Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (H1-H13)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (H1-H13)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών CO2 (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η αναλυτική περιγραφή της προκήρυξης περιλαμβάνεται στον Οδηγό του Σχεδίου – www.ev.gov.cy

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€8 000 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

€1.000 – €100.000

Θεματικές Κατηγορίες

  • Μεταφορές
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Νομικές Οντότητες
  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, οργανισμοί, σωματεία.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

20/12/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

03/01/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Άτομα Επικοινωνίας: 
Γιώργος Μενοίκου
Ανώτερος Ελεγκτής Μεταφορών 2ης Τάξης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22807147
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gmenoikou@rtd.mcw.gov.cy

Παναγιώτα Βουζούνη
Ανώτερος Ελεγκτής Μεταφορών 2ης Τάξης
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 25870428
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pvouzouni@rtd.mcw.gov.cy