Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2024


Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2024

Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2024

Δημόσια Διαβούλευση – Πρόγραμμα Στήριξης Υποστηρικτικών Δομών Καινοτομίας
Το ΙδΕΚ, στο πλαίσιο των επιδιώξεων της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024-2026, για σύνδεση της Ε&Κ με τις Επιχειρήσεις και ενίσχυση της επιχειρηματικής επιτυχίας, προτίθεται να […]

Ανακοίνωση για την Ημερίδα Ενημέρωσης, για την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe 2021-2027
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 θα διοργανωθεί Ημερίδα Ενημέρωσης, στην Λευκωσία,  για την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe […]

European Innovation Council Fund (EIC Fund): Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπροσώπους στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του χαρτοφυλακίου του
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόσφατη ανακοίνωση του European Innovation Council Fund (EIC Fund) που αφορά σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπους […]

4 calls for proposals promoting Consumer protection are now open until 6 June 2024
4 προσκλήσεις στον τομέα της Προστασίας των Καταναλωτών, όλες με προθεσμία στις 6 Ιουνίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στο αγγλικό κείμενο.

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.