Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος 2023


Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος 2023

Ενημερωτικό Δελτίο Ιούλιος 2023

Ο νέος δημόσιος πίνακας εργαλείων LIFE προωθεί τη διαφάνεια και την κατανόηση
Μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει δεδομένα για όλα τα έργα LIFE από το 2014 έχει στόχο να επιδείξει τον αντίκτυπο και να αυξήσει τη διαφάνεια. […]

Αυξάνεται στα €50 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες»
Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 – Σχέδια «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώνει το κοινό ότι, λόγω του μεγάλου […]

Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» – Youth Inspire Podcast
Στα πλαίσια της Σειράς Youth Inspire, ο Συντονιστής Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων, Νέναντ Μπογκντάνοβιτς παρουσιάζει το Πρόγραμμα «Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και […]

Ορίζοντας Ευρώπη – Χρονοδιάγραμμα Προσκλήσεων ERC 2024 και Σημαντικές Αλλαγές
Το Επιστημονικό Συμβούλιο (Scientific Council) του European Research Council (ERC) ανακοίνωσε το προκαταρκτικό χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων του 2024, το οποίο παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Τονίζεται ότι, το χρονοδιάγραμμα θα […]

Επιτυχία της Κύπρου στην Ανοικτή Πρόσκληση COST 2022 – Νέες Ευκαιρίες Συμμετοχής σε Δράσεις COST
Επιτυχία σημείωσε η Κύπρος στην Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2022 για δημιουργία νέων Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology), καθώς συμμετέχει σε τριάντα […]

Pathways2Resilience programme
The Pathways2Resilience programme has launched a call for Expressions of Interest, marking the first step for regions and communities to engage in this Mission Adaptation project. […]

® Directorate General Growth, Ministry of Finance.
Copyright © 2023.

Facebook.