EU4Health Programme 2021-2027

Περίληψη

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και την προαγωγή της υγείας στην Ένωση για τη μείωση του φόρτου των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών με:

 • προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
 • βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση στην ΕΕ
 • ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα EU4Health υποστηρίζει δράσεις για την πρόληψη ασθενειών, ιδίως για τον καρκίνο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό συστημάτων υγείας, την ενίσχυση του συστήματος υγείας και το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης. Θα ανοίξει το δρόμο για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που θα βελτιώσει και θα διαφυλάξει την υγεία όλων των πολιτών της ΕΕ.

Το πρόγραμμα EU4Health έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Βελτίωση και προαγωγή της υγείας στην Ένωση.
 • Προστασία των ανθρώπων στην Ένωση από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
 • Βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση με.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και της αποδοτικότητας των πόρων.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας, της επιτήρησης και της αντιμετώπισης των διασυνοριακών απειλών για την υγεία.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 5.1 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Κα ΜΑΚΡΙΓΙΩΡΓΗ Έλενα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: emakrigiorgi@moh.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Stefan DE KEERSMAECKER
Τηλέφωνο: +32 2 298 46 80
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Darragh CASSIDY
Τηλέφωνο: +32 2 298 39 78
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: darragh.cassidy@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Call for proposals: action grants on the safety and quality of new Substances of Human Origin (Breast milk, faecal microbiota transplants) (b) HS-g-23-50.02 Faecal microbiotic transplants (HS-g-23-50.02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 33257 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-2-1 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2024

  Αυτή η δράση στοχεύει να φέρει σε επαφή επαγγελματίες του κλάδου, για τις Μεταμοσχεύσεις Μικροβίων κοπράνων (FMT), και να διευκολύνει την εφαρμογή του νέου κανονισμού SoHO (κατευθυντήριες γραμμές και νομοθετικές απαιτήσεις καθώς και τη συμμόρφωση με τα καθήκοντα επίβλεψης), προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής, αποτελεσματική και ποιοτική παρασκευή και χρήση αυτών των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης για θεραπείες (SoHO).

 • Call for proposals for a Framework Partnership Agreement for operating grants (2025-2026) to non-governmental organisations: Financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation (EU)2021/522

  Κλειστή

  Κωδικός: 33141 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2024-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/03/2024 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/06/2024

  Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η δρομολόγηση μιας συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης με επιλέξιμες ΜΚΟ ενόψει της πιθανής χρηματοδότησης για τη λειτουργία τους κατά το 2025 και το 2026.

 • Call for proposals for operating grants to non-governmental organisations

  Κλειστή

  Κωδικός: 31959 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2024-OG | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 06/12/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2024

  Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στον τομέα της υγείας σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων του προγράμματος EU4Health.

 • Call for proposal: action grants to contribute to the organisations of conference and events (OA-g-23-89)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29688 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-12 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να υποστηρίξει την οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε όλη την ΕΕ εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου επιστήμης-πολιτικής-κοινωνίας που συγκεντρώνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ως πολίτες, ασθενείς, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από το τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • Call for proposals for a program on orphan medical devices, in particular targeting paediatric patients (HS-g-23-65)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29686 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-11 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Η δράση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή κοινοπραξιών που παρέχουν  πλατφόρμα για ακαδημαϊκούς φορείς, επιστημονικές εταιρείες, προγραμματιστές συσκευών, ιδίως ΜμΕ και ΜΚΟ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για καινοτόμες παιδιατρικές συσκευές που θα βοηθήσουν στην ενθάρρυνση και καθοδηγούν την ανάπτυξη ορφανών συσκευών, για παιδιατρικούς ασθενείς, ιδίως σε περιοχές με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες. Παίρνει έμπνευση από την Παιδιατρική Συσκευή Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Κοινοπραξιών της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA).

 • Call for Proposals: action grants on Facilitating Organ Paired Exchange (HS-g-23-51)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29680 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-10 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτή η δράση θα εφαρμόσει τον κοινό αλγόριθμο για την αντιστοίχιση ζευγών δότης-ασθενούς, μεταξύ των συμμετέχοντων και θα αναπτύξει την εφαρμογή του.

 • Call for proposals: action grants on the safety and quality of new Substances of Human Origin (Breast milk, faecal microbiota transplants) (a) HS-g-23-50.01 Breast milk (HS-g-23-50.01) / (b) HS-g-23-50.02 Faecal microbiotic transplants (HS-g-23-50.02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29677 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-08 / EU4H-2023-PJ-09 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε επιχορηγήσεις δράσης για την ασφάλεια και την ποιότητα νέων ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (μητρικό γάλα, μεταμοσχεύσεις μικροβίων κοπράνων):

  • HS-g-23-50.01 – Μητρικό γάλα
  • HS-g-23-50.02 – Μεταμοσχεύσεις μικροβιοτικών κοπράνων

 • Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors Sub-topic (b): European Code for Mental Health (CR-g-23-19.02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29675 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-07 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτή η δράση στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ψυχικής υγείας σε ασθενείς και επιζώντες με καρκίνο, καθώς και στους φροντιστές και τις οικογένειές τους.

 • Call for proposals: action grants on mental health challenges for cancer patients and survivors Sub-topic (a): Mental health and Cancer (CR-g-23-19.01)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29673 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-06 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται σε επιχορηγήσεις δράσης για τις προκλήσεις ψυχικής υγείας για ασθενείς με καρκίνο και επιζώντες – Ψυχική υγεία και καρκίνος.

 • Call for proposals implementation of the agenda for medical ionising radiation applications (Samira action plan) – organisation of clinical audit campaigns as a tool to improve quality and safety of medical applications of ionising (CR-g-23-44-01)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29669 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-05 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα επικεντρώνεται στην εφαρμογή της ατζέντας για εφαρμογές ιατρικής ιοντίζουσας ακτινοβολίας (σχέδιο δράσης Samira) – οργάνωση εκστρατειών κλινικού ελέγχου ως εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ιατρικών εφαρμογών ιονίζουσας.

 • Call for proposals on prevention of NCDs in the area of dementia and other neurological disorders (DP-g-23-33-02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29667 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-04 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην πρόληψη των NCDs στον τομέα της άνοιας και άλλων νευρολογικών διαταραχών.

 • Call for proposals on the prevention of NCDs in the area of mental health including actions supporting vulnerable population groups, such as migrants, refugees, Roma people and displaced people from Ukraine (DP-g-23-32-02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29664 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-03 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζει στην πρόληψη των NCDs στον τομέα της ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά και εκτοπισμένους από την Ουκρανία.

 • Call for proposals to support stakeholders on the prevention of NCDs in the area of chronic respiratory diseases (DP-g-23-31-02)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29662 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-02 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτό το θέμα εστιάζεται στην υποστήριξη των ενδιαφερομένων για την πρόληψη των NCDs στον τομέα των χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων.

 • Call for proposals to support access to medical devices for cross border health threats (HERA) (CP-g-23-13)

  Κλειστή

  Κωδικός: 29659 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-PJ-01 Grant | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2023 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/10/2023

  Αυτή η δράση υποστηρίζει την πολιτική προτεραιότητα για την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στα ιατρικά
  αντίμετρα και υλοποιεί τον γενικό στόχο του προγράμματος EU4Health βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των φαρμάκων και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και προϊόντα που σχετίζονται με την κρίση στην Ένωση και υποστήριξη της καινοτομίας σχετικά με τέτοια προϊόντα.

  Η δράση αυτή στοχεύει στην υποστήριξη κοινοπραξιών που παρέχουν μια πλατφόρμα έμπειρων υπηρεσίες ρυθμιστικού, επιχειρηματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης συσκευών για να βοηθήσουν στην προώθηση και καθοδηγούν την εξέλιξη των συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση σοβαρής διασυνοριακής κατάστασης απειλές για την υγεία.

 • Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19

  Κλειστή

  Κωδικός: 25884 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-16 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/03/2023

  Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερομένων για την εφαρμογή των αποτελεσμάτων πρόσφατης και σχετικής έρευνας σε σχέση με τον εμβολιασμό κατά του COVID19. 

 • Open call for proposals for operating grants to non-governmental organisations: financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

  Κλειστή

  Κωδικός: 25618 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2023-OG | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/01/2023

  Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στον τομέα της υγείας σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων του προγράμματος EU4Health. Ως εκ τούτου, οι επιχορηγήσεις λειτουργίας θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη στη λειτουργία ορισμένων ΜΚΟ κατά το 2023 για δραστηριότητες όπως η ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορες πτυχές της υγείας, η επικοινωνία και η διάδοση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η κατάρτιση, η συνεργασία εμπειρογνωμόνων και η δικτύωση.

 • Call for proposals on prevention of NCDs - cardiovascular diseases, diabetes and other NCDs

  Κλειστή

  Κωδικός: 24489 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-11 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η μείωση της επιβάρυνσης των NCDs και των σχετικών παραγόντων κινδύνου, με στόχο:
  • καρδιαγγειακές παθήσεις και διαβήτης, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, συγκεκριμένα με την υποστήριξη των πολιτικών για τα NCDs και των αντίστοιχων δράσεων που ηγούνται τα κράτη μέλη
  • NCDs εκτός από τα πέντε σκέλη δράσης της πρωτοβουλίας «Halthier Together – EUNCD Initiative» και τον καρκίνο· όπως χρόνιες νεφρικές και ηπατικές παθήσεις, αυτοάνοσα νοσήματα, μυοσκελετικές παθήσεις κ.λπ.

 • Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 24486 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-14 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να επεκτείνει την κάλυψη εφαρμογής cohort του δια-ειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης για τον καρκίνο μέσω της εγγραφής νέων καρκινικών κέντρων, καθώς και επιπλέον εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.

 • Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector - HERA

  Κλειστή

  Κωδικός: 24482 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-15 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Αυτή η δράση θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των τρωτών σημείων εντός της Ένωσης που σχετίζονται με την προμήθεια, την αποθήκευση και τη διανομή ιατρικών αντίμετρων, όπως περιγράφεται στην αποστολή HERA.

 • Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants

  Κλειστή

  Κωδικός: 24480 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-12 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/02/2023

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στη μείωση της επιβάρυνσης του καρκίνου και άλλων NCDs, και των σχετικών παραγόντων κινδύνου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, συγκεκριμένα με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου και των πρωτοβουλιών πολιτικής για τα NCDs.

 • Calls for proposals on promoting mental health: Mental health support for Ukrainian displaced people

  Κλειστή

  Κωδικός: 21229 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-09 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2022

  Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ψυχολογικής ευημερίας στους μετανάστες και τους προσφυγικούς πληθυσμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στους εκτοπισμένους της Ουκρανίας, μέσω της εφαρμογής πολλά υποσχόμενων και βέλτιστων πρακτικών και καθοδήγηση.

 • Call for proposals to provide training for health workforce, including digital skills

  Κλειστή

  Κωδικός: 19499 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-06 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και κατάρτισης μέσω επικαιροποιημένων ή νέων μαθημάτων κατάρτισης που αναπτύσσονται σε συνεργασία με επαγγελματικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά κέντρα και άλλους σχετικούς οργανισμούς. Αυτό θα παρέχει ευκαιρίες για αναβάθμιση δεξιοτήτων ή επανεκπαίδευση, αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με το Σύμφωνο της ΕΕ για τις Δεξιότητες (π.χ. η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει σχετικές ενότητες για τις ψηφιακές δεξιότητες).

 • Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19

  Κλειστή

  Κωδικός: 19497 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-07 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η δράση στοχεύει να υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα πρόσφατης και σχετικής έρευνας σε σχέση με τον εμβολιασμό κατά του COVID-19.

 • Call for proposals to monitor and strengthen the implementation of innovative approaches to prostate, lung and gastric cancer screening at Union level

  Κλειστή

  Κωδικός: 19488 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-01 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να παράσχει στα κράτη μέλη γνώσεις βασισμένες σε τεκμήρια που θα μεταφερθούν στον περαιτέρω σχεδιασμό, σχεδιασμό και εφαρμογή προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμονα και του στομάχου. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα ευθυγραμμιστούν και θα συντονιστούν με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας για τον καρκίνο του μαστού.

 • Call for proposals on prevention of NCDs - other NCDs (different from cardiovascular diseases and diabetes)

  Κλειστή

  Κωδικός: 19479 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-02 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Στόχος της δράσης είναι να μειωθεί ο φόρτος των NCD που στοχεύουν σε NCD άλλα από εκείνα που περιλαμβάνονται στα πέντε σκέλη δράσης της «Πρωτοβουλίας Υγιέστερα Μαζί – ΕΕ για NCD» και τον καρκίνο· για παράδειγμα, νεφρικές και ηπατικές ασθένειες, αυτοάνοσες ασθένειες, μυοσκελετικές παθήσεις κ.λπ., μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της ανταλλαγής γνώσεων και της οικοδόμησης ικανοτήτων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.

 • Call for proposals to develop early warning features and guidance in the area of pricing through the EURIPID database, based on competition cases

  Κλειστή

  Κωδικός: 19469 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-08 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και καθοδήγησης στον τομέα της τιμολόγησης μέσω της βάσης δεδομένων EURIPID, με βάση διδάγματα από υποθέσεις ανταγωνισμού, ιδίως για υπερβολικές τιμές.

 • Call for proposals on promoting mental health

  Κλειστή

  Κωδικός: 19464 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-03 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, η παραγωγή και η ανταλλαγή γνώσεων και η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών, όπως υποδεικνύεται από το SGPP, για την ψυχική υγεία και την ευημερία των παιδιών και των εφήβων.

 • Call for proposals to support increased capacity of notified bodies for medical devices

  Κλειστή

  Κωδικός: 19460 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-05 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η δράση αυτή θα συμβάλει στην αντιμετώπιση σοβαρών ανησυχιών σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας ζωτικών συσκευών μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, αυξάνοντας την ικανότητα των κοινοποιημένων οργανισμών και την ετοιμότητα των φορέων της αγοράς, ιδίως των ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα IVD.

 • Call for proposals to support the implementation of the Regulation on health technology assessment – training of patient and clinical experts contributing to joint health technology assessment activities

  Κλειστή

  Κωδικός: 19441 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-PJ-04 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/02/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2022

  Η δράση θα υποστηρίξει την έγκαιρη εφαρμογή της νέας νομοθεσίας μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Χωρίζεται σε δύο υποθέματα:
  α) για ειδικούς ασθενείς, υποθέμα
  β) για κλινικούς ειδικούς.

 • Financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

  Κλειστή

  Κωδικός: 18215 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-OG-SGA | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στον τομέα της υγείας σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων του προγράμματος EU4Health.

 • Financial contribution to the functioning of health non-governmental bodies implementing one or more specific objectives of Regulation 2021/522

  Κλειστή

  Κωδικός: 18182 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2022-OG-FPA | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/01/2022 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ΜΚΟ στον τομέα της υγείας σε δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός ή περισσότερων ειδικών στόχων του προγράμματος EU4Health.

 • Action grants to support accreditation and certification of quality assurance schemes for breast, colorectal and cervical cancer screening programmes

  Κλειστή

  Κωδικός: 16604 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-19 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/12/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/02/2022

  Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη των κρατών μελών στην εφαρμογή των διαπιστευμένων συστήματα πιστοποίησης για προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου καρκίνου και παρακολούθηση και επακόλουθα διάγνωσης και φροντίδας σε συμφωνία με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης (ΕΕ) και τη διασφάλιση ποιότητας προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου με βάση τον πληθυσμό.

 • Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections

  Κλειστή

  Κωδικός: 14790 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-10 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση στοχεύει στη μείωση του κινδύνου καρκίνων του ήπατος που σχετίζονται με λοιμώξεις που προκαλούνται από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και της ηπατίτιδας C και του κινδύνου γαστρικών καρκίνων που προκαλούνται από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

 • Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project

  Κλειστή

  Κωδικός: 14787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-16 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι ο εντοπισμός πιθανών βιώσιμων αποτελεσματικών αντικαρκινικών φαρμάκων κάνοντας χρήση και πιλοτική εφαρμογή «in-silico drug repurposing», συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της διαθέσιμης καινοτομίας χρησιμοποιώντας προηγμένους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και υπολογιστές υψηλής απόδοσης, με ταυτόχρονη μείωση των χρονικών πλαισίων και το κόστος ανάπτυξης.

 • Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’

  Κλειστή

  Κωδικός: 14785 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-15 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Ο καρκίνος καθοδηγείται έντονα από γονιδιωματικές τροποποιήσεις και νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις είναι πλέον διαθέσιμες για διαγνωστική, θεραπευτική και εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου για πρόληψη. Η νέα πρωτοβουλία «Διάγνωση και Θεραπεία Καρκίνου για Όλους» και το έργο «Γονιδιακή για τη Δημόσια Υγεία» θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων και των καρκινοπαθών και των επιζώντων στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης ιατρικής, με την αναβάθμιση των διαθέσιμων καινοτομία στον τομέα της καινοτόμου διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.

 • Action grants supporting training activities, implementation, and best practices

  Κλειστή

  Κωδικός: 14783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-14 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να υποστηρίξει ενισχυμένες πρακτικές πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και πρακτικές διαχείρισης αντιμικροβιακών και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Υποστηρίζει τη δέσμευση στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για το One Health κατά της AMR για τη βοήθεια της Επιτροπής στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία υποστηρίζοντας καλές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και την αντιμικροβιακή διαχείριση.

 • Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells

  Κλειστή

  Κωδικός: 14780 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-17 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση αυτή θα έχει ως στόχο τη συλλογή και την οργάνωση σε μητρώα δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών που εφαρμόζονται στον τομέα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (MAR) και της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

 • Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections

  Κλειστή

  Κωδικός: 14778 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-13 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη οργανισμών παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες για την εφαρμογή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο κέντρο του ανθρώπου, καθώς και στη σύνδεση με τη φροντίδα μεταξύ ομάδων υψηλού κινδύνου να προσβληθούν από HIV/AIDS, φυματίωση, ιογενής ηπατίτιδα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Θα συμβάλει επίσης άμεσα σε εθνικά προγράμματα και μέτρα δημόσιας υγείας, υποστηρίζοντας έτσι την υλοποίηση διεθνώς συμφωνημένων στόχων.

 • Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

  Κλειστή

  Κωδικός: 14773 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-12 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κατάστασης υγείας των επιζώντων από καρκίνο και η αντιμετώπιση των πιθανών αναγκών τους μέσω της ανάπτυξης και της υποστήριξης για την ευρεία χρήση νέων προσεγγίσεων στην επικοινωνία.

 • Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres

  Κλειστή

  Κωδικός: 14770 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-11 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση «ΕΕ για τη θεραπεία του καρκίνου και τη χαρτογράφηση ικανοτήτων» στοχεύει στη χαρτογράφηση και την ανταλλαγή των διαφορετικών δυνατοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση.

 • Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions

  Κλειστή

  Κωδικός: 14750 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-18 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση και η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου και των καθοριστικών παραγόντων για την υγεία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας για τον καρκίνο.

 • Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19

  Κλειστή

  Κωδικός: 14739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-07 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας.

 • Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles

  Κλειστή

  Κωδικός: 14737 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-09 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Το «HealthyLifestyle4All» είναι μια πρωτοβουλία, η οποία θα βασιστεί στην πρόσκληση ”Tartu” για έναν Υγιή Τρόπο Ζωής. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσα στην Ένωση, ιδίως μεταξύ των παιδιών, και το πεδίο εφαρμογής της θα διευρυνθεί ώστε να συμμετάσχουν διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κράτη μέλη.

 • Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination

  Κλειστή

  Κωδικός: 14735 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-08 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επεκτείνουν την ανάπτυξη του τακτικού εμβολιασμού κατά του HPV κοριτσιών και αγοριών για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και άλλων καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV την επόμενη δεκαετία.

 • Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes

  Κλειστή

  Κωδικός: 14730 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-06 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Αυτή η κοινοπραξία θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει, θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει ένα δίκτυο κόμβων (που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς μεσίτες δεδομένων, κατόχους και καταναλωτές δεδομένων) που θα συνενώνονται από κεντρικές υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Αυτό το πιλοτικό θα διερευνήσει και θα καθορίσει την αξία μιας υποδομής και ενός οικοσυστήματος δεδομένων για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας και θα αξιολογήσει την ικανότητα κλιμάκωσης προς μια υποδομή σε επίπεδο Ένωσης, ως βασικό συστατικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

 • Action grants on substances of human origin (SoHo) - Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis

  Κλειστή

  Κωδικός: 11337 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-05 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Αυτή η δράση στοχεύει να επιτρέψει στις ιατρικές/επαγγελματικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών στους υποτομείς SoHO να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για επαγγελματίες και αρχές για τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού και την αύξηση της ποιότητας και της ασφαλούς χρήσης κρίσιμων θεραπειών που βασίζονται σε ουσίες ανθρώπινης προέλευσης οι πολίτες.

 • Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

  Κλειστή

  Κωδικός: 11334 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-04 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Η δράση αυτή, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που έχουν επιβιώσει από καρκίνο, και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της κοινωνικής δικτύωσης τους και της χρήσης μιας πλατφόρμας για τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ ατόμων, ασθενών, επιζώντων από καρκίνο και επαγγελματιών κοινωνικής και υγείας που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου Ενωση.

 • Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 11327 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-03 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας και η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας ακτινοβολίας στην ιατρική.

 • Action grants for inter-speciality cancer training programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 11325 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-02 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η ενημέρωση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και η προώθηση της ανάπτυξης ενός εργατικού δυναμικού υψηλής ποιότητας.

  Αυτή η δράση θα αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον καρκίνο που θα επικεντρώνεται στην κλινική ογκολογία, χειρουργική και ακτινολογική ειδικότητα, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην ποιότητα ζωής και ευεξίας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής, ψυχοκοινωνικής και διατροφικής υποστήριξης, μαζί με την ενδυνάμωση του ασθενούς.

 • Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes

  Κλειστή

  Κωδικός: 11323 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-01 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Αυτή η δράση υποστηρίζει τη σύνδεση των δεδομένων που παρέχονται από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου στο ECIS, με σκοπό να επιτρέψει τη μόνιμη παρακολούθηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου καθώς και τους δείκτες απόδοσης.

  Η δράση θα συνίστα τη συλλογή δεδομένων από οντότητες των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, προκειμένου να παρέχονται αυτά τα δεδομένα στο ECIS, θα αναπτυχθεί πιλοτικά η νέα λειτουργικότητα του ECIS καθώς και ένα νέο ξεχωριστό τμήμα όπου θα διασφαλιστεί η μόνιμη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών κάλυψης και απόδοσης του πληθυσμιακού ελέγχου του καρκίνου σε ολόκληρη την Ένωση.