EU4Health Programme 2021-2027

Περίληψη

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και την προαγωγή της υγείας στην Ένωση για τη μείωση του φόρτου των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών με:

 • προστασία των ανθρώπων από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία
 • βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση στην ΕΕ
 • ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα EU4Health υποστηρίζει δράσεις για την πρόληψη ασθενειών, ιδίως για τον καρκίνο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό συστημάτων υγείας, την ενίσχυση του συστήματος υγείας και το εργατικό δυναμικό της υγειονομικής περίθαλψης. Θα ανοίξει το δρόμο για μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας που θα βελτιώσει και θα διαφυλάξει την υγεία όλων των πολιτών της ΕΕ.

Το πρόγραμμα EU4Health έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Βελτίωση και προαγωγή της υγείας στην Ένωση.
 • Προστασία των ανθρώπων στην Ένωση από σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
 • Βελτίωση της διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής φαρμάκων, ιατρικών συσκευών και προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση με.
 • Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και της αποδοτικότητας των πόρων.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση της πρόληψης, της ετοιμότητας, της επιτήρησης και της αντιμετώπισης των διασυνοριακών απειλών για την υγεία.

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 5,1 δις

Θεματικές Κατηγορίες

 • Υγεία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Παροχείς Υπηρεσιών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

01/01/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

31/12/2027

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Κα ΜΑΚΡΙΓΙΩΡΓΗ Έλενα
emakrigiorgi@moh.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

Stefan DE KEERSMAECKER

+32 2 298 46 80

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu

Darragh CASSIDY

+32 2 298 39 78

darragh.cassidy@ec.europa.eu

Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
 • Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14790 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-10 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση στοχεύει στη μείωση του κινδύνου καρκίνων του ήπατος που σχετίζονται με λοιμώξεις που προκαλούνται από τους ιούς της ηπατίτιδας Β και της ηπατίτιδας C και του κινδύνου γαστρικών καρκίνων που προκαλούνται από το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού.

 • Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14787 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-16 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι ο εντοπισμός πιθανών βιώσιμων αποτελεσματικών αντικαρκινικών φαρμάκων κάνοντας χρήση και πιλοτική εφαρμογή «in-silico drug repurposing», συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της διαθέσιμης καινοτομίας χρησιμοποιώντας προηγμένους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες μεγάλων δεδομένων και υπολογιστές υψηλής απόδοσης, με ταυτόχρονη μείωση των χρονικών πλαισίων και το κόστος ανάπτυξης.

 • Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14785 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-15 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Ο καρκίνος καθοδηγείται έντονα από γονιδιωματικές τροποποιήσεις και νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις είναι πλέον διαθέσιμες για διαγνωστική, θεραπευτική και εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου για πρόληψη. Η νέα πρωτοβουλία «Διάγνωση και Θεραπεία Καρκίνου για Όλους» και το έργο «Γονιδιακή για τη Δημόσια Υγεία» θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση των ατόμων και των καρκινοπαθών και των επιζώντων στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης ιατρικής, με την αναβάθμιση των διαθέσιμων καινοτομία στον τομέα της καινοτόμου διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου.

 • Action grants supporting training activities, implementation, and best practices

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14783 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-14 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Αυτή η δράση στοχεύει να υποστηρίξει ενισχυμένες πρακτικές πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης, καθώς και πρακτικές διαχείρισης αντιμικροβιακών και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Υποστηρίζει τη δέσμευση στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για το One Health κατά της AMR για τη βοήθεια της Επιτροπής στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία υποστηρίζοντας καλές πρακτικές για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων και την αντιμικροβιακή διαχείριση.

 • Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14780 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-17 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση αυτή θα έχει ως στόχο τη συλλογή και την οργάνωση σε μητρώα δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των θεραπειών που εφαρμόζονται στον τομέα της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (MAR) και της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.

 • Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14778 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-13 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη οργανισμών παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα στα κράτη μέλη και στις γειτονικές χώρες για την εφαρμογή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο κέντρο του ανθρώπου, καθώς και στη σύνδεση με τη φροντίδα μεταξύ ομάδων υψηλού κινδύνου να προσβληθούν από HIV/AIDS, φυματίωση, ιογενής ηπατίτιδα και σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Θα συμβάλει επίσης άμεσα σε εθνικά προγράμματα και μέτρα δημόσιας υγείας, υποστηρίζοντας έτσι την υλοποίηση διεθνώς συμφωνημένων στόχων.

 • Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14773 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-12 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της κατάστασης υγείας των επιζώντων από καρκίνο και η αντιμετώπιση των πιθανών αναγκών τους μέσω της ανάπτυξης και της υποστήριξης για την ευρεία χρήση νέων προσεγγίσεων στην επικοινωνία.

 • Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14770 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-11 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Η δράση «ΕΕ για τη θεραπεία του καρκίνου και τη χαρτογράφηση ικανοτήτων» στοχεύει στη χαρτογράφηση και την ανταλλαγή των διαφορετικών δυνατοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης που είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ένωση.

 • Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14750 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-18 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος αυτής της δράσης είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση και η κατανόηση των παραγόντων κινδύνου και των καθοριστικών παραγόντων για την υγεία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας για τον καρκίνο.

 • Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14739 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-07 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης, της ανταλλαγής γνώσεων και της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της ψυχικής υγείας.

 • Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14737 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-09 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Το «HealthyLifestyle4All» είναι μια πρωτοβουλία, η οποία θα βασιστεί στην πρόσκληση ”Tartu” για έναν Υγιή Τρόπο Ζωής. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσα στην Ένωση, ιδίως μεταξύ των παιδιών, και το πεδίο εφαρμογής της θα διευρυνθεί ώστε να συμμετάσχουν διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κράτη μέλη.

 • Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14735 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-08 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Καταπολέμησης του Καρκίνου, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών να επεκτείνουν την ανάπτυξη του τακτικού εμβολιασμού κατά του HPV κοριτσιών και αγοριών για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και άλλων καρκίνων που προκαλούνται από τον ιό HPV την επόμενη δεκαετία.

 • Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes

  Ανοιχτή

  Κωδικός: 14730 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-06 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/10/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/01/2022

  Αυτή η κοινοπραξία θα σχεδιάσει, θα αναπτύξει, θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει ένα δίκτυο κόμβων (που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς μεσίτες δεδομένων, κατόχους και καταναλωτές δεδομένων) που θα συνενώνονται από κεντρικές υπηρεσίες που ενδέχεται να παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  Αυτό το πιλοτικό θα διερευνήσει και θα καθορίσει την αξία μιας υποδομής και ενός οικοσυστήματος δεδομένων για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας και θα αξιολογήσει την ικανότητα κλιμάκωσης προς μια υποδομή σε επίπεδο Ένωσης, ως βασικό συστατικό του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας.

 • Action grants on substances of human origin (SoHo) - Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis

  Κλειστή

  Κωδικός: 11337 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-05 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Αυτή η δράση στοχεύει να επιτρέψει στις ιατρικές/επαγγελματικές οργανώσεις και τις αρχές των κρατών μελών στους υποτομείς SoHO να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για επαγγελματίες και αρχές για τη βελτιστοποίηση του εφοδιασμού και την αύξηση της ποιότητας και της ασφαλούς χρήσης κρίσιμων θεραπειών που βασίζονται σε ουσίες ανθρώπινης προέλευσης οι πολίτες.

 • Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

  Κλειστή

  Κωδικός: 11334 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-04 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Η δράση αυτή, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που έχουν επιβιώσει από καρκίνο, και αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της κοινωνικής δικτύωσης τους και της χρήσης μιας πλατφόρμας για τη βελτίωση των δεσμών μεταξύ ατόμων, ασθενών, επιζώντων από καρκίνο και επαγγελματιών κοινωνικής και υγείας που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και τη φροντίδα του καρκίνου Ενωση.

 • Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer

  Κλειστή

  Κωδικός: 11327 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-03 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ποιότητας και της ασφάλειας και η βελτιστοποίηση της τεχνολογίας ακτινοβολίας στην ιατρική.

 • Action grants for inter-speciality cancer training programme

  Κλειστή

  Κωδικός: 11325 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-02 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Στόχος αυτής της δράσης είναι η ενημέρωση δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και η προώθηση της ανάπτυξης ενός εργατικού δυναμικού υψηλής ποιότητας.

  Αυτή η δράση θα αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τον καρκίνο που θα επικεντρώνεται στην κλινική ογκολογία, χειρουργική και ακτινολογική ειδικότητα, συμπεριλαμβανομένων των νοσηλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην ποιότητα ζωής και ευεξίας των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής, ψυχοκοινωνικής και διατροφικής υποστήριξης, μαζί με την ενδυνάμωση του ασθενούς.

 • Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes

  Κλειστή

  Κωδικός: 11323 | Κωδικός Ταυτοποίησης: EU4H-2021-PJ-01 | Όνομα Προγράμματος: EU4Health Programme 2021-2027 | Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/07/2021 | Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2021

  Αυτή η δράση υποστηρίζει τη σύνδεση των δεδομένων που παρέχονται από τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου στο ECIS, με σκοπό να επιτρέψει τη μόνιμη παρακολούθηση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου καθώς και τους δείκτες απόδοσης.

  Η δράση θα συνίστα τη συλλογή δεδομένων από οντότητες των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, προκειμένου να παρέχονται αυτά τα δεδομένα στο ECIS, θα αναπτυχθεί πιλοτικά η νέα λειτουργικότητα του ECIS καθώς και ένα νέο ξεχωριστό τμήμα όπου θα διασφαλιστεί η μόνιμη συλλογή και παρακολούθηση των δεικτών κάλυψης και απόδοσης του πληθυσμιακού ελέγχου του καρκίνου σε ολόκληρη την Ένωση.

Ελληνικά