Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ταμείο στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και στη βελτίωση των διαδικασιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης, καθώς και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μέσω της βοήθειας έκτακτης ανάγκης και του μηχανισμού μετε-γκατάστασης.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

AMIF-2023-TF2-AG-CALL-04-LABOUR

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων της αγοράς εργασίας και των μεταναστών σε επίπεδο ΕΕ, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό με τη δημιουργία και/ή ενίσχυση των διακρατικών εταιρικών σχέσεων για την ένταξη στην αγορά εργασίας
 • προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας τόσο από νωρίς μετά την άφιξή τους στην ΕΕ και σε επίπεδο κατάλληλο για τα προσόντα τους, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης όλων των ενδιαφερομένων που μπορούν να βοηθήσουν και με την προώθηση/ αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων της ΕΕ
 • συμβάλλουν στην καλύτερη αντιστοίχιση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και προσόντων των μεταναστών που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ, αφενός, και ζητούν από την Ε.Ε αγορές εργασίας (συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων εργατικού δυναμικού) από την άλλη πλευρά
 • προώθηση εργασιακών χώρων χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση σχετικά με την άμεση και έμμεσες διακρίσεις και ανάπτυξη ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και προώθηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
 • προώθηση βιώσιμων συνθηκών απασχόλησης για τους μετανάστες, ιδίως δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας και αιτούντες διεθνή προστασία.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€6 000 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

90%

Ποσό επιχορήγησης: €1 000 000 – €2 000 000

Θεματικές Κατηγορίες

 • Απασχόληση
 • Εμπόριο
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Εργοδότες
 • Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Νομικές Οντότητες
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

17/01/2023

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

16/05/2023

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπουργείο Εσωτερικό
Άτομα επαφής:
Ντόρις Κωνσταντίνου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409904
Ηλεκτρονική Διεύθυνσηdconstantinou@moi.gov.cy

Χριστίνα Χατζηοικονόμου
Διοικητικός Υπάλληλος
Τηλέφωνο: 22 409944
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chadjieconomou@papd.mof.gov.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/03/2023-μόνο για εσωτερική χρήση)

Σημείο Επαφής EE

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
Τηλεφώνο: +32 2 299 11 11 (πίνακας διανομής)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: home-amifunion-actions@ec.europa.eu.