και κρίσιμων αμυντικών προϊόντων, ειδικά αυτά που αποκαλύφθηκαν ή επιδεινώθηκαν από την απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

  Ο στόχος του Οργάνου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας του EDTIB, επιταχύνοντας την προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον ασφαλείας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία στις διαδικασίες προμηθειών στον τομέα της άμυνας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών και συνδεδεμένων χώρων.

 • Increased production capacity for shells

  Κλειστή

  Κωδικός: 31479 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-SHL-IPC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Ο στόχος του μέσου είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (EDTIB) για την υποστήριξη της ράμπας της παραγωγικής ικανότητας και της έγκαιρης παράδοσης των σχετικών αμυντικών προϊόντων (πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού καθώς και πυραύλων) μέσω βιομηχανικών ενίσχυση.

  Οποιαδήποτε επιλέξιμη ενέργεια που αφορά την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στον τομέα των βλημάτων (σφυρηλάτηση βλημάτων, πλήρωση οβίδων ή συναρμολόγηση εξαρτημάτων ενσωματωμένων σε οβίδες) που στοχεύει στην υποστήριξη της αύξησης της παραγωγικής ικανότητας και στην έγκαιρη παράδοση πυρομαχικών πυροβολικού 155 mm, με πιθανές θετικές επιπτώσεις σε άλλα πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού.

 • Increased production capacity for explosives with strong focus on reduction of lead production time

  Κλειστή

  Κωδικός: 31477 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-XPL-FAST | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αυξημένη παραγωγική ικανότητα εκρηκτικών με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του χρόνου παραγωγής μολύβδου.

 • Increased production capacity for explosives with strong focus on elimination of bottlenecks and cross-border cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31474 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-XPL-STEP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην αυξημένη παραγωγική ικανότητα εκρηκτικών με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στη διασυνοριακή συνεργασία.

 • Testing and reconditioning certification for artillery ammunition

  Κλειστή

  Κωδικός: 31471 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-TRC-AM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Ο στόχος του μέσου είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (EDTIB) για την υποστήριξη της ράμπας της παραγωγικής ικανότητας και της έγκαιρης παράδοσης των σχετικών αμυντικών προϊόντων (πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού καθώς και πυραύλων) μέσω βιομηχανικών ενίσχυση.

  Οποιαδήποτε επιλέξιμη ενέργεια η οποία αφορά κυρίως την απαρχαιωμένη, τη δοκιμή ή την επισκευή πιστοποίησης στον τομέα των πυρομαχικών πυροβολικού και που αποσκοπεί στην υποστήριξη της έγκαιρης παράδοσης πυρομαχικών πυροβολικού, με πιθανή θετική διάχυση επιπτώσεις σε άλλα πυρομαχικά εδάφους.

 • Increased production capacity for powders with strong focus on reduction of lead production time

  Κλειστή

  Κωδικός: 31469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-POW-FAST | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην αυξημένη παραγωγική ικανότητα για σκόνες με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του χρόνου παραγωγής μολύβδου.

 • Increased production capacity for powders with strong focus on elimination of bottlenecks and cross-border cooperation

  Κλειστή

  Κωδικός: 31467 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-POW-STEP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην αυξημένη παραγωγική ικανότητα για σκόνες με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και τη διασυνοριακή συνεργασία.

 • Increased production capacity for missiles

  Κλειστή

  Κωδικός: 31464 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-ASAP-2023-LS-MIS-IPC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/10/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/12/2023

  Ο στόχος του μέσου είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκή Αμυντική Τεχνολογική και Βιομηχανική Βάση (EDTIB) για την υποστήριξη της ράμπας της παραγωγικής ικανότητας και της έγκαιρης παράδοσης των σχετικών αμυντικών προϊόντων (πυρομαχικά εδάφους-εδάφους και πυροβολικού καθώς και πυραύλων) μέσω βιομηχανικής ενίσχυση.

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε οποιαδήποτε επιλέξιμη ενέργεια που αντιμετωπίζει την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας ιδίως στον τομέα των πυραύλων συναρμολόγηση τελικού προϊόντος και παραγωγή συστημάτων πρόωσης, και αυτό στοχεύει σε υποστήριξη της έγκαιρης παράδοσης πυραύλων.

 • Electromagnetic signal propagation

  Κλειστή

  Κωδικός: 29814 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-SENS-EMSP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο κύριος στόχος είναι να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ικανό να εκτιμά και να προβλέπει τις συνθήκες διάδοσης σήματος EΜ ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ενός βοηθήματος τακτικής λήψης αποφάσεων (TDA).

 • Strategic air transportation of outsized cargo

  Κλειστή

  Κωδικός: 29812 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-PROTMOB-SATOC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να διερεύνει τη δημιουργία μιας νέας δυνατότητας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αεροπορικής Μεταφοράς για Υπερμεγέθη Φορτίο (SATOC) για την κάλυψη των απαιτήσεων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών του EDF (Νορβηγία).

 • Demonstrators and technologies to defeat threats posed by Unexploded Explosives Ordnances (UXO) and Improvised Explosive Devices (IED)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29810 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-PROTMOB-DEXPLO | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο σκοπός αυτού του θέματος είναι η προετοιμασία μιας επόμενης γενιάς αντιμέτρων εκρηκτικών κινδύνων (εξοπλισμός, υλικά κ.λπ.) χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.
  Αυτό το ερευνητικό θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την εξάλειψη των απειλών που προέρχονται από εκρηκτικά μηχανήματα (UXO ή/και IED), σε πολύπλοκα και διαφορετικά περιβάλλοντα εντός του στρατιωτικού τομέα.

 • Laser-based directed energy weapons

  Κλειστή

  Κωδικός: 29808 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-DIS-LDEW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Τα όπλα HEL πρέπει να συγκεντρώνουν σε μεγάλο βαθμό την ελαφριά ενέργεια σε καθορισμένους στόχους για να νικήσουν τις εισερχόμενες απειλές. Η δέσμη λέιζερ πρέπει να μένει και να παραμένει εστιασμένη στον στόχο για αρκετά δευτερόλεπτα, αφού έχει διαδοθεί σε μια ταραχώδη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η επανάληψη αυτής της ενέργειας όσες φορές χρειάζεται για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και να αντιμετωπιστούν όλες οι εισερχόμενες απειλές.

 • Dedicated hardware architectures for energy-efficient AI

  Κλειστή

  Κωδικός: 29805 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-DIGIT-HAAI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Στόχος του θέματος είναι η δημιουργία νέων τύπων επεξεργαστών για τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρουν πολύ σημαντικά κέρδη απόδοσης για αμυντικές εφαρμογές και η ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού που προσφέρουν τεχνολογική αυτονομία για αυτές τις τεχνολογίες.

 • Non-thematic research actions by SMEs and research organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 29787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-LS-RA-SMERO-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Αυτό το θέμα της πρόσκλησης ενθαρρύνει τον κινητήριο ρόλο των καινοτόμων ΜμΕ και Ερευνητικών Οργανισμών (RO) στην προώθηση της έρευνας στον τομέα της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, πιθανώς με την προσαρμογή τεχνολογιών από πολιτικές εφαρμογές ή την αντιμετώπιση του υβριδικού πολέμου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε επιτυχημένους δικαιούχους ΜμΕ θα προσφερθεί Business Coaching, για να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς των αποτελεσμάτων στην επόμενη φάση, π.χ. ανάπτυξη.

 • Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 29785 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-LS-RA-DIS-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Η συγκεκριμένη πρόκληση είναι να τεθούν τα θεμέλια για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες κάθε είδους με απροσδόκητο αντίκτυπο που στοχεύει να φέρει ριζική τεχνολογική υπεροχή έναντι των πιθανών αντιπάλων. Αυτό το θέμα ενθαρρύνει επίσης τον κινητήριο ρόλο νέων παραγόντων στην αμυντική έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικών ερευνητών, φιλόδοξων ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας και οραματιστών ερευνητικών κέντρων μεγάλων εταιρειών, πανεπιστημίων ή ερευνητικών και τεχνολογικών οργανισμών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους επιτυχημένους δικαιούχους ΜμΕ θα προσφερθεί Business Coaching, για να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς των αποτελεσμάτων στην επόμενη φάση, π.χ. ανάπτυξη.

 • Agile and robust human language technologies for defence – Participation to a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 29783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HLTP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο πρωταρχικός στόχος της πρόσκλησης είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης με γενικά και προσαρμοστικά στοιχεία τεχνολογίας ανθρώπινης γλώσσας που προσφέρουν υψηλές επιδόσεις για πολλές αμυντικές εφαρμογές. Ειδικότερα, οι τεχνολογίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στον θόρυβο και την ποιότητα της επικοινωνίας, να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γλωσσών και διαλέκτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκή πόρους, να διαχειρίζονται συγκεκριμένο λεξιλόγιο και να προσφέρουν πιο εύρωστη επεξεργασία σημασιολογικών πληροφοριών υψηλού επιπέδου.

 • Agile and robust human language technologies for defence – Organisation of a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 29781 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HLTO | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Η αντικειμενική αξιολόγηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) όπως οι τεχνολογίες ανθρώπινης γλώσσας (HLT) απαιτεί μια συγκεκριμένη οργάνωση όπου τα συστήματα ελέγχονται με τυφλό τρόπο σε δεδομένα που είναι αντιπροσωπευτικά των υπό μελέτη εργασιών, χρησιμοποιώντας κοινά πρωτόκολλα. Αυτό το σχήμα, το οποίο πρωτοστάτησε η κοινότητα HLT με τον όρο «εκστρατεία αξιολόγησης», ονομάζεται επίσης συχνά «τεχνολογική πρόκληση». Ένας στόχος της πρόσκλησης είναι να οργανώσει μια τεχνολογική πρόκληση που οδηγεί την έρευνα προς βελτιωμένα συστήματα HTL για αμυντικές εφαρμογές.

 • Non-thematic development actions by SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 29779 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-LS-DA-SME-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Αυτό το θέμα ενθαρρύνει τον κινητήριο ρόλο των καινοτόμων ΜμΕ να μετατρέψουν τα αποτελέσματα της τεχνολογίας και της έρευνας σε αμυντικά προϊόντα με γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, πιθανώς προσαρμόζοντας τεχνολογίες από πολιτικές εφαρμογές ή αντιμετωπίζοντας τον υβριδικό πόλεμο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους επιτυχημένους δικαιούχους ΜμΕ θα προσφερθεί Business Coaching, για να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς των αποτελεσμάτων στην επόμενη φάση, π.χ. ανάπτυξη.

 • Future maritime mine countermeasures capability

  Κλειστή

  Κωδικός: 29777 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-UWW-MCMC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο σκοπός αυτού του θέματος είναι να επιτρέψει λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν εύκολα τόσο σε τρέχοντα (με μετασκευή) όσο και σε μελλοντικά ναυτικά μέσα. Εστιάζει στη διαλειτουργικότητα και την εναλλαξιμότητα από τη φάση σχεδιασμού των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης δεδομένων.

  Στόχος είναι η παροχή ικανών και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών για λειτουργίες MCM. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα ενεργοποίησης για πλατφόρμες ναρκοπολέμου (όπως συστήματα εκτόξευσης και ανάκτησης (LARS) και συστήματα διοίκησης και ελέγχου (C2), ανάπτυξη μη επανδρωμένων πλατφορμών, υποστήριξη αποφάσεων, εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης.

 • Unmanned anti-submarine and seabed warfare

  Κλειστή

  Κωδικός: 29775 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-UWW-ASW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο σκοπός αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση, σε πραγματικό περιβάλλον, μη επανδρωμένων πλατφορμών και άλλων νέων στοιχείων μαζί με παραδοσιακές πλατφόρμες για τη διαχείριση αποτελεσματικών επιχειρήσεων ανθυποβρυχιακού πολέμου (ASW) και πολέμου στον βυθό (SBW) για την αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών απειλών στο νέο πλαίσιο ασφάλειας.

  Στόχος είναι η πρόοδος στα ASW και SBW με μη επανδρωμένα συστήματα πέρα από μια φάση ιδέας για την ανάπτυξη και δοκιμή μοντέλων ή πρωτοτύπων UxV (UAV, USV, UUV και άλλα μη επανδρωμένα συστήματα) με ωφέλιμο φορτίο που θα επιτρέψει αποστολές ASW και SBW.

 • Threat surveillance and protection of space-based assets

  Κλειστή

  Κωδικός: 29772 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-RA-SPACE-PSA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Οι ειδικοί στόχοι αυτού του θέματος είναι ο εντοπισμός και η εδραίωση των πιθανών απειλών για τα διαστημικά στοιχεία και μια συνολική προκαταρκτική διάταξη συστήματος με σχετικές λειτουργικές αλυσίδες των διαφορετικών στοιχείων (ανοικτή αρχιτεκτονική με διεπαφές και δυνατότητα ενοποίησης άλλων και παλαιών συστημάτων), η μελέτη και επιλέξτε τις καλύτερες υποσχόμενες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών με βάση αυτή τη συνολική προκαταρκτική διάταξη του συστήματος και για να επεξεργαστείτε τον σχετικό τεχνολογικό οδικό χάρτη καθώς και να ξεκινήσετε την εφαρμογή του σε ορισμένα τεχνολογικά τμήματα.

 • Initial operational capacity for Space situational awareness C2 and sensors

  Κλειστή

  Κωδικός: 29769 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-SPACE-SSA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο ειδικός στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη στρατιωτικών αισθητήρων SSA, κέντρων διοίκησης και ελέγχου και η αρχική επιχειρησιακή ικανότητα του Δικτύου Επιτήρησης Διαστήματος μεταξύ των sMS.

 • Sensor grid

  Κλειστή

  Κωδικός: 29766 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-SENS-GRID | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αρχιτεκτονικής για πολλαπλούς διαλειτουργικούς και συνεργαζόμενους αισθητήρες. Οι προσπάθειες πρέπει να στοχεύουν στη συνολική βελτιστοποίηση της απόδοσης του αισθητήρα.

 • Modular and multirole patrol corvette

  Κλειστή

  Κωδικός: 29763 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-NAVAL-MMPC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο κύριος στόχος αυτού του θέματος είναι να δημιουργήσει μια νέα πολλαπλών ρόλων και αρθρωτών «δεύτερης γραμμής κατηγορίας σκαφών», ικανή να αυξήσει τη διαλειτουργικότητα και τις δυνατότητες των ναυτικών των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων με το EDF (Νορβηγία) κυρίως όσον αφορά την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, την επιφάνεια υπεροχή και προβολή ισχύος. Τέτοιες μονάδες πρόκειται να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο φάσμα ναυτικών επιχειρήσεων που κυμαίνονται από ενέργειες εν καιρώ ειρήνης και κρίσης έως επιχειρήσεις εν καιρώ πολέμου.

 • Federating CBRN systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29761 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-MCBRN-FCS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο γενικός στόχος αυτού του θέματος είναι η δημιουργία ενός γενικού συστήματος πληροφοριών που επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών υφιστάμενων εθνικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών για την άμυνα CBRN ή υποσυστημάτων, με στόχο τη βελτίωση και την καλύτερη χρήση και τον συντονισμό των διαθέσιμων αμυντικών πόρων CBRN εντός των κρατών μελών της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες του EDF (Νορβηγία) για να αποκτήσουν μεγαλύτερη αντοχή για τις ένοπλες δυνάμεις τους.

 • Technologies and processes for maintenance, joining and repair through an innovation test hub

  Κλειστή

  Κωδικός: 29759 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-MATCOMP-MJR-CBDIN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο συγκεκριμένος στόχος αυτού του θέματος είναι διπλός – Το πρώτο είναι η ανάπτυξη ενός νέου περιβάλλοντος δοκιμών για δοκιμές και η βελτίωση των τεχνολογιών μέχρι το επίπεδο πιστοποίησης. Το δεύτερο είναι η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου αμυντικής καινοτομίας που περιλαμβάνει παίκτες που διαφορετικά δεν θα είχαν τα μέσα πρόσβασης στις δράσεις του EDF, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω την ικανότητα καινοτομίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Βάσης.

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην υποστήριξη της τεχνολογικής ωρίμανσης διαφόρων τεχνολογιών σύνδεσης ή επισκευής ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διαδικασιών.

 • Main battle tank platform systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29757 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-GROUND-MBT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Τα Κύρια Άρματα μάχης (MBT) παραμένουν ένα βασικό στοιχείο του χερσαίου στρατιωτικού ελιγμού, ειδικά σε ένα πλαίσιο συμβατικού πολέμου, χάρη στον μοναδικό συνδυασμό προστασίας, κινητικότητας και ισχύος πυρός. Ωστόσο, τα MBT που αριθμούνται επί του παρόντος στους καταλόγους στόλου των κρατών μελών της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών του ΕΤΑ (Νορβηγία) είναι είτε γερασμένα είτε ξεπερασμένα και, ως εκ τούτου, οι τελευταίες αντιμετωπίζουν την επιτακτική ανάγκη να εκσυγχρονίσουν τις πλατφόρμες εν λειτουργία τους και να αντικαταστήσουν αυτές που πλησιάζουν το τέλος της λειτουργικής τους ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναβάθμιση του τρέχοντος και η ανάπτυξη μελλοντικών κύριων τεχνολογιών αρμάτων μάχης ικανών για εξαιρετική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και επιτυχία της αποστολής σε όλα τα πιθανά μελλοντικά σενάρια είναι εξαιρετικά αναγκαία.

 • Long-range indirect fire support capabilities for precision and high efficiency strikes

  Κλειστή

  Κωδικός: 29743 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-GROUND-IFS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Οι κύριοι στόχοι αυτού του θέματος είναι η αντιμετώπιση προκλήσεων σχετικά με την ακρίβεια, την εμβέλεια (κέλυφος 155 mm: 80 km με ελάχιστη εμβέλεια 50 km, πύραυλος: τουλάχιστον 150 km), το τερματικό αποτέλεσμα και η λειτουργία σε αγχωτικό περιβάλλον όπως το πεδίο μάχης που δεν επιτρέπεται από το GNSS.

 • Deployable Autonomous AI Agent

  Κλειστή

  Κωδικός: 29741 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-CYBER-DAAI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ενός αυτόνομου και προσαρμοστικού αναπτυσσόμενου παράγοντα AI.

 • Full-Spectrum Cyber Situational Awareness for enhanced Cyberspace Operations Support

  Κλειστή

  Κωδικός: 29736 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-CYBER-CSA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Προηγούμενες εθνικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες της ΕΕ αντιμετώπισαν τη σύλληψη και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την απόκτηση της επίγνωσης της κατάστασης εστιάζοντας στο λογικό υποστρώμα του κυβερνοχώρου (λογισμικό, υπηρεσίες, δίκτυα, διεπαφές, κ.λπ.), αλλά υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση στρατιωτικών εστιασμένες λύσεις ικανές να κατανοήσουν ολιστικά τον κυβερνοχώρο στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα.

  Οι προτάσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την αποστολή με επίκεντρο την CySA, η οποία ως Σύστημα Συστημάτων (SoS), πρέπει να περιλαμβάνει ανεξάρτητους παράγοντες ικανούς να ενεργούν από κοινού για τη διευκόλυνση της ανθρώπινης λήψης αποφάσεων μέσω συνεργειών μεταξύ τους.

 • Tactical RPAS

  Κλειστή

  Κωδικός: 29734 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-C4ISR-TRPAS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο ειδικός στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη ενός T-RPAS πολλαπλών χρήσεων/πολλαπλών ρόλων, για πιθανή χρήση από μονάδες κυρίως μέχρι τμηματικού μεγέθους. Θα συλλέγει πληροφορίες τακτικού επιπέδου (κινηματογράφοι στόχου σε πραγματικό χρόνο, έδαφος, τοποθεσία και κινήσεις του εχθρού) με εξοπλισμό πολλαπλών αισθητήρων υψηλής απόδοσης, μέσω αποστολών ISR (εδάφους, ναυτιλίας και αέρα) και στόχευσης, καθώς και άλλων σχετικών εργασιών (στόχος απόκτηση, αναγνώριση, παρακολούθηση).

 • Laser communications

  Κλειστή

  Κωδικός: 29731 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-C4ISR-LCOM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο συγκεκριμένος στόχος αυτού του θέματος είναι η ανάπτυξη ενός Αερομεταφερόμενου Συστήματος Επικοινωνίας με Λέιζερ (ALCoS), ικανό να δημιουργήσει έναν πολύ υψηλό ρυθμό δεδομένων αμφίδρομης επικοινωνίας με δορυφόρο, παρέχοντας δυνατότητα επικοινωνίας BLOS με χαρακτηριστικά LPD και LPI.

 • Detect and avoid

  Κλειστή

  Κωδικός: 29728 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-C4ISR-DAA Grant | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο ειδικός στόχος αυτού του θέματος είναι να ληφθούν τα απαραίτητα βήματα προς μια τυποποιημένη, πιστοποιημένη και πιστοποιημένη λύση DAA που θα ενσωματωθεί σε πολλά διαφορετικά UAS, επιτρέποντας έτσι την πλήρη ενσωμάτωση των υπηρεσιών πολιτικού και στρατιωτικού εναέριου χώρου και U-διαστημικού χώρου, όπου ισχύει, και επιχειρησιακή χρήση τρέχουσες και βραχυπρόθεσμες πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν, όπως το MALE RPAS.

 • Counter unmanned aerial systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29724 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-AIRDEF-CUAS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Το μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS), συμπεριλαμβανομένων των φθηνών εμπορικών off-the-shelf (COTS) και των εύκολα συναρμολογούμενων εξαρτημάτων UAS είναι ευρέως διαθέσιμα και η δημοτικότητά τους αυξάνεται ακόμη. Τα παραδοσιακά συστήματα επιτήρησης συχνά αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ιπτάμενα αντικείμενα λόγω των χαρακτηριστικών τους. Η υψηλή ευελιξία ορισμένων μηχανών καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της κίνησής τους μόλις εντοπιστούν και οι αυξανόμενες δυνατότητες επεξεργασίας τους (π.χ. αυτοματοποιημένη και βασισμένη στην όραση πλοήγηση, χρήση τεχνητής νοημοσύνης) τα καθιστά πιο ανθεκτικά σε ορισμένα αντι-UAS (C-UAS) συστήματα που βασίζονται στην ανίχνευση και εμπλοκή ραδιοσυχνοτήτων.

  Η τρέχουσα τεχνολογία C-UAS είναι σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματική έναντι UAS στρατιωτικού βαθμού (όπως περιπλανώμενα πυρομαχικά), σμήνη και σμήνη drones και απειλές που μπορεί να προκύψουν βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η χρήση κυψελοειδών δικτύων (4G, 5G ή πέρα ) θα αυξήσει την ταχύτητα, τη σταθερότητα και την αμεσότητα της ενδοεπικοινωνίας μεταξύ αεροσκαφών και σταθμών ελέγχου. Επιπλέον, το κόστος της εμπλοκής μπορεί να είναι απαγορευτικό για την αντιμετώπιση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας.

 • Smart technologies for next generation fighter systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29720 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-AIR-STFS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Πρέπει να καθοριστούν νέες λύσεις που αφορούν, για παράδειγμα, το υλικό (HW), το λογισμικό (SW, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, του ενδιάμεσου λογισμικού, των υπηρεσιών συστήματος κ.λπ.) και του πλαισίου, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις για επεξεργασία, δίκτυο, διεπαφές, αποθήκευση , τροφοδοτικό κ.λπ.

  Οι στρατιωτικές εναέριες πλατφόρμες, από μαχητικά έως ελικόπτερα και άλλες ειδικές πλατφόρμες αποστολής απαιτούν αποκλειστικές λύσεις για τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες στρατιωτικές απαιτήσεις (π.χ. SWAP, ροή δεδομένων ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων, αντιδραστική απόκριση σε πραγματικό χρόνο, κ.λπ.). Ειδικότερα, οι αρθρωτές αρχιτεκτονικές για αεροηλεκτρονικά συστήματα αναγνωρίζονται ευρέως ως το κλειδί για τη μείωση των κύκλων ανάπτυξης και του κόστους και για την αύξηση της διαλειτουργικότητας στην πολυβιομηχανική συνεργατική ανάπτυξη, σε σύγκριση με τα κλασικά ομόσπονδα συστήματα. Ωστόσο, οι στρατιωτικές εναέριες πλατφόρμες επόμενης γενιάς, επανδρωμένες και μη, θα λειτουργούν μέσω μιας προσέγγισης συστήματος συστημάτων που συνεπάγεται πολύ υψηλότερες ανάγκες ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων από ό,τι στην πολιτική αγορά, καθώς και νέες ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κύκλο ανάπτυξης (πρβλ. ανάγκη για ταχύτερη προσαρμοστικότητα των λύσεων αποστολής με εφαρμογή τύπου ανάπτυξης DevSecOps, αλλά και εμπλοκή περισσότερων βιομηχανικών φορέων) και όσον αφορά τις αποστολές που σχετίζονται με την άμυνα.

  Ο γενικός στόχος είναι στη συνέχεια να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι λύσεις που έχουν σχεδιαστεί για πολιτικούς σκοπούς στην εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών σε διάφορες στρατιωτικές πλατφόρμες σύμφωνα με τις αμυντικές απαιτήσεις.

 • Self-protection systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 29718 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2023-DA-AIR-SPS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/11/2023

  Ο κύριος στόχος των συστημάτων αυτοπροστασίας επόμενης γενιάς (SPS) είναι η αύξηση της ικανότητας επιβίωσης αεροσκαφών σταθερής και περιστροφικής πτέρυγας, μάχης ή μη σε εχθρικά περιβάλλοντα.

  Το SPS πρέπει να αντιμετωπίσει ένα ευρύ, ετερογενές και εξελισσόμενο φάσμα εχθρικών και άμεσα απειλητικών συστημάτων επιτήρησης, καθώς και να ιεραρχήσει τους κινδύνους στην επιχειρησιακή περιοχή και να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης μέσω ενός δικτύου κατανεμημένων δυνατοτήτων που εκμεταλλεύονται κόμβους αισθητήρων διαφόρων τύπων ενδοπλατφόρμες. Θα πρέπει να μπορεί να διαμορφωθεί ξανά ανάλογα με την αποστολή και την πλατφόρμα που στοχεύετε. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να αυτοπροσαρμόζεται κατά τη λειτουργία, βάσει της παρακολούθησης σεναρίων και της διαθεσιμότητας πόρων της αποστολής.

 • European command and control system

  Κλειστή

  Κωδικός: 23349 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-C4ISR-EC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Naval Collaborative Surveillance

  Κλειστή

  Κωδικός: 23347 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-NAVAL-NCS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Airborne electronic warfare

  Κλειστή

  Κωδικός: 23344 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-AIR-AEW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Space-based missile early warning

  Κλειστή

  Κωδικός: 23342 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SPACE-SBMEW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Deployable special operations forces multi-environment command post and C2 System

  Κλειστή

  Κωδικός: 23340 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-C4ISR-SOFC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic research actions by SMEs and research organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 23332 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-SMERO-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Collaborative combat for land forces

  Κλειστή

  Κωδικός: 23318 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-GROUND-CGC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Medium-size semi-autonomous surface vessel

  Κλειστή

  Κωδικός: 23315 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-NAVAL-MSAS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Cybersecurity and systems for improved resilience

  Κλειστή

  Κωδικός: 23313 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-CYBER-CSIR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Modelling, simulation and simulator integration contributing to decision-making and training

  Κλειστή

  Κωδικός: 23310 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SIMTRAIN-MSSI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Smart and multifunctional textiles

  Κλειστή

  Κωδικός: 23170 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-MATCOMP-SMT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Innovative multi-sensor space-based Earth observation capabilities towards persistent and reactive ISR

  Κλειστή

  Κωδικός: 23168 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-SPACE-ISR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • European defence medical countermeasures alliance

  Κλειστή

  Κωδικός: 23094 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-FPA-MCBRN-MCM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic development actions by SMEs

  Κλειστή

  Κωδικός: 23093 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-DA-SME-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Innovative technologies for adaptive camouflage

  Κλειστή

  Κωδικός: 23091 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-AC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Camouflage is an important measure to protect soldiers and military platforms. The adaptation of the camouflage characteristics to the conditions, such as encountered sensors, environment and threat level, could bring this protection to a new level. Both the performance of the adaptive camouflage and material characteristics, including its passive properties (e.g., fire/electric shock protection and camouflage), will influence the impact of this technology on military capabilities. This topic complements ongoing projects, in particular following the PADR call on research in technology and products in the context of Force Protection and Soldier Systems.

 • Electromagnetic artillery demonstrator

  Κλειστή

  Κωδικός: 23088 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-EAD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Non-thematic research actions targeting disruptive technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 23084 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-DIS-NT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Cyber and information warfare toolbox

  Κλειστή

  Κωδικός: 23082 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-DA-CYBER-CIWT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Η διαρκώς και ταχέως αυξανόμενη ροή πληροφοριών στο πληροφοριακό περιβάλλον, που διευκολύνεται μέσω των δυνατοτήτων στον κυβερνοχώρο, είναι ένα καλά τεκμηριωμένο γεγονός. Γινόμαστε μάρτυρες ενός αυξανόμενου αριθμού κακόβουλων ενεργειών που στοχεύουν το περιβάλλον πληροφοριών. Στον ολοένα και πιο ψηφιοποιημένο χώρο μάχης, οι τομείς του Κυβερνοχώρου και της Πληροφορίας γίνονται αποφασιστικοί για την πρόβλεψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων απειλών, από παρεμβολές υπό κατώφλι έως ανοιχτό πόλεμο.

 • Support to the National Focal Point (NFP) network

  Κλειστή

  Κωδικός: 23079 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-CSA-NFP-SNFPN | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection – Organisation of a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 23076 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HTDO | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection – Participation to a technological challenge

  Κλειστή

  Κωδικός: 23073 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HTDP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Single European Sky interoperability

  Κλειστή

  Κωδικός: 23071 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-C4ISR-AIRC2 | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Packaging technologies for critical defence components

  Κλειστή

  Κωδικός: 23068 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-MATCOMP-PACOMP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Diagnostics, treatment, transport and monitoring of highly contagious, injured and/or contaminated personnel

  Κλειστή

  Κωδικός: 23065 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-MCBRN-HICP | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Responsive space system

  Κλειστή

  Κωδικός: 23063 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SPACE-RSS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Ο γενικός στόχος αυτού του ερευνητικού θέματος είναι να ανοίξει το δρόμο προς ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό ανταποκρινόμενο διαστημικό σύστημα ικανό να τοποθετεί μικρούς δορυφόρους σε διάφορους τύπους τροχιών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων τακτικές και κενά ικανότητας που προκύπτουν από έλλειψη, αστοχίες και ζημιές υφιστάμενων διαστημικών πόρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR) και δορυφορικών επικοινωνιών (SATCOM) όπου τα διαστημικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να είναι συνεχώς λειτουργικά και διαθέσιμα για παρακολούθηση και αντίδραση σε κινδύνους και γεγονότα.

  Ένα τέτοιο ανταποκρινόμενο διαστημικό σύστημα θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία των κρατών μελών, της Νορβηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της «πρόσβασης στο διάστημα» και των «διαστημικών δυνατοτήτων για αμυντικές εφαρμογές».

 • Underwater manned-unmanned teaming and swarms

  Κλειστή

  Κωδικός: 23060 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-UWW-UTS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Sustainable components for underwater applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 23057 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-ENERENV-CUW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό κείμενο της πρόσκλησης.

 • Future mid-size tactical cargo aircraft

  Κλειστή

  Κωδικός: 23053 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-PROTMOB-FMTC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Τα τακτικά μεταφορικά αεροσκάφη είναι τα άλογα εργασίας των πεδίων μάχης, που εκπληρώνουν αποστολές όπως η παράδοση με αλεξίπτωτο, η ρίψη αλεξιπτωτιστών, η επιμελητεία, η ιατρική εκκένωση (MEDEVAC), ο ανεφοδιασμός από αέρα σε αέρα, ειδικές αποστολές υπό σκληρές και αντίξοες συνθήκες, που είναι κρίσιμες για την επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις σε εχθρικά περιβάλλοντα απαιτούν, π.χ., ενσωματωμένα συστήματα αυτοπροστασίας ηλεκτρονικού πολέμου και καθορίζουν απαιτήσεις για την απόδοση/συγκρότηση της πλατφόρμας προκειμένου να είναι κατάλληλη για την εργασία, και επιπλέον να λειτουργεί με περιορισμένη επίγεια υποδομή (π.χ. απροετοίμαστους διαδρόμους).

 • Underwater observation, detection, acquisition and communications

  Κλειστή

  Κωδικός: 23050 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-UWW-ODAC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Η έγκαιρη και ισχυρή ανίχνευση και παρακολούθηση κινούμενων υποβρύχιων απειλών (όπως υποβρύχια, οχήματα παράδοσης κολυμβητών (SDV), δύτες μάχης, υποβρύχια μη επανδρωμένα οχήματα (UUV)) σε ανοιχτή θάλασσα και παράκτια ύδατα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ελέγχου της θάλασσας, για τη διασφάλιση της ελευθερίας λειτουργίας δικές τους δυνάμεις, για επιχειρήσεις A2AD, για προστασία του λιμανιού, για προστασία δυνάμεων και για προστασία εθνικών υποδομών ζωτικής σημασίας.

 • Shared databases and integrated systems for image recognition

  Κλειστή

  Κωδικός: 23048 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-DIGIT-DBIR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Οι τεχνολογίες αναγνώρισης εικόνων γίνονται απαραίτητες για αμυντικές εφαρμογές. Υπάρχει ιδιαίτερα μια αυξανόμενη ανάγκη οι δυνάμεις να αναλύουν το περιβάλλον τους πιο αποτελεσματικά, προκειμένου να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων, την ικανότητα απόκρισης και τη βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της παρατήρησης. Αυτή η ανάγκη ενισχύεται από την εμφάνιση νέων μορφών απειλών όπως υπερηχητικά, σμήνη, μικροσκοπικά ή stealth όπλα, που απαιτούν αυξημένη ταχύτητα, ευαισθησία ή ακρίβεια των συστημάτων αναγνώρισης. Αυτή η ανάγκη ισχύει για επανδρωμένες και μη επανδρωμένες πλατφόρμες καθώς και για ευρεία ή μακροχρόνια επιτήρηση.

 • Advanced radar technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 23046 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SENS-ART | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Τα παθητικά και ενεργητικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF) γενικά και τα συστήματα ραντάρ επιτήρησης ειδικότερα παραμένουν ζωτικής σημασίας στοιχεία για την υποστήριξη λειτουργιών πολλαπλών τομέων: συμπ. αποστολές αεράμυνας και αεράμυνας, καθώς και χερσαίες/θαλάσσιες επιχειρήσεις.

 • Covert sensing

  Κλειστή

  Κωδικός: 23044 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-SENS-CSENS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής αστάθειας, οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα υποχρεωθούν να συμμετάσχουν σε απαιτητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις πολλαπλών τομέων όπως η διασφάλιση εναέριας υπεροχής, έλεγχος ξηράς και θάλασσας, επιτήρηση συνόρων, διαχείριση κυκλοφορίας, ασφάλεια κρίσιμων υποδομών κ.λπ. Η υπεροχή των στρατιωτικών πληροφοριών είναι το κλειδί σε αυτές τις επιχειρήσεις, επειδή βασίζονται στην καλύτερη δυνατή επίγνωση του πεδίου μάχης, η οποία δημιουργείται από την εκμετάλλευση δεδομένων που αποκτώνται από σύγχρονους αισθητήρες, ενσωματωμένους τόσο σε μια σειρά πλατφόρμας όσο και σε μια σειρά από έννοιες χρήσης που επιτρέπονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του πεδίο μάχης.

 • Adapting cyber situational awareness for evolving computing environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 23039 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2022-RA-CYBER-CSACE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/06/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/11/2022

  Ο γενικός στόχος είναι η διερεύνηση νέων εννοιών και επιχειρησιακών ευκαιριών για την παροχή στον Διοικητή βασικών πληροφοριών σχετικά με τον αντίπαλο, τις ικανότητες και τους στόχους του ενώ επιχειρεί μέσα και μέσω του κυβερνοχώρου. Το CTI ενισχυμένο με μια ενότητα Εμπλουτισμού Σημασιολογικών Απειλών ικανή να αναλύει δεδομένα που προέρχονται από δημόσια αποθετήρια και τον σκοτεινό ιστό για τη δημιουργία δεικτών συμβιβασμού (IoC) και δεικτών επιθέσεων (IoAs) θα υποστηρίζει Λειτουργίες Κυβερνοχώρου.

 • European protected waveform and accompanying technologies for resilient satellite communications against jamming

  Κλειστή

  Κωδικός: 13483 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SPACE-D-EPW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη γεφύρωση ενός κοινού και αναγνωρισμένου χάσματος όσον αφορά την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα προστατευμένη κυματομορφή για δορυφορικές επικοινωνίες σε στρατιωτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων. Το πεδίο αφορά επίσης συμπληρωματικές βοηθητικές τεχνολογίες για την παροχή ενσωματωμένη πολυεπίπεδη προσέγγιση ασφάλειας και ανθεκτικότητας για στρατιωτικά δορυφορικά δίκτυα. Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν θετικές εξωτερικότητες στην πρωτοβουλία GovSatCom.

 • Infrared detectors

  Κλειστή

  Κωδικός: 13477 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SENS-R-IRD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος της Πρόσκλησης, πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ROIC για ανιχνευτές υπερύθρων, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας εφοδιασμού της ΕΕ. Αυτή η επόμενη γενιά ROIC θα βασιστεί σε μια προηγμένη τεχνολογία πυριτίου (συμβατή με τρισδιάστατη αρχιτεκτονική) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μελλοντικές αρχιτεκτονικές ανιχνευτές IR με ψύξη και απόψυξη.

 • Advanced radar technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13475 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SENS-R-RADAR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη νέων εννοιών, τεχνολογικών στοιχείων, υποσυστημάτων και/ή συστημάτων, προκειμένου να υλοποιηθεί μια νέα κατηγορία αισθητήρων με αξιοσημείωτα βιώσιμα χαρακτηριστικά σε όλους τους τομείς (θάλασσα, ξηρά και αέρας). Αυτά τα στοχευμένα επιτεύγματα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε διάφορα είδη ενεργών ή παθητικών συστημάτων ραντάρ (επιθυμητή ενοποίηση μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών) και πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αντιμετωπίσουν νέες γενιές απρόβλεπτων και αδιανόητων απειλών.

 • Space and ground-based NAVWAR surveillance

  Κλειστή

  Κωδικός: 13472 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-SPACE-D-SGNS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας συνολικής ικανότητας NAVWAR της ΕΕ, βασισμένη σε διαστημική και επίγεια επιτήρηση, και να συμπληρώσει τις τρέχουσες ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της μελλοντικής αντοχής της υπηρεσίας Galileo PRS για στρατιωτικές εφαρμογές και την ανάπτυξη του τμήματος χρηστών που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ. Για το σκοπό αυτό, οι προτάσεις πρέπει να αφορούν το συνολικό σύστημα NAVWAR, συμπεριλαμβανομένου ενός αρθρωτού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών NAVWAR, δικτυωμένο με υποσυστήματα NAVWAR και αισθητήρες PRV NAVWAR. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συνολική παγκόσμια ικανότητα που να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα, την επιτήρηση και τα επιθετικά μέτρα.

 • Development of full-size demonstrators for soldier systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-PROTMOB-D-SS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Τα Στρατιωτικά Συστήματα υποστηρίζουν την προστασία της δύναμης, αυξάνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την αντοχή μεμονωμένων στρατιωτών και σχηματισμών. Περιλαμβάνουν τον ουδέτερο ως προς το φύλο εξοπλισμό του μεμονωμένου στρατιωτικού προσωπικού για να μπορούν να λειτουργούν με επαρκές επίπεδο προστασίας σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Τα Στρατιωτικά Συστήματα είναι ένας πρωταρχικός πολλαπλασιαστής δύναμης. Η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αιχμής είναι το κλειδί για τις δυνάμεις.

 • Development of a digital system for the secure and quick exchange of information related to military mobility

  Κλειστή

  Κωδικός: 13464 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-PROTMOB-D-DMM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Απαιτείται έγκαιρη και ακριβής υλικοτεχνική πληροφόρηση και ανταλλαγή για την αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμό πολυεθνικών δικτύων και κόμβων εφοδιασμού. Η διαχείριση πληροφοριών για πολυεθνικές εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με τη Στρατιωτική Κινητικότητα, συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, κυρίως στη μείωση του συνολικού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, της ευελιξίας των δυνάμεων, της βελτιωμένης διαλειτουργικότητας και της δίκαιης κατανομής των βαρών μεταξύ των κρατών μελών ή της διατήρησης των σπάνιων τοπικών πόρων.

 • Quantum technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13462 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-QSENS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Οι κβαντικές επιστήμες έχουν τη δυνατότητα να είναι μια διαταρακτική τεχνολογία για ένα ευρύ φάσμα τομέων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας. Στον πυρήνα αυτής της «δεύτερης κβαντικής επανάστασης» βρίσκεται η πληροφορία: η απόκτησή της (κβαντικοί αισθητήρες, κβαντική απεικόνιση), η μετάδοσή της (κβαντικές επικοινωνίες) ή η επεξεργασία της (κβαντικός υπολογισμός).
  Μακροπρόθεσμα, οι κβαντικές επικοινωνίες ή η ψηφιακή υπεροχή μέσω του κβαντικού υπολογισμού είναι δύο παραδείγματα για το πώς οι κβαντικές τεχνολογίες μπορούν να ωφελήσουν τις αμυντικές εφαρμογές. Βραχυπρόθεσμα, οι κβαντικοί αισθητήρες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσφορά πρωτοφανών πλεονεκτημάτων σε αμυντικό πλαίσιο.

 • Next generation electrical energy storage for military forward operation bases

  Κλειστή

  Κωδικός: 13380 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-NGES | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων εναλλακτικών τεχνολογιών για την ανάπτυξη αποθήκευτικών συστημάτων ενέργειας που είναι αξιόπιστα, σταθερά, συμπαγή, ελαφριά, υψηλής ισχύος (SWaP), κινητά, ασφαλέστερα, έξυπνη διαχείριση, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη “εφέ μνήμης” και με υψηλό χρόνο λειτουργίας (αριθμός κύκλων εκφόρτισης / φόρτισης).

 • Energy independent and efficient systems for military camps

  Κλειστή

  Κωδικός: 13376 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-EEMC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ανάπτυξη ιδεών, διαδικασιών και προϊόντων για αυτόνομο στρατιωτικό στρατόπεδο που ενσωματώνει μια ευρεία προσέγγιση πηγής ενέργειας, με πολλά διαφορετικά τεχνολογικά υλικά (καύσιμο κυψέλες, μπαταρίες, συνθετικά καύσιμα μικρό διυλιστήριο, υβριδική ηλεκτρική γεννήτρια, δυνατότητα ανάπτυξης ηλιακής ενέργειας πάνελ κ.λπ.) με επίκεντρο την ενεργειακή ασφάλεια, τη μείωση των απορριμμάτων θερμότητας και την αποδοτικότητα.

 • High-altitude platform systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13372 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-C4ISR-D-HAPS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”ISR και προηγμένες επικοινωνίες” (EDF-2021-C4ISR-D).

  Οι προτάσεις υπό αυτό το θέμα πρέπει να στοχεύουν στην επικύρωση λύσεων HAPS, αναπτύσσοντας τουλάχιστον δύο δείκτες πτήσεων διαφορετικών ειδών για να δοκιμάσουν σωστά τις επιχειρησιακές και τεχνικές προκλήσεις των διαφόρων τύπων πλατφόρμας HAPS, και ως εκ τούτου να συμβάλουν ουσιαστικά στις ευρωπαϊκές εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας. 

 • Enhanced pilot environment for air combat

  Κλειστή

  Κωδικός: 13368 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-D-EPE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αβιονική και προηγμένη αεροπορική μάχη” (EDF-2021-AIR-D).

  Η βελτίωση της απόδοσης των τελεστών και των πλατφορμών και η δικτύωση διάφορων συστήματα σε έναν όλο και πιο συνεργατικό τρόπο μάχης έχουν ως αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο ποικιλομορφία και μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών προς αντιμετώπιση, ενώ απαιτεί ακόμη υψηλότερη ανταπόκριση του πιλότου. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί το πιλοτήριο με ουδέτερο φύλο περιβάλλον και να παρέχει στον πιλότο των συστημάτων αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς ενισχυμένα εργαλεία και αεροηλεκτρονικά προκειμένου να διατηρηθεί ο πιλότος αποτελεσματικά επικεντρωμένος στην αποστολή που πρόκειται να εκτελέσει, π.χ. μέσω πιλοτικής υποστήριξης που βασίζεται σε AI, ολοκληρωμένη διαχείριση αισθητήρων, εύρεση διαδρομής βελτιωμένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας ή επανδρωμένης-μη επανδρωμένης ομάδας (MUM-T).

 • Robust defence multi-dimensional communications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13366 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-C4ISR-D-COMS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”ISR και προηγμένες επικοινωνίες” (EDF-2021-C4ISR-D).

  Αυτό το θέμα αφορά δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης από αυτή την άποψη, χρησιμοποιώντας εμπορικό και στρατιωτικό ασφαλές υλικό, λογισμικό και αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένου του LTE 5G και πέρα, ψηφιακό πομποδέκτες, λαμβάνοντας υπόψη τα πολυλειτουργικά συστήματα ψηφιακών κεραιών, όλα με προσέγγιση SWAP-C (Μέγεθος, Βάρος, Ισχύς και Κόστος).
  Η συγκεκριμένη πρόκληση αυτού του θέματος είναι η αξιολόγηση εντοπισμένων περιπτώσεων χρήσης, όπου το 5G θα φέρει βελτιωμένες επιχειρησιακές ικανότητες και θα δημιουργήσει αντίστοιχες διαλειτουργικές λύσεις 5G που θα ταιριάζουν με τους στρατιωτικούς περιορισμούς όσον αφορά την ευρωστία, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την κυριαρχία και τη διαχειρισιμότητα και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα διαλειτουργικότητα των λύσεων 5G με τεχνολογίες στρατιωτικής δικτύωσης.

 • Non-line-of-sight optical sensors applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13363 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-NLOS | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στην ώθηση της ανάπτυξης νέων συσκευών κβαντικής ανίχνευσης, τεχνολογιών λέιζερ και υπολογιστικών αλγορίθμων, όπως η γεωμετρική ανακατασκευή και η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για να καταστεί δυνατή η ανακάλυψη στην οπτική αίσθηση και επίγνωση της κατάστασης. Έτσι, θα μπορούσε να διερευνηθεί η ανασυγκρότηση και η τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να επεκταθεί το εύρος αντίληψης των δυνάμεων και επομένως αυξάνουν την επιβίωση και την υπεροχή τους στο πεδίο της μάχης.
  Οι εφαρμογές NLOS μπορούν να επεκτείνουν το εύρος αντίληψης των οπτικών αισθητήρων σε περιοχές που είναι κρυμμένη η άμεση προβολή διατηρώντας την υψηλή χωρική οπτική ανάλυση.

 • Over-the-horizon radars applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13361 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-OTHR | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Αυτό το θέμα πραγματεύεται τις τεχνολογίες για μια έννοια δικτύου ραντάρ OTH της ΕΕ που προσφέρει βαθιά συνεργατική στρατηγική παρακολούθηση και ανταλλαγή δεδομένων. Από αυτή την άποψη, τόσο το HF Surface- όσο και το ”Οι τεχνολογίες ραντάρ Sky-Wave”, ενδεχομένως σε συνδυασμό με αισθητήρες υψηλότερης συχνότητας, πρέπει να διερευνηθούν σχετικά με τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά την καλυπτόμενη περιοχή σε μεγάλες αποστάσεις και πληρωτικό κενό.

 • New materials and technologies for additive manufactured defence applications

  Κλειστή

  Κωδικός: 13353 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIS-RDIS-AMD | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έρευνα περί άτακτες τεχνολογίες για αμυντικές εφαρμογές” (EDF-2021-DIS-RDIS).

  Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον προσδιορισμό και την ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών, όπως ενισχυμένα κράματα(super alloys)  ή σύνθετα σκυρόδεμα (concrete composites), πλήρως λειτουργικά τρισδιάστατα, εκτυπωμένες ηλεκτροδομές, νέες τεχνολογίες για περαιτέρω βελτίωση της στρατιωτικής πρόωσης, εξαρτήματα ή κατασκευές ΑΜ για βελτιωμένη προστασία στρατιωτών και εξοπλισμού, εξειδικευμένα υλικά ΑΜ για λειτουργία και δομή σε πυρομαχικά και πυραύλους επόμενης γενιάς ή τεχνολογίες ΑΜ για βαλλιστικές λειτουργικές δομές καθώς και νέες προσεγγίσεις σε ελαφρές εφαρμογές.

 • European interoperability standard for collaborative air combat

  Κλειστή

  Κωδικός: 13350 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-D-CAC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αβιονική και προηγμένη αεροπορική μάχη” (EDF-2021-AIR-D).

  ευρωπαϊκές αεροπορικές δυνάμεις βασίζονται σε μια μεγάλη ποικιλία ετερογενών συστημάτων οδηγεί στην πρόκληση της διαλειτουργικότητας σε λειτουργικό επίπεδο, λογισμικό και υλικό. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί από κοινού μια ευρωπαϊκή προοπτική που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική συνεργατικό εναέριο πόλεμο, μέσω α κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο που πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τρέχουσες δραστηριότητες στην Ευρώπη σεβασμό και με το ΝΑΤΟ επίσης.

 • Future modular ground vehicles and enabling technologies, including green technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13348 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-FMGV | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).
  Το εξελισσόμενο λειτουργικό περιβάλλον απαιτεί την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς και τον εκσυγχρονισμό των σημερινών θωρακισμένων πλατφορμών με βελτιωμένη στιβαρότητα, ευκινησία, ευελιξία και διαλειτουργικότητα. Επιπλέον, τα μελλοντικά χερσαία οχήματα θα απαιτούν την ικανότητα να λειτουργούν υπό αντίξοες συνθήκες, σε ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα πεδίου μάχης και δικτύου, και να αποκτήσουν κλιμακούμενα αποτελέσματα, ενώ διασφαλίζεται αποτελεσματική συντηρησιμότητα και υποστήριξη, υψηλό επίπεδο λειτουργίας ετοιμότητα και βελτιστοποιημένο κόστος κύκλου ζωής. Αυτό το θέμα αφορά κυρίως τη βελτίωση των τεχνολογιών την κινητικότητα των πλατφορμών εδάφους, καθιστώντας τις πιο ικανές, αρθρωτές και ενεργειακής απόδοσης.

 • Unmanned ground vehicle technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13346 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-UGVT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).

  Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες συνεργασίας στην Ένωση όσον αφορά τα μη επανδρωμένα συστήματα, η οποία θα μπορούσε να βασιστεί σε μια κοινή επιχειρησιακή αντίληψη και στην επακόλουθη εναρμόνιση των απαιτήσεων. Επιπλέον, η ανάλυση CDP προσδιορίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν μη επανδρωμένα συστήματα και να μειωθεί ο κίνδυνος για το ανθρώπινο προσωπικό και τις επανδρωμένες πλατφόρμες, καθώς και να αυξηθεί στιβαρότητα, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων εδάφους. Ένα ολοκληρωμένο σύνολο μη επανδρωμένων τα συστήματα θα πρέπει να συμβάλλουν στην ικανότητα ελιγμών εδάφους στο κοινό περιβάλλον επιχείρησης για να αποκτήσει πλεονέκτημα θέσης σε σχέση με τον αντίπαλο.

  Καθαρά μη επανδρωμένο τα οχήματα που παρακολουθούνται όπως χρηματοδοτούνται από το EDIDP δεν θα ληφθούν υπόψη σε αυτό το θέμα.

 • BLOS collaborative close combat architecture

  Κλειστή

  Κωδικός: 13329 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-D-3CA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αναβάθμιση στόλου και κοντινή μάχη” (EDF-2021-GROUND-D).

  Η διαθεσιμότητα κινητών συστημάτων ακριβείας ικανών να παρέχουν τον απαραίτητο υψηλό βαθμό ακρίβειας και αποτελεσματικότητας, αποφεύγοντας τις εκτεταμένες παράπλευρες ζημιές και τη μείωση της έκθεσης των φιλικών δυνάμεων αποτελεί προτεραιότητα για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών.
  Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, ορισμένες απαιτήσεις γίνονται όλο και πιο σημαντικές, π.χ. να παρέχει στις χερσαίες και ναυτικές μονάδες μάχης την ικανότητα να νικά σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, και με πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας και αξιοπιστίας. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις, απαιτούνται ερευνητικές δραστηριότητες σε μια συνεργατική αρχιτεκτονική στενής μάχης Beyond Line Of Sight (BLOS).

 • Alternative propulsion and energy systems for next generation air combat systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13310 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-ENERENV-D-PES | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ενεργειακή απόδοση και διαχείριση ενέργειας” (EDF-2021-ENERENV-D).

  Αυτό το θέμα στοχεύει σε αποτελεσματικά υπο-υπερηχητικά ενισχυμένα συστήματα προώθησης σε συνδυασμό με ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας επί του σκάφους που προέρχεται κυρίως από τη μετατροπή της ενέργειας καυσίμου από τον κινητήρα σε πρόωση, ισχύ, πεπιεσμένο αέρα κλπ.
  ενσωματωμένο σύστημα ώθησης και ισχύος, τα οποία είναι βασικά για τα συστήματα αεροπορικής μάχης επόμενης γενιάς και τα οποία είναι πιθανό να απαιτούν πιο προωθητικές και μη προωθητικές ενέργειες.

 • Advanced RF components

  Κλειστή

  Κωδικός: 13300 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MATCOMP-R-RF | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προηγμένα υλικά και δομές και κρίσιμα ηλεκτρονικά” (EDF-2021-MATCOMP-R).

  Αυτή η κλήση στοχεύει στην ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού για κορυφαίες εφαρμογές αμυντικών ραδιο-συχνοτήτων. Βασίζεται σε μια πλούσια κληρονομιά έργων έρευνας και καινοτμίας που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο εθνικές δραστηριότητες, ΕΔΑ και ΕΕ.
  Υπάρχουν δύο βασικές πτυχές για την οικοδόμηση μιας αλυσίδας εφοδιασμού GaN για αμυντικές εφαρμογές στην Ευρώπη, και οι δύο έχουν αναπτυχθεί παράλληλα μέσω των προαναφερθέντων έργων. Ακολουθώντας αυτά τα δύο σκέλη εργασίας, οι προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάγκη εξασφάλισης εφοδιασμού επιταξιακών όστεων με δομές GaN-HEMT και ανάπτυξη βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής GaN.

 • Materials and structures for enhanced protection in hostile environments

  Κλειστή

  Κωδικός: 13296 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MATCOMP-R-PHE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προηγμένα υλικά και δομές και κρίσιμα ηλεκτρονικά” (EDF-2021-MATCOMP-R).

  Αυτό το θέμα στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης προστατευτικών υλικών έναντι βαλλιστικών και νέων απειλών σε διαφορετικές στρατιωτικές εφαρμογές. Το χρηματοδοτούμενο έργο θα πρέπει να αφορά πτυχές που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό και τη δοκιμή νέων και παλαιωμένων υλικών και να προετοιμάσει μια πλατφόρμα για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των τρεχόντων και μελλοντικών έργων (που χρηματοδοτούνται από εθνικά, EDA Cat. B, PADR, EDF αλλά και άλλα προγράμματα έρευνας και κανοτομίας) απόδοσης και βελτιωμένης λειτουργικότητας.

 • Development of innovative and future-oriented defence solutions.

  Κλειστή

  Κωδικός: 13290 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-D-SME | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ανοιχτή πρόσκληση αφιερωμένη στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων και προσανατολισμένων στο μέλλον αμυντικών λύσεων” (EDF-2021-OPEN-D).

  Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, λύσεις και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να βελτιώσουν την ετοιμότητα, την ικανότητα ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δυνάμεων της ΕΕ σε όλα τα φάσματα καθηκόντων και αποστολών, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό, τη βάση, τις ενεργειακές λύσεις, τα νέα συστήματα επιτήρησης. 

 • Ship Structural Health Monitoring

  Κλειστή

  Κωδικός: 13285 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-R-SSHM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έξυμνα πλοία” (EDF-2021-NAVAL-R).

  Ο στόχος σχετίζεται με την έρευνα σχετικά με τις τεχνικές παρακολούθησης της δομικής υγείας και την ενσωμάτωσή τους σε ένα ειδικό σύστημα ειδικών για τα ναυτικά σκάφη.
  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση βελτιωμένης λειτουργικής ικανότητας των ναυτικών πλοίων μέσω έρευνας για την προώθηση της χρήσης δεδομένων από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ή/και τη βελτίωση καινοτόμων συστημάτων δομικής παρακολούθησης της υγείας του πλοίου, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επιστήμης δεδομένων, όπως η μηχανική εκμάθηση , τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα μοντέλα ή άλλα.

 • Digital ship and ship digital architecture

  Κλειστή

  Κωδικός: 13280 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-R-DSSDA | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Έξυπνα πλοία” (EDF-2021-NAVAL-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην απόκτηση υψηλότερων βαθμών αυτοματισμού σε πλοία και συστήματα μάχης χρησιμοποιώντας ανάλυση μεγάλων δεδομένων, σύντηξη δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης και της τεχνολογίας πολλαπλών πρακτόρων και άλλων τεχνολογιών για την απόκτηση υψηλότερης ταχύτητας στον βρόχο OODA, συμπεριλαμβανομένων ψηφιακή αδελφοποίηση. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω του ορισμού μιας ψηφιακής αρχιτεκτονικής με επίκεντρο τα δεδομένα και κοινών προτύπων δεδομένων/διεπαφής, επιτρέποντας νέες υπηρεσίες.

 • Improved warheads

  Κλειστή

  Κωδικός: 13270 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-GROUND-R-IW | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό, άνοιξε στο πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ικανότητες απεργίας ακριβείας” (EDF-2021-GROUND-R).

  Η κατάργηση των βελτιωμένων συστημάτων προστασίας των κύριων πλατφορμών μάχης, των ενισχυμένων στόχων και των ενισχυμένων (κρίσιμων) υποδομών παραμένει μια εστιακή πρόκληση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Απαιτούνται ενισχυμένες επιδράσεις σε στόχους, όπως έκρηξη, διάτρηση, διείσδυση, κρούση, εφέ φυσαλίδων ή ηλεκτρομαγνητικός παλμός, για να νικηθούν τέτοια προηγμένα συστήματα προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο απαιτείται η ανάπτυξη νέων τύπων κεφαλών με υψηλότερη απόδοση.

 • Next generation rotorcraft technologies

  Κλειστή

  Κωδικός: 13266 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIR-R-NGRT | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό την πρόσκληση ”Σύστημα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης επόμενης γενιάς” (EDF-2021-AIR-R).

  Το πεδίο αυτού του θέματος αφορά την έρευνα για τις μελλοντικές τεχνολογίες και το μελλοντικό περιβάλλον λειτουργίας (FOE) και τις μελλοντικές λειτουργικές έννοιες (FOC) των στρατιωτικών συστημάτων κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL).

 • Improving cyber defence and incident management with artificial intelligence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13262 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-CYBER-R-CDAI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Aυτό το θέμα άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Πληροφορίες για κυβερνοαπειλή και βελτιωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο” (EDF-2021-CYBER-R).

  Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στο θέμα θα απαιτήσει διεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπου οι ομάδες διεξάγουν εργασίες τόσο τεχνικής όσο και μη τεχνικής φύσης. Απαιτείται ανάλυση τεχνικών, τακτικών, επιχειρησιακών, στρατηγικών και πολιτικών θεμάτων.

 • Frugal learning for rapid adaptation of AI systems

  Κλειστή

  Κωδικός: 13257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIGIT-R-FL | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Τεχνητή νοημοσύνη” (EDF-2021-DIGIT-R).

  Ο σκοπός αυτού του θέματος είναι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ευρωστίας και της λιτότητας στα στρατιωτικά στοιχεία λογισμικού AI για να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων συστημάτων και την προσαρμογή τους στην εξέλιξη του περιβάλλοντός τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των χρηστών, με λογικό κόστος, με ελάχιστη παρέμβαση από έμπειρους προγραμματιστές και χωρίς παλινδρόμηση. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η υπερσύγχρονη έρευνα σχετικά με τη μεταπτυχιακή μάθηση, τη μηδενική ή ελάχιστη λήψη, την ενεργή μάθηση, την προσαρμογή του τομέα, το υβριδικό AI και άλλα σχετικά θέματα για να προτείνει νέες μεθόδους για τη βελτίωση των μεθόδων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές επιδόσεις. Το Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία, τη στήριξη και τη βελτίωση της γνώσης, των προϊόντων και των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαταρακτικών τεχνολογιών για την άμυνα, οι οποίες μπορούν να επιτύχουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα της άμυνας.

 • Military multi-domain operations cloud

  Κλειστή

  Κωδικός: 13254 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-DIGIT-D-MDOC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Τεχνολογίες cloud” (EDF-2021-DIGIT-D).

  Οι προτάσεις σε αυτό το θέμα θα πρέπει να αφορούν την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής cloud τομέων για την άμυνα και μιας σχετικής τεχνολογικής επίδειξης, παρέχοντας έναν κοινό κοινόχρηστο χώρο πληροφοριών και ομοσπονδιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν λειτουργίες πολλών τομέων. Φιλοδοξία είναι ο συνδυασμός δεδομένων υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων μέσω ενός ομοσπονδιακού δικτύου, κοινών διεπαφών cloud και εφαρμογής των σχετικών κοινών υπηρεσιών. Φιλοδοξία είναι επίσης να καταστούν τα δεδομένα ασφαλή διαθέσιμα για επαναχρησιμοποίηση στον πολλά υποσχόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

 • Improved efficiency of cyber trainings and exercises

  Κλειστή

  Κωδικός: 13248 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-CYBER-D-IECTE | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Βελτιωμένη ικανότητα για εκπαίδευση και ασκήσεις στον κυβερνοχώρο” (EDF-2021-CYBER-D).

  Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει σημαντικά αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαδικασία εκπαίδευσης και άσκησης στον κυβερνοχώρο, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και την αποδοτικότητα κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας στο συγκεκριμένο θέμα (οι προκλήσεις μπορεί θα βρείτε επίσης στη σελίδα της χρηματοδότησης & προσφορών για το συγκεκριμένο θέμα).

 • Research on innovative and future-oriented defence solutions

  Κλειστή

  Κωδικός: 13246 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-R-SME | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ανοιχτή πρόσκληση επικεντρωμένη στις ΜΜΕ για έρευνα σε καινοτόμες και προσανατολισμένες στο μέλλον αμυντικές λύσεις” (EDF-2021-OPEN-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες και λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να βελτιώσουν την ετοιμότητα, την ικανότητα ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα των δυνάμεων της ΕΕ σε όλα τα φάσματα καθηκόντων και αποστολών, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τον εξοπλισμό, τη βάση, τις ενεργειακές λύσεις, τα νέα συστήματα επιτήρησης. Οι προτάσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε θέμα ενδιαφέροντος για άμυνα.

 • Modular and multirole patrol corvette

  Κλειστή

  Κωδικός: 13240 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-NAVAL-D-MMPC | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης Πολυλειτουργικό και αρθρωτό υπεράκτιο περιπολικό σκάφος” (EDF-2021-NAVAL-D).

  Οι προτάσεις πρέπει να έχουν ως στόχο:

  • να καθορίσει ένα κοινό και κοινό σύνολο κανόνων, προτύπων και διεπαφών που ισχύουν για τη ναυτική αρχιτεκτονική και τα σχετικά συστήματα για τη βελτίωση της βιομηχανικής συνεργασίας και ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών ναυτικών εταιρειών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού
  • δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών διαδικασιών και μεθοδολογιών και αύξηση της κοινής ικανότητας των κρατών μελών να αναπτύσσουν μελλοντικά πολεμικά πλοία σε μειωμένο χρονικό διάστημα και στο μέγιστο δυνατό βελτιστοποιημένο κόστος, και έτσι να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
  • να αυξήσει τη διαθεσιμότητα μέσω της ενσωμάτωσης της αρθρωτότητας και της ευελιξίας στο σχεδιασμό των στρατιωτικών σκαφών, και τελικά να δημιουργήσει ένα νέο σπονδυλωτό σκάφος κλάσης 2500t-3500t ικανό να αυξήσει τις τρέχουσες δυνατότητες των ναυτικών κυρίως όσον αφορά τα MSA, Surface Superiority και Power Projection και επίσης να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο φάσμα θαλάσσιων επιχειρήσεων που κυμαίνονται από κυβερνητικές δραστηριότητες σε καιρό ειρήνης έως επιχειρήσεις πολέμου.

 • Endo-atmospheric interceptor – concept phase

  Κλειστή

  Κωδικός: 13233 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-AIRDEF-D-EATMI | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Προστασία από εναέριες απειλές υψηλής ταχύτητας” (EDF-2021-AIRDEF-D).

  Αυτό το θέμα είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να ενοποιήσει τις προσπάθειες υπό μια ευρωπαϊκή αρχή σχεδιασμού για να κατακτήσει κρίσιμες τεχνολογίες, υλικά, εξαρτήματα και βασικά εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου ενδο-ατμοσφαιρικού αναχαιτιστή. Η μελέτη εξερεύνησης ιδεών του αναχαιτιστή θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για πιθανά μελλοντικά ευρωπαϊκά χερσαία και θαλάσσια πυραυλικά αμυντικά συστήματα, ικανά να συμπληρώσουν σημαντικά και να βελτιώσουν την ευρωστία των BMD και TBMD του ΝΑΤΟ.

 • Development of defence medical countermeasures

  Κλειστή

  Κωδικός: 13227 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MCBRN-D-MCM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Αμυντικά ιατρικά αντίμετρα” (EDF-2021-MCBRN-D).

  Οι προτάσεις θα πρέπει να εστιάζουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη ιατρικών αντιμέτρων (MCM) κατά των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (CBRN) καθώς και την ενσωμάτωσή τους στις ένοπλες δυνάμεις. Οι προτάσεις μπορούν επίσης να παρέχουν ανάλυση της συνάφειας και της σκοπιμότητας των νέων MCM και της σχετικής τεχνολογίας, χαρτογράφηση των δυνατοτήτων CBRN MCM σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και επιλογές για τη διασφάλιση της πρόσβασης και της διαθεσιμότητας MCM της ΕΕ. Τα MCM μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φάρμακα ή ιατρικές συσκευές που στοχεύουν στην καταπολέμηση των απειλών CBRN. Αυτό επεκτείνεται και στα αντίμετρα που αποτρέπουν ή αντιμετωπίζουν την απειλή.

 • Research on disruptive technologies for defence

  Κλειστή

  Κωδικός: 13204 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-OPEN-RDIS-Open | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Πρόσκληση που αντιμετωπίζει διαταρακτικές τεχνολογίες για την άμυνα” (EDF-2021-OPEN-RDIS).

  Η συγκεκριμένη πρόκληση, στο πλαίσιο του παρόντος θέματος, είναι να τεθούν οι βάσεις για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογίες οποιουδήποτε είδους με απροσδόκητο αντίκτυπο που στοχεύει να φέρει ριζική τεχνολογική υπεροχή έναντι των δυνητικών αντιπάλων. Αυτό το θέμα ενθαρρύνει επίσης τον καθοδηγητικό ρόλο νέων παραγόντων στην αμυντική έρευνα και καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικών ερευνητών, φιλόδοξων ΜμΕ υψηλής τεχνολογίας και οραματιστικών ερευνητικών κέντρων μεγάλων εταιρειών, πανεπιστημίων ή οργανισμών έρευνας και τεχνολογίας.

 • Detection, identification and monitoring (DIM) of CBRN threats

  Κλειστή

  Κωδικός: 13200 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EDF-2021-MCBRN-R-CBRNDIM | Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/12/2021

  Το θέμα αυτό άνοιξε υπό το πλαίσιο της πρόσκλησης ”Ικανότητες για εκτίμηση κινδύνου CBRN, ανίχνευση, έγκαιρη προειδοποίηση και επιτήρηση” (EDF-2021-MCBRN-R).

  Οι προτάσεις πρέπει να καλύπτουν τη δημιουργία γνώσης, μεθόδων και τεχνολογιών που οδηγούν σε βελτιωμένες ικανότητες για δειγματοληψία, ανίχνευση, αναγνώριση, χαρακτηρισμό και παρακολούθηση των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και διαχείρισης δεδομένων. Οι προτάσεις μπορούν επίσης να καλύψουν τη δυναμική χαρτογράφηση των απειλών, των τρωτών σημείων και των δυνατοτήτων ανταπόκρισης σε γεωγραφικό επίπεδο, καθώς και τη χαρτογράφηση στρατηγικών τεχνολογιών ανίχνευσης CBRN και σχετικών παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ένωση.
  Λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα και τις τρέχουσες δυνατότητες, η σειρά προτεραιότητας είναι: prio 1: B-DIM; prio 2: C-DIM και prio 3 R-DIM.