Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρησης Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών, Τρόπους Διακίνησης

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και (i) αντικατάσταση τους με οχήματα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή (ii) την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ή (iii) την παραχώρηση εισιτηρίων λεωφορείου. Η απόσυρση οχήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Σχέδιο.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή της προκήρυξης περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Σχεδίου – https://bit.ly/3pbgB5t

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€4 000 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται από €750 μέχρι €12.000 ανάλογα με την κατηγορία χορηγίας. Οι κατηγορίες χορηγίας και τα ποσά επιχορήγησης για κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται στον Οδηγό του Σχεδίου.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μεταφορές
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Άλλοι Δικαιούχοι
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Νομικές Οντότητες
  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανισμοί, σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

06/12/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Άτομα Επικοινωνίας: 
Γιώργος Μενοίκου
Ανώτερος Ελεγκτής Μεταφορών 2ης Τάξης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22807147
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Παναγιώτα Βουζούνη
Ανώτερος Ελεγκτής Μεταφορών 2ης Τάξης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25870428
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pvouzouni@rtd.mcw.gov.cy