Μετάβαση καθαρής ενέργειας

Κλειστή

Κατηγορία Προγράμματος

(EU) Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος

Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (ΕΕ), για τη περίοδο 2021 – 2027, το οποίο απευθύνεται στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει περίπου στα € 95,5 δισ., εκ των οποίων € 5,4 δισ. είναι από το NextGenerationEU για την τόνωση της ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και € 4,5 δισ. είναι ως συμπληρωματική ενίσχυση.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Κωδικός Αναγνώρισης

HORIZON-CL5-2021-D3-01-04

Πρόσκληση/Προκήρυξη

Μετάβαση καθαρής ενέργειας

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία με μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία, με καθαρές εκπομπές αέρια θερμοκηπίου μέχρι το 2050. 

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης

€ 70,00 εκατομ.

Ποσοστό Χρηματοδότησης από ΕΕ ή άλλους Φορείς / Ύψος Επιχορήγησης ή Δανείου

Μεταξύ 30% και 70%

Συνεισφορά ανά έργο:  €70,00 εκατομ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδοτούμενη ευρωπαϊκή εταιρική σχέση είναι € 210 εκατομμύρια, δεσμευμένος σε ετήσιες δόσεις για πολλά χρόνια (€ 35 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό 2021 και € 35 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό του 2022).

Θεματικές Κατηγορίες

  • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

Σημειώσεις για δικαιούχους

Αναλυτική περιγραφή στο αγγλικό κείμενο.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων

24/06/2021

Λήξη Υποβολής Προτάσεων

19/10/2021

Εθνικό Σημείο Επαφής

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία
Τ.Θ. 23422, 1683 Λευκωσία
Τηλέφωνο: +357 22205000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: support@research.org.cy
Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy/

Άτομα Επικοινωνίας:
κος Χριστάκης Θεοχάρους
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 029
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ctheocharous@research.org.cy

κος Γιώργος Χρίστου
Επιστημονικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22 205 030
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: gchristou@research.org.cy

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/07/2021-μόνο για εσωτερική χρήση)