ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (AMIF)

Συνολικός Προϋπολογισμός

€ 3.137 δις

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

24/09/2021
Προσκλήσεις Προγράμματος/Yποπρογράμματος/Σχεδίου
Δεν βρέθηκαν προσκλήσεις
Ελληνικά