Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες (2022)

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου

Όνομα Προγράμματος

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Άξονας 2. Ταχεία μετάβαση σε μια Πράσινη οικονομία

Περιγραφή Προγράμματος

Ο δεύτερος Άξονας Πολιτικής επιδιώκει να συμβάλει σημαντικά στην πράσινη μετάβαση και τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μέσα από την επίτευξη των εθνικών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείριση των υδάτων πόρων αλλά και του περιβάλλον ευρύτερα.

Ο παρόν άξονας αποτελεί και τον σημαντικότερο ως προς την συνολική συμβολή του Σχεδίου στους κλιματικούς στόχους, η οποία αγγίζει το 41% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου, με δράσεις πέραν των €500 εκ. που διαχέονται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση / αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες (2022)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων, για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενες κατοικίες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Το Σχέδιο προνοεί την επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού (κύλινδρος και ηλιακά πλαίσια) των οποίων:

  • Τα Ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark
  • Ο κύλινδρος ζεστού νερού είναι ενεργειακής τάξης Β ή ανώτερης αν είναι χωρητικότητας μέχρι και 200Lt ή ενεργειακής τάξης C ή ανώτερης για χωρητικότητα μεγαλύτερη από 200Lt.
  • Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο εγκαταστάτη.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€600 000

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Το ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο ή/και ανά αίτηση ή/και ανά κατοικία είναι €450. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κονοτήτων, το πιο πάνω ποσό αυξάνεται σε € 900 για εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Φυσικά Πρόσωπα / Πολίτες

Σημειώσεις για δικαιούχους

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν προβεί σε αντίστοιχη επένδυση.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

10/05/2022

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

01/10/2022

Εθνικό Σημείο Επαφής

Υπηρεσία Ενέργειας – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Γιώργος Τσιαμέττης, Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gtsiamettis@meci.gov.cy

Σάββας Ιωάννου, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 409 350
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sioannou@meci.gov.cy

Ιστοσελίδα