Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2024

Ανοιχτή

Κατηγορία Προγράμματος

(CY) Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος

Προγράμματα Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μέχρι πρότινος, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας – ΙΠΕ).

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2024

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής» απονέμεται σε νέους/νέες επιστήμονες οι οποίοι/ες έχουν να επιδείξουν υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα.

Το Βραβείο έχει ως στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας, των επιτευγμάτων και της προσωπικότητας νέων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια της ερευνητικής τους καριέρας.

Επιπρόσθετα, το Βραβείο παρέχει στους νικητές/τριες έμπρακτη υποστήριξη για τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€180.000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

0%

Θεματικές Κατηγορίες

 • Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κέντρα Κατάρτισης
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κοινοβουλευτικά Σώματα
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Οργανωμένα Σύνολα Αγροτών
 • Οργανώσεις Καταναλωτών
 • Οργανώσεις Παραγωγών
 • Παροχείς Υπηρεσιών
 • Σύνδεσμοι/Σωματεία
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

02/05/2024

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

28/06/2024

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών
Τηλέφωνο: 22205000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@research.org.cy

Ιστοσελίδα